clean air solutions wood processing wood dust

Luftrensing for trespon innen trebearbeiding

Trestøv er en dødelig helse- og brannfare som påvirker alle ansatte. Luftrenserne våre kan fjerne denne faren.

Trebearbeiding fører alltid til trespon. Vi har kun ren luft.

Brann- og eksplosjonsfare

Trebearbeiding er alltid etterfulgt av tørt støv som legger seg i takbjelkene, på maskineri og på gulvet. Alt som skal til for å starte en brann er en liten gnist. Løsningen? Luftrenserne våre fjerner støvet fra luften din i god tid.

Helsefare

Inhalering av trestøv er en anstrengelse for hjerte- og kar-systemet ditt, og i tillegg er det kreftfremkallende (på grunn av de ulike kjemikalene i lim, lakk og avgasser fra maling). Hvordan kan du minimere risikoen? Luftrenserne våre er svaret.

Vedlikeholds- og rengjøringskostnader

Trestøv og partikler fører ikke bare til høye rengjøringskostnader, de skader også maskiner med smøring for trebearbeiding (kjeder og kulelagre osv.) så snart de trenger inn. Men du kan unngå disse problemene. Bare ta i bruk luftrenserne våre.

financial benefits of clean air

Fem grunner til at ren luft lønner seg i trebearbeidingsindustrien

Lavere kostnader, høyere produktivitet. Tallene taler for seg selv:

30 %lavere vedlikeholdskostnader
50 %lavere sykefravær
70 %lavere rengjøringskostnader
10 %mindre nedetid for maskineri
30 %lavere strømregninger
Ren luft gir markante reduksjoner i rengjøringskostnadene
Regn ut besparelsene dine på noen få sekunder
Regn det ut nå
zehnders range of industrial air purifiers overview full 4

Finn riktig luftrenser for å beskytte de ansatte mot farer

Fordi kravene dine er spesifikke for deg, tilbyr vi tilpassede løsninger for ren luft.

Se luftrenserne våre
placeholder customer quote

Tilbakemeldingene fra våre ansatte etter at vi installerte luftrensesystemet fra Zehnder er utelukkende positiv. Vi kan ikke se støv i luften, og våre ansatte melder om mye bedre luft. Dette kan vi ikke konkludere med på redusert fravær, men det er ingen tvil om at luftkvaliteten vår er blitt vesentlig forbedret.

Odd Paulsen, Direktør, Moelven Wood Prosjekt AS
Lær mer

Den rene luften din er like viktig som vår egen

Vi kan svare på spørsmål og møte behovene dine. Jeg kan gi deg råd om kravene dine for luftrensing. Det er bare å ta kontakt.

Øivind Haga Country Manager  +47 95868858  Send e-post til  Kontakt meg via LinkedIn
MCR3Q7ADCNNRFUTNSSIM76725ZG4?oid=00D24000000ef4qEAA&channelId=0ap08000000XZz7AAG