Ikke gå glipp av noe – abonner på vårt nyhetsbrev

Bli med i den voksende gruppen av forretninger som går i bresjen for ren luft.

Thank you for signing up to our newsletter

We love sharing our knowledge about clean air. To complete your registration, please click the confirmation link in the e-mail we have sent to you.

Finn ut hvordan ren luft kan fungere for deg

Oppgi kontaktinformasjon under, så vil en av våre eksperter ringe deg tilbake.

Thank you for reaching out to us

Our sales team will be in touch as soon as possible.

Service manager in a warehouse holding a clipboard

Vanlige spørsmål

Få svar på noen av de vanligste spørsmålene vi mottar.

Generelt

Som en del av Zehnder Group, spesialist på løsninger for innendørsklimaet, er

➥ Clean Air Solutions aktiv i mer enn 16 land med en kundebase på over 3 000 over hele verden. Vi er stolte over å være det ledende selskapet for luftrensing i verden.

Zehnder Group har mer enn 3 400 ansatte over hele verden.

Clean Air Solutions kan brukes i alle typer industrier der arbeidsprosessene gir opphav til støv og andre luftbårne partikler. Vi arbeider med ➥ logistikkbedrifter, tungindustribedrifter eller bedrifter som arbeider i sensitive omgivelser, slik som ➥ mat, drikke eller ➥ medisin – bare for å nevne noen.

 

 

 

Service

Støvmålinger foretas av vår tekniske kundeservice. Våre forundersøkelser består av støvmålinger før installasjonen av luftrensesystemene, slik at vi kan kvantifisere støvbelastningen hos våre kunder. Våre etterstudier måler luftkvalitet etter installasjonen, og beviser hvor effektive enhetene våre er.

Alle støvmålinger utføres ved hjelp av et apparat kalt Dust TrackTM– produsert av vår partner TSI.

Før vi installerer våre luftrenseenheter gjennomfører vi ➥ holistiske støvmålinger for å bestemme støvkonsentrasjonen i lokalene dine. Ut fra dette avgjør vi hvilken løsning som passer til dine individuelle behov. Vanligvis monterer vi enhetene så nært støvkilden som mulig for å sikre at partiklene ikke forstyrrer ansatte, maskiner eller varer.

Våre team jobber for å installere ➥ luftrenseenhetene uten at det påvirker den daglige driften. Vi tilbyr installasjon utenfor den travleste tiden på dagen, på kveldene og til og med i helgene.

Hvor ofte filtrene må byttes, avhenger av støvkonsentrasjonen på anlegget ditt. Under vanlige forhold må de byttes hver 3., 6. eller 9. måned.

Zehnder Clean Air Solutions tilbyr en ➥ tjeneste for ren luft som involverer leie av luftrenseenheter. Forbedringer i luftkvaliteten krever holistisk og regelmessig oppfølging over tid.

Teknisk

Våre luftrenseenheter absorberer alle typer faste, ➥ luftbårne partikler. Dette innbefatter grove partikler, finstøv, røykgasser, bakterier og mikroorganismer. I tillegg kan enhetene fange olje- og dampartikler og odører. I vitenskapelige termer betyr det at våre luftrensere kan absorbere partikkelstørrelsene PM10, PM2,5 og PM1.

Vi tilbyr luftrensere i fire ulike størrelser med varierende mål og vekt, egnet til ulike typer arbeidsmiljø. Mer informasjon om tekniske spesifikasjoner finner du på våre datablad.

Støynivået på ➥luftrenserne avhenger av innstillingen for luftmengde. Normalt vil du ikke oppleve noe støy under pågående aktiviteter på anlegget. Innstilt på optimal luftstrøm vil støynivået variere fra 59 dB(A) (CleanAir 2) til 64 dB(A) (CleanAir 12).

Luftrenserens energiforbruk avhenger av luftstrøminnstillingene. Det varierer vanligvis fra 78 W (CleanAir 2) til 410 W (CleanAir 12). Det vil si at det elektriske forbruket er omtrent 25 % av et vanlig avtrekkssystem.

Alle anlegg er ulike. Derfor tilbyr vi fleksibel montering, enten det er i taket, på veggen, i en hylle eller på en søyle. Luftrensere kan også plasseres på gulvet.

Zehnder Clean Air Solutions benytter en unik ➥ filterteknologisom kalles Flimmer-filter. Det består av tusenvis av polypropylenfibre som utnytter elektrostatiske ladninger for å fange opp store mengder støvpartikler. Flimmer-filteret kombineres ofte med andre typer filtre for å sikre høyest mulig effektivitet og lang levetid.

Videre er våre luftrensere konstruert for å ta hensyn til unike fysiske rom, og har mange fleksible installasjonsalternativer.

Lokalene må ikke oppfylle spesielle krav for installasjon av Zehnder Clean Air Solutions. Våre luftrensere betjenes via “plug-and-play” – kundene må bare sørge for strøm med en 230 V stikkontakt.

Vi tilbyr et konsept med full garanti, som er gyldig så lenge enhetene er i bruk.

Følg oss