X
Be om att bli kontaktad
Nyhetsbrev
Kontakt Sverige

Dataskyddspolicy Zehnder

1. Tillämpningsområde och ansvarig
2. Registrerade uppgifter
3. Cookies
4. Recaptcha
5. Sociala medier-plugin
6. Nyhetsbrev online
7. Dataförmedling
8. Use of SalesViewer® technology
9. Dina rättigheter
10. Datasäkerhet

Uppdaterad: 2021-01-25

I denna dataskyddspolicy beskrivs vilka uppgifter om dig som vi samlar in och använder, varför vi gör detta och hur vi skyddar dina uppgifter.

1. Tillämpningsområde och ansvarig

Denna policy gäller de webbplatser som finns tillgängliga på olika språk på www.zehnder-cleanairsolutions.com.

Namn på den som ansvarar för behandlingen samt adress:

Zehnder Group International AG
5722 Gränichen, Schweiz
E-post: info@zehnder-cleanairsolutions.com
Tfn: +41 628 55 1111

Namn och adress för EU-personuppgiftsföreträdaren enligt artikel 27 i EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR):

Zehnder Group Nordic AB
Medevivägen 55
59139 Motala
Sverige

Du kan nå vårt dataskyddsombud via den postadress som anges ovan. Under loppet av vidareutvecklingen av vår webbplats förbehåller vi oss rätten till ändringar av integritetspolicyn.

2. Registrerade uppgifter

Vår registrering av dina uppgifter genomförs enligt den schweiziska dataskyddslagen samt de övriga tillämpliga föreskrifter från de enskilda länderna.

2.1 Allmänt

Vår webbplats registrerar en rad allmänna uppgifter varje gång den öppnas. Dessa allmänna uppgifter, liksom den allmänna informationen, sparas i serverns loggfiler. Följande uppgifter registreras:

 • IP-adress
 • Datum och tidpunkt för förfrågan
 • Vad begäran gäller
 • Åtkomststatus/http-statuskod
 • Överförd datamängd per tillfälle
 • Den webbplats som begäran kommer från
 • Webbläsare (inkl. språk och version)
 • Operativsystem

När dessa allmänna uppgifter används görs ingen koppling till en viss person. Registreringen av dessa uppgifter är tekniskt nödvändig för att visa dig vår webbplats och garantera dess stabilitet och säkerhet. Vi dokumenterar varje åtkomst till vår webbplats och varje hämtning av en fil som är sparad på webbplatsen. Rättslig grund är artikel 6.1 f i EU:s allmänna dataskyddsförordning resp. artikel 13.2 a i den schweiziska federala lagen om dataskydd (DSG).

2.2 Kontaktformulär

Vår webbplats innehåller kontaktformulär som kan användas för att komma i kontakt med oss. Uppgifter som skrivs in i kontaktformuläret sparas för behandlingsändamål eller för att kontakta den person som söker kontakt, och kan vidarebefordras inom gruppen för det ansvariga bolaget. Dessa personuppgifter förmedlas inte vidare utanför Zehnder Group. Rättslig grund är artikel 6.1 b i EU:s allmänna dataskyddsförordning resp. artikel 13.1 i den schweiziska federala lagen om dataskydd (DSG).

3. Cookies

Vår webbplats använder så kallade cookies. Det är små textfiler som lagras i din dator och som därifrån kan aktiveras igen. Cookies används för att göra det möjligt för dig att logga in i våra tjänster och för att personanpassa webbplatsen för dig. Med anledning av detta stöds vår webbplats av cookies. De samlar information om din IP-adress, tidpunkten för ditt besök och hur länge det pågick, antalet besök du gjort, formuläranvändningen, dina sökinställningar och din visningsvy. Det varierar hur länge dessa cookies sparas. Rättslig grund är artikel 6.1 f i EU:s allmänna dataskyddsförordning resp. artikel 13.1 i DSG.

Du kan när som helst förhindra att vår webbplats lagrar cookies genom att ställa in detta i den webbläsare du använder och därmed permanent förhindra att cookies lagras. Dessutom kan redan sparade cookies när som helst raderas via en webbläsare eller annan programvara. Detta kan göras i alla vanliga webbläsare. Om den berörda personen avaktiverar möjligheten att lagra cookies i den använda webbläsaren kan eventuellt inte alla funktioner på vår webbplats användas i full omfattning.

4. Recaptcha

Recaptcha skyddar vårt innehåll mot missbruk genom att kontrollera och förhindra automatiserad åtkomst från till exempel bottar. Google behandlar din IP-adress och eventuellt annan information som tyder på mänskligt agerande och som registreras i samband med att du besöker webbplatsen. Här gäller Googles integritetspolicy som finns på https://www.google.com/intl/sv/policies/privacy/.


Bearbetning av sådana uppgifter sker enligt gällande lagar som tillåter att personuppgifter behandlas eftersom det ligger i Zehnder Group International AGs övervägande berättigade intresse (art. 6 stycke 1 f) GDPR). Vårt berättigade intresse enligt lag i det här fallet är att säkerställa att innehållet på webbplatsen fungerar genom att använda Google Recaptcha.

