clean air solutions clean air service

Vår renluftsservice

Alt du trenger for ren luft, er...
230 V strømforsyning
Løfteutstyr slik som gaffeltruck
Tak-, vegg- eller gulvplass for enhetene dine

Vår renluftsfilosofi

Luftkvalitet på industriarbeidsplasser er et svært viktig problem, og vi tar det like alvorlig som det fortjener. Vi lytter nøye til dine behov. Og vi måler støvnivåene i anlegget ditt før og etter installasjon av våre enheter.

På denne måten kan vi utarbeide en løsning for å forbedre luftkvaliteten i anlegget ditt på best mulig måte – og du kan stole på at det virker. Forbedret luftkvalitet på arbeidsplassen er ikke bare bra for de ansattes helse, det er også veldig bra for forretningene.

 Vi er det største luftrensefirmaet i verden fordi vi forstår dine behov for ren luft.

Et skreddersydd servicekonsept – vårt løfte til deg

Forhåndsinstalleringsundersøkelse

Vi lytter nøye til dine behov, og snakker med deg om hvor du bør installere enhetene, og hva det fører med seg.

Installasjonsdag

Vi arbeider med deg for å gjøre installasjonen så problemfri som mulig, inkludert organisering av løfteutstyr hvis dette er nødvendig.

Mål

Vi måler luftkvaliteten på arbeidsplassen før og etter installasjon, slik at du kan se hvilken forskjell systemene våre utgjør.

Regelmessig service

Vi fortsetter å jobbe sammen med deg etter installasjonen med levering av filter, service og systemovervåking for å optimalisere luftkvaliteten på arbeidsplassen din.

Sinnsro

Vårt månedsgebyr inkluderer filterskift, og vi tar ikke betalt for ekstra besøk. Enhetene har også full garanti – overlat alt til oss.

Fast forhold

Tenk på vår service som et fast forhold – vi støtter deg når du trenger det, og arbeider sammen med deg etter hvert som bedriften utvikler seg.

Ekspertservice og mange års erfaring

Vårt team for teknisk kundestøtte behandler og analyserer luftkvalitetsmålingene fra 2 500 kunder hvert år over hele Europa og USA. Dette har vi gjort i flere tiår, så du kan stole på at vi vil anbefale den beste løsningen for deg. Vi viser også resultatene vi har målt – bare for å bevise at det virker.

clean air solutions dust measurement service
clean air service clean air needs

Bli kjent med deg og dine behov for ren luft

Vi leverer mer enn bare et produkt. Vi ser på det å arbeide sammen med deg som et partnerskap. Hver luftrenseinstallasjon er unik, og vi setter vår ære i å gi personlig behandling. Etter hvert som bedriften din vokser eller endrer seg, vil vi være der og sørge for ren inneluftfor bedriften din til enhver tid.

Alle selskaper påvirkes av støv på forskjellige måter, hvor partikler utgjør en potensiell fare for de ansattes helse og for maskinene.

clean air solutions range of industrial air purifiers cleanair
Produktspekter

Luftrensere for alle bedrifter

Zehnders luftrenseenheter er én av grunnene til at vi har tusenvis av fornøyde kunder over hele verden. Hva gjør dem så spesielle?

Oppdag våre løsninger

Spørsmål om service

Hvordan måler dere luftkvalitet?

Støvmålinger foretas av vår tekniske kundeservice. Våre forundersøkelser består av støvmålinger før installasjonen av luftrensesystemene, slik at vi kan kvantifisere støvbelastningen hos våre kunder. Våre etterstudier måler luftkvalitet etter installasjonen, og beviser hvor effektive enhetene våre er.

Alle støvmålinger utføres ved hjelp av et apparat kalt Dust TrackTM– produsert av vår partner TSI.

Hvordan avgjør dere installasjonsmetode?

Før vi installerer våre luftrenseenheter gjennomfører vi holistiske støvmålinger for å bestemme støvkonsentrasjonen i lokalene dine. Ut fra dette avgjør vi hvilken løsning som passer til dine individuelle behov. Vanligvis monterer vi enhetene så nært støvkilden som mulig for å sikre at partiklene ikke forstyrrer ansatte, maskiner eller varer.

Vil installasjonen forstyrre bedriftens aktiviteter?

Våre team jobber for å installere luftrenseenhetene uten at det påvirker den daglige driften. Vi tilbyr installasjon utenfor den travleste tiden på dagen, på kveldene og til og med i helgene.

Hvor ofte må filtrene byttes?

Hvor ofte filtrene må byttes, avhenger av støvkonsentrasjonen på anlegget ditt. Under vanlige forhold må de byttes hver 3., 6. eller 9. måned.

Kan jeg kjøpe luftrensere?

Zehnder Clean Air Solutions tilbyr en tjeneste for ren luft som involverer leie av luftrenseenheter. Forbedringer i luftkvaliteten krever holistisk og regelmessig oppfølging over tid.