pollutants in the air particles zehnder air purification systems 02

Industriella luftföroreningar – fara för människa och maskin

Luften i din anläggning är osynlig. Men detta betyder inte att det inte finns farliga partiklar som sänker luftkvaliteten. Vi avslöjar vilka du bör hålla utkik efter.

Våra luftrenare hanterar alla typer av luftföroreningar

Beroende på vilken bransch du är verksam i kommer du exponeras för olika typer av luftföroreningar. Oavsett vilka föroreningar som finns i din luft, är det bara en tidsfråga innan de blir ett problem och behöver hanteras.

Luftföroreningar kan orsaka onödiga kostnader för städning. De kan stoppa maskiner. De kan orsaka ohälsa hos anställda och de kan skada ditt företags image. Oavsett problemet så måste du göra något åt luftföroreningarna i din luft.

Luftöroreningar du bör skydda dig mot:

  • Fina och grova partiklar
  • Virus, bakterier och mögel
  • Pollen
  • Gaser och lukter
  • Olja och ångor
  • Fibrer
  • Förbränningspartiklar
nicolas gras hs 7p95fyzm unsplash grey

Fina och grova partiklar

Det finns en rad orsaker till fint och grovt damm, exempelvis slitage på gaffeltruckdäck, produktionsprocesser, människor, pallar eller kartonger. Om du arbetar i någon av följande branscher kan du drabbas särskilt hårt. Klicka på länkarna för att ta reda på mer:

Virus, bakterier och mögel

Överallt där det är mycket människor, hög luftfuktighet, höga temperaturer eller smuts är mikroorganismer sällan långt borta. Om du arbetar i någon av följande branscher kan du drabbas särskilt hårt. Klicka på länkarna för att ta reda på mer:

pollutants in the air mould bacteria virus
pollutants in the air pollen

Pollen

Många människor är inte medvetna om att det finns pollen nästan året runt. November är den enda månaden utan luftburna allergitriggers. Om du arbetar i någon av följande branscher kan du drabbas särskilt hårt. Klicka på länkarna för att ta reda på mer:

Gaser och lukter

Lukter på arbetsplatsen kan vara obehagliga – men du kan också vara omgiven av farliga gaser från produktionsprocesser, exempelvis vid mixning, slipning, målning eller formsprutning. Om du arbetar i någon av följande branscher kan du drabbas särskilt hårt. Klicka på länkarna för att ta reda på mer:

pollutants in the air gases odours
pollutants in the air oil vapours

Olja och ångor

Närhelst en produktionsprocess involverar mixning, malning eller CNC-fräsning är skadliga oljor och ångor inte långt borta. Om du arbetar i någon av följande branscher kan du drabbas särskilt hårt. Klicka på länkarna för att ta reda på mer:

Fibrer

Om du rengör, lagrar, skär och transporterar textilier är det oundvikligt att ha de finaste fibrerna som flyger omkring i luften. Om du arbetar i någon av följande branscher kan du drabbas särskilt hårt. Klicka på länkarna för att ta reda på mer:

pollutants in the air fibres
pollutants in the air combustion particles

Förbränningspartiklar

Oavsett om vi syftar på svetsrök, avgaser eller sot så ska förbränningspartiklar hanteras med försiktighet. Ingen vill andas in dessa. Om du arbetar i någon av följande branscher kan du uppleva dig själv särskilt påverkad. Klicka på länkarna för att ta reda på mer:

Få det mest kompletta luftreningspaketet från oss

zehnders range of industrial air purifiers overview 1 Upptäck de bästa luftrenarna för din luft

Oavsett vilken typ av partiklar du har att göra med eller vilken bransch du är verksam i så ser vi till att din luft blir som ny.

zehnder clean air solutions smart iot platform cara with logo CARA – den smarta appen för renare luft

Behåll kontrollen med en allt-i-ett-instrumentpanel, realtidsövervakning och automatiska justeringar vid förändrade omständigheter: Smart luft är framtidens luft.

zehnder clean air service All-inclusive service, komplett tillfredsställelse

Från filterbyte till underhåll, vi tar hand om din luft.

Ren luft finns inom räckhåll

Vi finns här för att svara på dina frågor och möta dina behov. Jag ger dig gärna råd kring krav du bör ställa på din luftrening – tveka inte att höra av dig.

Rickard Carlsson Country Manager  +46 70 941 45 01  E-post till  Få kontakt med mig på LinkedIn
MCS5T2P4PPS5DVNPJ7V5UG2SRAQY?oid=00D24000000ef4qEAA&channelId=0ap08000000XZz7AAG