Ikke gå glipp av noe – abonner på vårt nyhetsbrev

Bli med i den voksende gruppen av forretninger som går i bresjen for ren luft.

Thank you for signing up to our newsletter

We love sharing our knowledge about clean air. To complete your registration, please click the confirmation link in the e-mail we have sent to you.

Finn ut hvordan ren luft kan fungere for deg

Oppgi kontaktinformasjon under, så vil en av våre eksperter ringe deg tilbake.

Thank you for reaching out to us

Our sales team will be in touch as soon as possible.

Three logisticians discussing while an industrial air cleaning system is sucking in the dust particles from the air within the warehouse

Viktigheten av luftkvalitet på arbeidsplassen

Hvor dårlig er luften innendørs sammenlignet med luften utendørs? Finn ut mer.

Forurensning på industriarbeidsplasser

Vi tilbringer en stor del av livet på jobb, derfor er det svært viktig for helsa vår at vi kan puste inn ren luft i fabrikker og lagerhaller − like viktig som å puste inn frisk luft utendørs. Og nå når globale pandemier kan bli et økende problem, er det enda viktigere å tenke på kvaliteten på luften vi puster inn.

Men visste du at luftkvaliteten i industrielle omgivelser vanligvis ikke er bedre enn utenfor? Skremmende nok kan den ofte være verre.

Ifølge US Environmental Protection Agency (EPA) kan luftforurensning på arbeidsplassen være to til fem ganger høyere enn i friluft. I noen ekstreme tilfeller kan den være opp til 100 ganger verre. En av grunnene til dette er at det er støvforurensning i luften der hvor det produseres, behandles eller lagres varer.

God luftkvalitet på arbeidsplassen er viktig både for de ansattes helse og for bedriften din.

La oss ta hånd om innendørs luftforurensning sammen!


Vanlige skadestoffer i innendørs luft

1

Partikkelmaterie eller støv

2

Nitrogendioksid (NO2)

3

Flyktige organiske forbindelser (VOCS)

Forskrifter for innendørs luftkvalitet – relevante fakta

Det er lovfestede grenser for luftforurensning på arbeidsplassen, men de er på langt nær så strenge som for luften utendørs. Jo mer forskere finner ut om farene som er forbundet med luftforurensning innendørs, desto mer utdatert virker reglene − de kan til og med utgjøre en unødvendig fare for medarbeidernes helse. ➥ Verdens helseorganisasjon (WHO) sier faktisk at vi burde ha bedre lover for å kontrollere luften vi puster inn når vi er på jobb.

 

Industrial air cleaner sucking in flour dust

Forbedring av luftkvaliteten på arbeidsplassen

Det finnes måter for å opprettholde ren luft på arbeidsplassen, og holde de ansatte og bedriften trygge – som å installere luftrenseutstyr fra Zehnder Clean Air Solutions. Våre systemer er akkurat den pusten av frisk luft som du leter etter.

Støv på arbeidsplassen − det du trenger å vite

Det er mange grunner til å begynne med industriell luftrensing fra Zehnder.

Mer om støv på arbeidsplassen

Følg oss