clean air solutions wood processing wood dust

Luftrening för träbearbetningsindustrin

Trädamm är en livsfarlig hälso- och brandfara som påverkar alla anställda. Våra luftrenare kan eliminera detta hot.

Överallt där det finns träbearbetning finns det trädamm. Vi har bara ren luft.

Brand- och explosionsrisk

Träbearbetning följs alltid av ett torrt damm som lägger sig på takbjälkar, maskiner och golv. Allt som krävs är en liten gnista för att starta en eld. Lösningen? Våra luftrenare, som i god tid tar bort dammet ur din luft.

Hälsorisk

Att andas in trädamm belastar hjärt-kärlsystemet, och dessutom är det cancerframkallande på grund av olika kemikalier som lim, lack eller färgångor. Men hur minimerar man risken? Luftrenare är rätt svar.

Kostnader för underhåll och städning

Trädamm och partiklar betyder inte bara höga städkostnader, utan de skadar också maskiner med smörjmedel när det tar sig in i kedjor och kullager etc. Det finns ett sätt att bespara dig detta krångel. Med våra luftrenare, helt enkelt.

financial benefits of clean air

Fem skäl till varför det lönar sig med ren luft i träbearbetningsbranschen

Lägre kostnader, högre produktivitet. Fakta talar för sig själv:

30 %Mindre underhållskostnader
50 %Mindre sjukfrånvaro
70 %Minskade städkostnader
10 %Färre driftstopp
30 %Lägre energikostnader
Ren luft minskar dina städkostnader avsevärt
Beräkna på några sekunder hur mycket du kan spara
Gör uträkning nu
zehnders range of industrial air purifiers overview full 4

Hitta rätt luftrenare för att skydda dina anställda från faror

Eftersom varje anläggnings krav är individuella erbjuder vi skräddarsydda lösningar för ren luft.

Se våra luftrenare
placeholder customer quote

Feedback från våra anställda efter installationen av Zehnders luftrenare har varit genomgående positiv. Det finns inte längre något synligt damm i luften och våra medarbetare rapporterar att de nu kan andas lättare. Även om vi ännu inte kan dra slutgiltiga slutsatser så råder det ingen tvekan om att vår luftkvalitet har förbättrats avsevärt.

Odd Paulsen, General Manager, Moelven Wood Prosjekt AS
Till våra success stories

Vi tar din rena luft lika seriöst som vår egen

Vi finns här för att svara på dina frågor och möta dina behov. Jag ger dig gärna råd kring de krav du bör ställa på din luftrening – tveka inte att höra av dig.

Rickard Carlsson Country Manager  +46 70 941 45 01  E-post till  Få kontakt med mig på LinkedIn
MCS5T2P4PPS5DVNPJ7V5UG2SRAQY?oid=00D24000000ef4qEAA&channelId=0ap08000000XZz7AAG