case study hamilton medical 3

Hamilton Medical

Fakta

Sted Bonaduz (CH)
Bransje Medisinteknikk
Støvreduksjon Opptil 73 %
customer quote hamilton

Med installasjon av luftrenserne kunne vi unngå en dyr investering i et renromsinfrastruktur. Luftrensesystemene er uunværlige for oss – vi trenger dem for å overholde våre egne, høye hygienestandarder.

Dr. Hans von Pfuhlstein, Head of Respiratory Care Supplies

Utfordringer

For luftrensing i medisinteknikk gjelder spesielt høye standarder. Produktene må produseres og pakkes iht. en uforanderlig hygienisk prosess slik at den materialbetingede infeksjonsfaren er lik null. Hamilton Medical opplevde imidlertid at det oppsto kraftig kartongslitasje, og dermed høy støvbelastning, i pakkeområdet. En renromsinfrastruktur for dette området ville vært en enorm belastning i budsjettet. De ansvarlige begynte å lete etter et effektivt, økonomisk og overbevisende alternativ.

Betydningen

Med luftrenserne fra Zehnder Clean Air Solutions kunne partikkelkonsentrasjonen reduseres med 59 % og bakterietallkonsentrasjonen med 73 %. På denne måten oppnår Hamilton Medical optimale betingelser for sikring av best mulige hygienestandarder. I tillegg kunne det medisintekniske foretaket oppnå enorme kostnadsbesparelser. Med Zehnders løsning i pakkeområdet ble det derfor ikke nødvendig å investere i et mye dyrere renrom. Et annet plusspunkt: På grunn av den rene luften sank også sykefraværet med 27 %.

Finn ut mer om våre meritter.

Last ned detaljerte anbefalinger og evalueringer. Vi ønsker deg god lesning!

Last ned nå

case study hamilton medical 1