Sweden
Skicka förfrågan nu
Nyhetsbrev
case study typhoo tea air cleaning in the food industry

Typhoo Tea

Fakta

Platser Merseyside (UK)
Bransch Teproduktion
Dammreducering 81 %
customer quote typhoo

“Luftrenarna från Zehnder Clean Air Solutions har överträffat alla våra förväntningar. Vi skulle ha varit nöjda med 50 % mindre damm, men en minskning på 81 % är verkligen enastående. Skillnaden det har gjort för teamet är enorm.”

Danny McGrail, Operations Manager

Utmaningar

Typhoo Tea är den största producenten av te i Storbritannien. Företaget är starkt engagerat i de anställdas välbefinnande. I något skede började dock det fina damm som uppstår under blandningen av te att påverka medarbetarnas hälsa. Det blev svårt för de anställda att andas, och det var också obehagligt varmt. Damm från blandningshallen spreds även till andra delar av anläggningen, vilket resulterade i ett stor behov av städning: upp till 15 timmar i veckan. Ledningen för Typhoo tog sig an uppgiften att hitta en optimal lösning för luftrening inom livsmedelsindustrin.

Fördelar

Efter installeringen av luftrenare från Zehnder Clean Air Solutions blev effekten genast uppenbar. Dammnivåerna i blandningshallen sjönk med 81 %. Luften är mycket renare nu, de anställda mår märkbart bättre och arbetsmiljön är totalt sätt mer hälsosam. Städbehovet har minskat från 15 timmar per vecka till 5 timmar. Något som sparar företaget värdefull tid samt pengar. Utöver det ger luftrenarna också en fördelaktig luftcirkulation, vilket betyder en behaglig lufttemperatur på arbetsplatsen för de anställda att vistas i.

Läs mer om våra meriter.

Hämta detaljerade rekommendationer och omdömen. Trevlig läsning!

Ladda ner nu

typhoo tea air cleaning in the food industry