Norway
Send forespørsel nå
Nyhetsbrev
clean air faqs full

Vanlige spørsmål

20+
Land
3 000+
Kunder verden over
18 000+
Luftrenseenheter montert
1 milliard+
Liter luft som renses hver time
2 500+
Støvmålinger hvert år
130+
Ansatte i teamet

Generelt

Hvor stort er selskapet?

Som en del av Zehnder Group, spesialist på løsninger for innendørsklimaet, er

Clean Air Solutions aktiv i mer enn 16 land med en kundebase på over 3 000 over hele verden. Vi er stolte over å være det ledende selskapet for luftrensing i verden.

Hvor mange ansatte har du?

Zehnder Group har mer enn 3 400 ansatte over hele verden.

Hvilke bransjer samarbeider dere med?

Clean Air Solutions kan brukes i alle typer industrier der arbeidsprosessene gir opphav til støv og andre luftbårne partikler. Vi arbeider med logistikkbedrifter, tungindustribedrifter eller bedrifter som arbeider i sensitive omgivelser, slik som mat, drikke eller medisin – bare for å nevne noen.

Service

Hvordan måler dere luftkvalitet?

Støvmålinger foretas av vår tekniske kundeservice. Våre forundersøkelser består av støvmålinger før installasjonen av luftrensesystemene, slik at vi kan kvantifisere støvbelastningen hos våre kunder. Våre etterstudier måler luftkvalitet etter installasjonen, og beviser hvor effektive enhetene våre er.

Alle støvmålinger utføres ved hjelp av et apparat kalt Dust TrackTM– produsert av vår partner TSI.

Hvordan avgjør dere installasjonsmetode?

Før vi installerer våre luftrenseenheter gjennomfører vi holistiske støvmålinger for å bestemme støvkonsentrasjonen i lokalene dine. Ut fra dette avgjør vi hvilken løsning som passer til dine individuelle behov. Vanligvis monterer vi enhetene så nært støvkilden som mulig for å sikre at partiklene ikke forstyrrer ansatte, maskiner eller varer.

Vil installasjonen forstyrre bedriftens aktiviteter?

Våre team jobber for å installere luftrenseenhetene uten at det påvirker den daglige driften. Vi tilbyr installasjon utenfor den travleste tiden på dagen, på kveldene og til og med i helgene.

Hvor ofte må filtrene byttes?

Hvor ofte filtrene må byttes, avhenger av støvkonsentrasjonen på anlegget ditt. Under vanlige forhold må de byttes hver 3., 6. eller 9. måned.

Kan jeg kjøpe luftrensere?

Zehnder Clean Air Solutions tilbyr en tjeneste for ren luft som involverer leie av luftrenseenheter. Forbedringer i luftkvaliteten krever holistisk og regelmessig oppfølging over tid.

Teknisk

Hvilke typer luftforurensende partikler håndterer dere?

Våre luftrenseenheter absorberer alle typer faste, luftbårne partikler. Dette innbefatter grove partikler, finstøv, røykgasser, bakterier og mikroorganismer. I tillegg kan enhetene fange olje- og dampartikler og odører. I vitenskapelige termer betyr det at våre luftrensere kan absorbere partikkelstørrelsene PM10, PM2,5 og PM1.

Hva er de tekniske spesifikasjonene for luftrenserne?

Vi tilbyr luftrensere i fire ulike størrelser med varierende mål og vekt, egnet til ulike typer arbeidsmiljø. Mer informasjon om tekniske spesifikasjoner finner du på våre datablad.

Hvor høyt er støynivået på luftrenserne?

Støynivået på luftrenserne avhenger av innstillingen for luftmengde. Normalt vil du ikke oppleve noe støy under pågående aktiviteter på anlegget. Innstilt på optimal luftstrøm vil støynivået variere fra 59 dB(A) (CleanAir 2) til 64 dB(A) (CleanAir 12).

Hvor høyt er luftrensernes energiforbruk?

Luftrenserens energiforbruk avhenger av luftstrøminnstillingene. Det varierer vanligvis fra 78 W (CleanAir 2) til 410 W (CleanAir 12). Det vil si at det elektriske forbruket er omtrent 25 % av et vanlig avtrekkssystem.

Hvilke installasjonsmuligheter finnes?

Alle anlegg er ulike. Derfor tilbyr vi fleksibel montering, enten det er i taket, på veggen, i en hylle eller på en søyle. Luftrensere kan også plasseres på gulvet.

Hva er det som gjør Zehnders luftrenseenheter så unike?

Zehnder Clean Air Solutions benytter en unik filterteknologi som kalles Flimmer-filter. Det består av tusenvis av polypropylenfibre som utnytter elektrostatiske ladninger for å fange opp store mengder støvpartikler. Flimmer-filteret kombineres ofte med andre typer filtre for å sikre høyest mulig effektivitet og lang levetid.

Videre er våre luftrensere konstruert for å ta hensyn til unike fysiske rom, og har mange fleksible installasjonsalternativer.

Hvilke typer krav må lokalene oppfylle?

Lokalene må ikke oppfylle spesielle krav for installasjon av Zehnder Clean Air Solutions. Våre luftrensere betjenes via “plug-and-play” – kundene må bare sørge for strøm med en 230 V stikkontakt.

Dekkes luftrenserne av en garanti?

Vi tilbyr et konsept med full garanti, som er gyldig så lenge enhetene er i bruk.