Ring upp mig

Missa inget – prenumerera på vårt nyhetsbrev

Nu kan även du utnyttja fördelarna med ren luft, precis som många andra företag.

Thank you for signing up to our newsletter

We love sharing our knowledge about clean air. To complete your registration, please click the confirmation link in the e-mail we have sent to you.

Young man sneezing into a tissue in a logistics hall

Följder av damm på arbetet

Luftföroreningar kan skada hälsan och din verksamhet – läs mer.

Damm på arbetsplatsen

Dammföroreningar på arbetsplatsen kan orsaka en mängd olika problem som dålig hälsa hos personalen, företagets effektivitet samt skada dina kundrelationer och ditt rykte. Damm inomhus är ett problem som man måste ta itu med – vi har rätt expertis.

Fem skäl till att bry sig om damm

En fabrik, en lagerlokal eller annan arbetsplats som är dammig kan påverka både din och dina kollegors hälsa. Långvarig exponering av damm på arbetsplatsen har kopplats till lunginflammation, astma och andra lungsjukdomar som kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL). Nedan följer några av de vanligaste hälsoriskerna i samband med damm på arbetsplatsen.

Irriterad hud och irriterade ögon

Astma och luftvägsproblem

Silikos (stendammlunga)

Cancer och hjärtsjukdomar

Ramla och halka

Brand

Ju mer damm som finns på arbetsplatsen desto mer måste man betala för rengöring. Rengöring är inte heller bara nödvändigt för att det ska se fint ut. Damm kan påverka sensorer i utrustning och utrustningens effektivitet och orsaka driftavbrott och sämre produktivitet. Detsamma gäller för värme- och kylsystem: Om de blockeras av damm krävs det mer energi för att hålla inomhustemperaturen.

Allt fler kunder handlar varor direkt från lagret och är mer benägna att rata dem om de är smutsiga. Ju fler varor som kasseras desto dyra blir det för ditt företag. Om du dessutom får ett dåligt rykte på grund av att produkterna är undermåliga med dåliga betyg på nätet, kan både befintliga och nya kunder handla någon annanstans.

Ditt varumärke är mycket viktigt och en del av det är ditt rykte. Eventuella investerare, personal och kunder föredrar ett företag som har en bra företagsimage – till skillnad från ett som är känt för en smutsig arbetsmiljö och produkter som är täckta av damm.

Företag måste följa myndigheternas arbetarskyddsföreskrifter och se till att arbetet och arbetsmiljön är säker och inte innebär några hälsorisker. Det finns även bestämmelser som gäller damm på arbetsplatsen. I Storbritannien kan arbetsmiljöverket kräva ett åtgärdsprogram eller till och med åtala företaget om dammhalterna är för höga.

Welder in dark environment uncovers beautiful world

Luftkvaliteten i fabriker är dålig

Miljontals brittiska fabriksanställda riskerar att få hälsoproblem på grund av dålig luftkvalitet på arbetsplatsen. Läs mer om problemen med luftföroreningar inom industrin och hur företag och myndigheter kan lösa dem tillsammans i vår vitbok "Every breath we make – Ensuring healthy air for manufacturing".

Hur vi kan hjälpa dig

Låt inte damm stå i vägen för din framgång. Våra luftreningssystem avskiljer dammet ur luften innan personalen andas in det och innan det sätter sig på produkter och utrustning. Våra lösningar gör personalen nöjdare och friskare och produktiviteten ökar.

Thank you for reaching out to us

Our sales team will be in touch as soon as possible.

Fördelar med ren luft


Mehr erfahren+

Följ oss