Missa inget – prenumerera på vårt nyhetsbrev

Nu kan även du utnyttja fördelarna med ren luft, precis som många andra företag.

Thank you for signing up to our newsletter

We love sharing our knowledge about clean air. To complete your registration, please click the confirmation link in the e-mail we have sent to you.

Ta reda på hur du kan få ren luft

Ange dina uppgifter nedan så kontaktar en av våra experter dig.

Thank you for reaching out to us

Our sales team will be in touch as soon as possible.

Magnifier showing different types of dust particles that are being sucked in by an industrial air cleaning system

Damm i luften

Damm och partiklar förklaras av experter – läs mer.

Dammbildning och definition

Enkelt förklarat är damm en form av luftförorening som består av luftburna partiklar som även ibland kallas partikulärt material (PM).

Damm på arbetsplatsen kan förekomma naturligt, till exempel som pollen eller bildas av mänsklig aktivitet som tillverkning, konstruktion, lantbruk och stenbrott. Partiklar finns i olika storlekar och en del är osynliga för oss.

Damm är ett svårt problem som kräver experthjälp. Låt oss tillsammans lösa ditt problem med damm.


Orsaker till att damm bildas


  • Tillverkningsprocesser som skärning, slipning och borrning

  • Erosion på grund av vind och regn skapar atmosfäriskt damm

  • Industriell förbränning och trafik

  • Naturliga källor som pollen, svamp och bakterier

Hand touching a dirty parcel and whirling up dust

Känn till vilka partiklar som finns

Dust particles entering the human body

Damm och din hälsa

En bra tumregel är att ju mindre dammpartiklar är, desto större är hälsoriskerna. Regelbunden exponering av fina och ultrafina partiklar (PM2.5 eller mindre) kan orsaka allvarliga hälsoproblem. PM1-partiklar är så små att de kan överföras från lungorna till blodomloppet och skada många andra organ. 

Zehnders luftreningssystem finns med hundratals olika filterkombinationer för att samla upp farligt damm – kontakta oss redan idag!

Effekter av damm

Damm på arbetsplatsen kan påverka personalens hälsa samt din relation till kunderna, företagets image och effektivitet.

Mer om effekten av damm på arbetsplatsen

Följ oss