Missa inget – prenumerera på vårt nyhetsbrev

Nu kan även du utnyttja fördelarna med ren luft, precis som många andra företag.

Thank you for signing up to our newsletter

We love sharing our knowledge about clean air. To complete your registration, please click the confirmation link in the e-mail we have sent to you.

Ta reda på hur du kan få ren luft

Ange dina uppgifter nedan så kontaktar en av våra experter dig.

Thank you for reaching out to us

Our sales team will be in touch as soon as possible.

Particles in different sizes according to the ISO 16980 classification

Luftfilterstandard ISO 16890

Vad du måste känna till.

Förklaring av ISO 16890

ISO 16890 är en internationell klassificerings- och teststandard för luftfilter som tillämpas av WHO och andra tillsynsmyndigheter. Den här standarden ser till att våra filter uppfyller alla krav och därmed kan du vara säker på att du använder rätt produkt för att avskilja dammpartiklar på arbetsplatsen.

I ISO 16890 delas luftfiltren in i fyra grupper som bestäms av storleken på partiklarna (PM), eller dammet, som de ska samla upp. 

Vill du veta mer on ISO 16890? Kontakta oss för mer information.

Olika partikelstorlekar


  • PM1: partiklar på mindre än 0,001 mm
  • PM2.5: Partiklar mellan 0,001 och 0,0025 mm
  • PM10: Partiklar mellan 0,0025 och 0,01 mm
  • Grova: Partiklar som är lika med eller större än 0,01 mm
Particles compared by size according to the ISO 16980 classification

Förklaring av filterklassificeringen

För att standarden ISO 16890 ska uppfyllas måste filtret samla upp minst 50 % av partikelstorlekarna i respektive PM-kategori. Ett filter som till exempel klassas som ISO ePM2.5 är avsett att samla upp PM2.5-partiklar. Grovfilter klassas som ISO grova plus andelen partiklar filtret samlar upp i det området.

Different airborne particles passing an air cleaner filter

Hitta rätt filterlösning

Det är viktigt att filtren som används passar typen av damm som ska fångas upp. Använd ePM1-filter för att fånga upp mycket små dammpartiklar som är skadligare för hälsan än större partiklar.

Vi hjälper dig att hitta den bästa filterlösningen för din verksamhet. Kontakta oss för att diskutera dina behov.

Vad är dammpartiklar?

Partikulärt material (PM) eller damm på arbetsplatsen består av fina partiklar som bildas från olika processer, både naturliga och industriella. Att veta mer om damm kan hjälpa dig att begränsa effekterna.

Mer om damm i luften

Följ oss