Sweden
Skicka förfrågan nu
Nyhetsbrev
clean air faqs full

Vanliga frågor

20+
Länder
3,000+
Kunder i hela världen
18,000+
Installerade luftreningsenheter
1 miljard+
Liter luft renas varje timme
2,500+
Dammätningar per år
130+
Medarbetare

Allmänt

Hur stort är företaget?

Som en del av Zehnder Group, en specialist på inomhusklimatlösningar, Clean Air Solutions är aktiva i fler än 16 länder med fler än 3 000 kunder i hela världen. Vi är stolta över att vara ledande på marknaden för luftrening.

Hur många anställda har företaget?

Zehnder Group har fler än 3 400 anställda i hela världen.

Vilka branscher jobbar ni med?

Clean Air Solutions jobbar med alla branscher där det förekommer damm och andra luftburna partiklar. Vi samarbetar med logistikföretag, företag inom tung industri samt företag som bedriver verksamhet i känsliga miljöer som livsmedel eller sjukvård för att bara nämna några få.

Service

Hur mäter ni luftkvaliteten?

Dammätningarna görs av vår tekniska support. Våra förstudier omfattar dammätningar före installationen av vårt luftreningssystem och hjälper oss att bedöma dammexponeringen hos våra kunder. Våra efterstudier mäter luftkvaliteten efter installationen och visar hur effektiva våra enheter är.

Våra dammätningar utförs med hjälp av en utrustning som heter DustTrakTMoch som tillverkas av vår samarbetspartner TSI.

Hur avgör ni hur enheterna ska installeras?

Innan vi installerar våra luftreningsenheter mäter vi dammet för att avgöra dammkoncentrationen i dina lokaler. Sedan sammanställer vi en lösning som passar dina särskilda behov. Normalt installerar vi våra enheter nära dammkällan för att säkerställa att partiklarna inte påverkar personalen, utrustningen eller varorna.

Kommer installationen att störa arbetet?

Vi försöker installera luftreningsenheterna utan att det stör arbetet. Vi kan installera när det är lugnare, på kvällarna eller helgerna.

Hur ofta måste filtren bytas?

Filterbytena beror på mängden damm i dina lokaler. Normalt måste filtren bytas var tredje, sjätte eller nionde månad.

Går det att köpa enheterna?

Zehnder Clean Air Solutions erbjuder service för ren luft som innebär att man hyr luftreningsenheterna. Förbättrad luftkvalitet kräver engagemang och konstant skötsel och därför kan man inte köpa våra enheter.

Tekniskt

Vilken typ av luftföroreningspartiklar hanterar ni?

Våra luftreningsenheter absorberar alla typer av fasta luftburna partiklar. De kan vara grova partiklar, fint damm, ångor, bakterier eller smittämnen. Enheterna kan även avskilja olja och fukt samt lukter. I vetenskapliga termer innebär det att våra luftrenare kan absorbera partikelstorlekar på PM10, PM2.5 och PM1.

Vilka tekniska data har era luftrenare?

Vi erbjuder luftrenare i fyra olika storlekar med olika mått och vikt som passar olika arbetsmiljöer. Mer teknisk information finns i våra datablad.

Hur högljudda är luftrenarna?

Luftrenarnas ljudnivå beror på luftflödesinställningen. Normalt hör man inte dem under arbetet. När luftflödet är optimalt inställt varierar ljudnivån mellan 59 dB(A) (CleanAir 2) och 64 dB(A) (CleanAir 12).

Hur mycket energi förbrukar luftrenarna?

Luftrenarnas energiförbrukning beror på luftflödesinställningen. Den varierar normalt mellan 78 W (CleanAir 2) och 410 W (CleanAir 12). Det innebär att elförbrukningen är ca 25 % av ett vanligt ventilationssystem.

Vilka installationsalternativ finns det?

Alla anläggningar är olika. Därför erbjuder vi flexibla installationsalternativ som i tak, på väggen, hyllor eller pelare. Luftrenarna kan även placeras på golvet.

Vad gör Zehnders luftreningsenheter så unika?

Zehnder Clean Air Solutions använder en unik luftreningsteknik som kallas Flimmerfilter. Flimmerfiltret består av tusentals fibrer av polypropen som använder sig av elektrostatisk uppladdning för att fånga upp stora mängder partiklar. Flimmerfiltret kombineras ofta med andra typer av filter för att säkerställa hög effektivitet och lång hållbarhet.

Dessutom är våra luftrenare konstruerade för olika utrymmen och kan installeras flexibelt.

Vilka krav måste mina lokaler uppfylla?

Lokalerna måste inte uppfylla några krav för att Zehnder Clean Air Solutions ska kunna installeras. Våra luftrenare ansluts helt enkelt bara till elnätet – du som kund måste bara anordna ström via ett 230 V-eluttag.

Täcks luftrenarna av garanti?

Vi har ett garantikoncept som gäller så länge enheterna används.