clean air faqs full

Vanliga frågor

20+
Länder
3,000+
Kunder i hela världen
18,000+
Installerade luftreningsenheter
1 miljard+
Liter luft renas varje timme
2,500+
Dammätningar per år
130+
Medarbetare

Allmänt

Hur stort är företaget?

Som en del av Zehnder Group, en specialist på inomhusklimatlösningar, Clean Air Solutions är aktiva i fler än 16 länder med fler än 3 000 kunder i hela världen. Vi är stolta över att vara ledande på marknaden för luftrening.

Hur många anställda har företaget?

Zehnder Group har fler än 3 400 anställda i hela världen.

Vilka branscher jobbar ni med?

Clean Air Solutions jobbar med alla branscher där det förekommer damm och andra luftburna partiklar. Vi samarbetar med logistikföretag, företag inom tung industri samt företag som bedriver verksamhet i känsliga miljöer som livsmedel eller sjukvård för att bara nämna några få.

Frågor om våra industriella luftrenare

Varför behövs luftrenare?

Luftrenare behövs eftersom det finns partiklar i luften på arbetsplatser som skapas av rörelse, transporter och produktionsprocesser. De flesta av dessa partiklar, inklusive damm, rök, ångor och odörer, orsakar onödiga städ- och underhållskostnader. De mest toxiska av dessa partiklar kan även äventyra era anställdas hälsa. I det långa loppet kan det leda till sjukfrånvaro och en negativ företagsimage. Våra luftrenare renar luften – vilket betyder att ni inte behöver oroa er för något av ovan nämnda konsekvenser.

Ersätter industriella luftrenare ventilationen?

Industriella luftrenare ersätter inte ventilation. Ventilation transporterar den använda rumsluften (CO₂) ut ur byggnaden och ersätter den med frisk luft. Luftrenare, å andra sidan, fångar upp skadliga partiklar som finns i både frisk och stillastående luft. Luftrenare rekommenderas särskilt i byggnader utan fönster.

Vad är skillnaden mellan en professionell luftrenare och en lufttvättare?

Det de har gemensamt är att båda kan avlägsna damm och andra partiklar från luften. Men det finns vissa skillnader mellan professionella luftrenare och en lufttvättare. Till skillnad från luftrenaren, som kan rymma många filter med olika egenskaper använder lufttvättare endast vatten som filter, vilket gör den mindre effektiv (när det gäller luftrening). Däremot fuktar en lufttvättare även luften.

Hur lång är avskrivningstiden för en luftrenare?

För oss är luftrening inte en investering, utan en del av en flexibel abonnemangsmodell. Så du behöver inte oroa dig för avskrivning av dina enheter.

Var i rummet ska en industriell luftrenare placeras?

Luftrenare kan inte fånga upp partiklar som redan har placerat sig på ytor. Därför är det viktigt att luftrenare placeras strategiskt i ett rum där de kan fånga upp luftburna partiklar. Den bästa placeringen är därför direkt ovanför källan till damm – och alltså inte på golvet. Men oroa dig inte – vi tar hand om installationen åt dig.

Vilka typer av partiklar hanterar industriella luftrenare?

Våra luftrenare och filter hanterar alla typer av luftburna partiklar. Dessa inkluderar grova partiklar, fint damm, ångor, bakterier och virus. Även olje- eller dimpartiklar samt odörer kan avlägsnas. Rent vetenskapligt omfattar detta partiklar i storlekarna PM 10 (= 10 mikrometer (µm)), PM 2.5 (= 2.5 mikrometer (µm)) och PM 1 (= 1 mikrometer (µm)).

Kan en industriell luftrenare ta bort partiklar från golvet?

Industriella luftrenare filtrerar bara luftburna partiklar. Men om damm och liknande virvlas upp från golvet i er anläggning kan dessa partiklar absorberas av luftrenaren. Ju närmare enheten är placerad dammkällan desto mer effektiv blir luftreningen.

Hur vet jag vilket luftfilter som är rätt för min industriella luftrenare?

På Zehnder Clean Air Solutions väljer vi de luftfilter som matchar dina luftreningsenheter. Med hjälp av våra dammmätningar vet vi exakt vilka typer av partiklar du har, och i vilka koncentrationer de förekommer. Det är därför du alltid kan vara säker på att du får den mest effektiva lösningen för din verksamhet från oss – och vi ser även till att montera rätt luftfilter i din industriella luftrenare.

Hur ofta behöver luftfilter bytas?

Byte av smutsiga filter beror på dammnivåerna i din anläggning. Normalt måste filter i en industriell miljö bytas var 3, 6 eller 9 månad. I ett kontor kan det vara tillräckligt med var 12 månad.

Hur installeras de industriella luftrenarna?

Varje miljö är annorlunda, och det är därför vi erbjuder flexibla installationsalternativ. Till exempel kan luftrenare installeras i tak, på väggar, i hyllor eller på pelare – och kan till och med placeras på golvet.

Har alla Zehnder-luftrenare garanti?

Kort sagt: ja, alla Zehnder-luftrenare kommer med garanti.

Hur mycket energi förbrukar Zehnders luftrenare?

