Sweden
Skicka förfrågan nu
Nyhetsbrev
clean air solutions packaging cardboard dust

Industriell luftrening för förpackningsindustrin

Ta kontakt nu
Branschledare litar på oss
reference xpo smallreference boe la smallreference chi smallreference db schenker small

Damm vid paketering – dessa är utmaningarna

Hälsorisker
Bearbetning av papper och papp genererar pappers- och cellulosadamm. Att andas in detta kan ge en negativ påverkan på personalens hälsa. Ren inomhusluft skapar däremot välmående personal och färre sjukdagar.

 

Rengöring
Damm har en benägenhet att komma in överallt och att hålla rent kan kräva omfattande åtgärder och vara dyrt och tidskrävande.


Produktivitetstapp
Damm och smuts skapar ineffektivitet samt påverkar såväl utrustning som personal i en konkurrensutsatt bransch. 

Konsekvenser för ditt företag
  • Onödigt höga rengöringskostnader samt personal som måste ägna arbetstid åt städning istället för ordinarie arbetsuppgifter
  • Ökade underhållskostnader och fler driftavbrott på grund av att damm kommer in i utrustningen
  • Mindre motiverad personal och ökad frånvaro
  • Damm kan påverka tryckkvaliteten på förpackningarna
  • Försämrat anseende vilket leder till att kunder och potentiella rekryteringar väljer andra företag

Framtidens luftrening för förpackningsindustrin

Om pappers- och cellulosadamm är ett problem i din anläggning är Zehnders industriella luftrening för förpackningsindustrin lösningen. Vårt mål är att ren luft ska vara så enkelt som möjligt att uppnå och vi hanterar alla problem åt dig. Detta genom att kombinera smart teknik, en modulär design och ett världsledande filtersystem för att leverera bästa möjliga luftkvalitet. Allt du behöver göra är att ringa oss – vi tar hand om resten.

dust particles air filtration
Garanterat ren luft

Vi gör första bedömning på plats hos dig och skräddarsyr därefter en luftreningslösning för dina känsliga miljöer och som kompletterar din frånluftsventilation, om du har en sådan.

Skräddarsydd luftrening

Vi erbjuder luftreningsenheter som passar alla behov och alla typer av utrymmen inom förpackningsindustrin.

Vi sköter service & underhåll

Efter installationen servar våra tekniker enheterna genom att kontinuerligt byta filter och kontrollera luftreningslösningen med målet att optimera luftkvaliteten i era miljöer.

financial benefits of clean air

Spara pengar med industriell luftrening

Titta närmare på de ekonomiska fördelarna som ren luft erbjuder dig.

30 %Mindre underhåll
50 %Mindre sjukfrånvaro
70 %Sänkta rengöringskostnader
10 %Färre driftavbrott
30 %Sänkta uppvärmningskostnader
Hur mycket kan företag inom förpackningsindustrin spara på ren luft?
Beräkna i några få steg hur mycket ren luft minskar dina kostnader på lång sikt.
Ta reda på mer
clean air solutions range of industrial air purifiers cleanair
Produktsortiment

Luftrenare för varje verksamhet

Zehnders flexibla luftreningslösningar är skälet till tusentals nöjda kunder i hela världen. Så vad är det som gör dem så speciella?

Upptäck våra lösningar
customer quote cpd

Partikelreduktionen märktes direkt. Personalen var imponerad och städarbetet kan nu bekvämt skötas av en person istället för två. Vår högteknologiska utrustning är idag bättre skyddad och företagets image har gynnats av den nya renhetsnivån.

Keith Furr, Complete Design & Packaging
Läs mer