5. Sociala medier-plugin

Vi använder för närvarande de sociala medier-plugin som anges i tabellen nedan. Vi använder oss här av den s.k. tvåklickslösningen, vilket innebär att inga personuppgifter inledningsvis förmedlas till plugin-leverantörerna när vår webbplats besöks. Det är bara när du klickar på det markerade plugin-fältet, och därmed aktiverar det, som plugin-leverantören får information om att du har öppnat motsvarande webbplats i vår onlinemiljö. Dessutom förmedlas de uppgifter som anges under punkt 2 i denna policy. Plugin-leverantören sparar de insamlade uppgifterna om dig som användningsprofiler och använder dessa för syften som reklam, marknadsforskning och/eller behovsanpassad utformning av sin webbplats. Rättslig grund är artikel 6.1 f i EU:s allmänna dataskyddsförordning resp. artikel 13.1 i DSG.

Vi har inget inflytande på de insamlade uppgifterna och databehandlingsförfarandena hos plugin-leverantörerna. Detta omfattas av respektive integritetspolicy hos tredjepartsleverantörerna. Mer information om datainsamlingens syfte och omfattning samt plugin-leverantörens databearbetning får du i integritetspolicyerna för de leverantörer som anges nedan.

LinkedIn Content/Share LinkedIn Corporation:
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Facebook Content/Share
Facebook Inc.: https://www.facebook.com/about/privacy/update

Instagram Content Share
https://help.instagram.com/519522125107875

Twitter Content/Share
Twitter Inc.: https://twitter.com/privacy

YouTube Content
Google LLC: https://policies.google.com/privacy

6. Nyhetsbrev online

Om du vill kan du prenumerera på vår onlineinformation och vårt nyhetsbrev via e-post. För att kunna ge dig relevant information behöver vi spara ytterligare uppgifter utöver din e-postadress i samband med din registrering. Detta inkluderar ditt namn, namnet på ditt företag, landet och den information som du har begärt eller är intresserad av. Vi sparar dessa uppgifter så länge du får vårt nyhetsbrev och ytterligare ett år därefter.

Den rättsliga grunden är artikel 6.1 a i EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR) resp. artikel 13.1 i den schweiziska federala lagen om dataskydd (DSG), om du har gett ditt samtycke, eller artikel 6.1 b i GDPR resp. artikel 13.1 i DSG, om du har prenumererat på nyhetsbrevet på avtalsbasis. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke eller avbeställa nyhetsbrevet genom att klicka på länken som finns i varje nyhetsbrev eller genom att kontakta oss via e-post på info@zehnder-cleanairsolutions.com eller via ett meddelande till de kontaktuppgifter som anges i företagsinformationen. Om du återkallar ditt samtycke påverkar detta inte lagligheten i databehandlingen i enlighet med samtycket före detta återkallande.

7. Dataförmedling

Dina uppgifter som registrerats enligt punkt 2 i denna policy kan vi förmedla till andra medlemmar i koncernen Zehnder Group liksom till tredje part, om detta behövs för att uppfylla avtal. Dessa mottagare kan även befinna sig i länder där det kanske inte finns en likvärdig dataskyddsnivå. Vi garanterar dataskyddet med våra koncernbolag genom avtalsenliga standardklausuler för dataskydd enligt artikel 46.2 c i EU:s allmänna dataskyddsförordning resp. artikel 6.2 a i DSG.

8. Use of SalesViewer® technology

This website uses SalesViewer® technology from SalesViewer® GmbH on the basis of thewebsite operator’s legitimate interests (Section 6 paragraph 1 lit.f GDPR) in order to collect and save data on marketing, market research and optimisation purposes. In order to do this, a javascript based code, which serves to capture company-related data and according website usage. The data captured using this technology are encrypted in a nonretrievable one-way function (so-called hashing). The data is immediately pseudonymised and is not used to identify website visitors personally.

The data stored by Salesviewer will be deleted as soon as they are no longer required for their intended purpose and there are no legal obligations to retain them.  The data recording and storage can be repealed at any time with immediate effect for the future, by clicking on https://www.salesviewer.com/opt-out in order to prevent SalesViewer® from recording your data. In this case, an opt-out cookie for this website is saved on your device. If you delete the cookies in the browser, you will need to click on this link again.

9. Dina rättigheter

Du har följande rättigheter gentemot oss när det gäller dina personuppgifter:

 • rätt till information
 • rätt till rättelse eller radering
 • rätt till begränsning av behandlingen
 • rätt att invända mot behandlingen
 • rätt till dataportabilitet
 • rätt att framföra klagomål hos en dataskyddstillsynsmyndighet med avseende på vår behandling av dina personuppgifter.

Om en databehandling på vår webbplats bygger på ditt samtycke kan du när som helst återkalla detta för framtiden, utan att ange några skäl. Återkallandet ska riktas till den ansvarige, enligt kontaktuppgifterna i punkt 1. Eventuellt kan har du anspråk på mer långtgående rättigheter enligt nationell lagstiftning.

10. Datasäkerhet

För att skydda dina uppgifter använder vi bland annat krypteringar vid dataöverföringen och vi har genomfört en mängd tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa ett så komplett skydd som möjligt för de personuppgifter som behandlas via denna webbplats.