Mängden energi som Zehnders luftrenare använder beror på luftflödesinställningen, men det rör sg om cirka 25 % av elförbrukningen för ett konventionellt utsugningssystem. Genom att använda vår CARA-app kan du spara ännu mer energi eftersom den gör energiförbrukningen smartare.

Vad är skillnaden mellan era industriella luftrenare CleanAir och CleanAir Max?

Båda industriella luftrenare ger ditt företag den rena luft ni behöver, men det finns skillnader mellan CleanAir och CleanAir Max. CleanAir har plats för maximalt två filter. CleanAir Max däremot kan utökas på ett modulärt sätt. Detta innebär att våra luftreningslösningar enkelt kan anpassas vid förändringar eller nya krav.

Hur hög ljudnivå har Zehnders industriella luftrenare CleanAir och CleanAir Max?

Hur hög ljudnivå CleanAir och CleanAir Max har beror på luftflödesinställningen. Med en optimal luftflödesinställning varierar ljudnivån från 44 dB(A) till 65 dB(A), beroende på luftrenarens modell. Detta är jämförbart med fågelkvitter.

Frågor om virusskydd

Vilka professionella luftrenare filtrerar coronavirus?

Vid filtrering av coronavirus är det inte luftrenaren i sig som gör skillnaden – utan de filter som används. Den filtertyp som fångar upp coronavirus är kända som HEPA-filter – främst HEPA 13-och 14-klasserna. På Zehnder använder vi antingen CleanAir eller CleanAir Max utrustade med motsvarande HEPA 14-filter.

Hur hög ljudnivå har Zehnders luftrenare med virusskydd?

Ljudnivå på Zehnder luftrenare med virusskydd beror på luftflödesinställningen. Som exempel:  med ett luftflöde på 1 000 m³/h är volymen 50 decibel. Detta är jämförbart med fågelkvitter.

Filtrerar virusluftrenare från Zehnder bara coronavirus eller andra mikroorganismer också?

Zehnders virusluftrenare filtrerar alla mikroorganismer som är luftburna. Det spelar ingen roll om det är coronavirus, bakterier eller svampsporer.

Hur länge håller virusfilter för luftrenare?

På ett kontor (eller andra mindre dammiga miljöer) kommer virusluftfiltret att hålla i cirka 12 månader.

Hur effektivt skyddar Zehnders virusluftrenare våra medarbetares hälsa?

Vi placerar virusluftrenarna där många människor vistas för att maximera hur effektivt virusluftrenarna från Zehnder skyddar de anställdas hälsa och välbefinnande. På dessa platser kan vi ta bort upp till 99,995 % av luftburna virus och andra mikroorganismer. Varje filter kommer med ett individuellt testcertifikat för att garantera ditt resultat.

Frågor om IoT-plattformen CARA

Är CARAs samtliga funktioner tillgängliga redan från början?

Funktionaliteten i CARA är skräddarsydd efter dina behov, vilket betyder att alla CARAs funktioner inte nödvändigtvis är tillgängliga redan från början. Vi ger dig alltid individuella råd och en skräddarsydd lösning.

Hur mycket kostar CARA?

Kostnaden för CARA varierar beroende på valt paket och antalet installerade luftrenare. Du får initialt en kostnadsfri offert utformad efter dina behov, från en av våra specialister.

Behöver vi ytterligare luftkvalitetsmätningar med CARA?

Nej, du behöver inga ytterligare luftkvalitetsmätningar med CARA. Detta är inte nödvändigt eftersom du med CARA alltid har överblick över din luftkvalitet i realtid.

Har Zehnder Clean Air Solutions också tillgång till vår CARA-data?

Ja, Zehnder Clear Air Solutions har tillgång till dina CARA-data. Din fördel med detta är att vi exempelvis kan ingripa i god tid och förebygga att en apparat går sönder, vilket garanterar att du alltid får den bästa luftkvaliteten.

Frågor om service

Hur mäter ni luftkvaliteten?

Dammätningarna görs av vår tekniska support. Våra förstudier omfattar dammätningar före installationen av vårt luftreningssystem och hjälper oss att bedöma dammexponeringen hos våra kunder. Våra efterstudier mäter luftkvaliteten efter installationen och visar hur effektiva våra enheter är.

Våra dammätningar utförs med hjälp av en utrustning som heter DustTrakTMoch som tillverkas av vår samarbetspartner TSI.

Hur avgör ni hur enheterna ska installeras?

Innan vi installerar våra luftreningsenheter mäter vi dammet för att avgöra dammkoncentrationen i dina lokaler. Sedan sammanställer vi en lösning som passar dina särskilda behov. Normalt installerar vi våra enheter nära dammkällan för att säkerställa att partiklarna inte påverkar personalen, utrustningen eller varorna.

Kommer installationen att störa arbetet?

Vi försöker installera luftreningsenheterna utan att det stör arbetet. Vi kan installera när det är lugnare, på kvällarna eller helgerna.

Hur ofta måste filtren bytas?

Filterbytena beror på mängden damm i dina lokaler. Normalt måste filtren bytas var tredje, sjätte eller nionde månad.

Går det att köpa enheterna?

Zehnder Clean Air Solutions erbjuder service för ren luft som innebär att man hyr luftreningsenheterna. Förbättrad luftkvalitet kräver engagemang och konstant skötsel och därför kan man inte köpa våra enheter.