case study boe la 1

Boe-La

Fakta

Sted Radevormwald (DE)
Bransje Serigrafiteknikk (silketrykk)
Støvreduksjon Opptil 87 %
mike boeing messing boe la siebdrucktechnik

Allerede de første måleresultatene overgikk alle forventninger. Partikkelforekomsten kunne reduseres opptil 87 % med bruk av luftrensere.

Mike Böing-Messing, CEO

Utfordringer

Luftrensing i trykkerier er ikke helt enkelt å gjennomføre. Dette gjelder også for BÖ-LA. I anleggene ved det serigrafiske trykkeriet og på områdene for sprøytestøping og forming, er det vanskelig å unngå høye partikkelforekomster og forurenset luft. I tillegg er person- og varetrafikken hektisk – en videre støvkilde. Resultatet: Redusert kvalitet på grunn av partikkelbefengte produkter, høy utsortering og en enorm rengjøringsinnsats for å holde noenlunde kontroll med støvet.

Betydningen

Takket være luftrensesystemene fra Zehnder Clean Air Solutions kunne partikkelkonsentrasjonen reduseres med opptil 87 %. Dette reduserer utsortering på grunn av støv til et minimum og sørger for høyere kvalitetsstan-darder. Videre plusspunkter er kortere rengjøringstider og et representativt utseende for hallene. På denne måten styrker BÖ-LA sin posisjon som teknologileder og skaper et optimalt utgangspunkt for erobring av nye markeder.

Finn ut mer om våre meritter.

Last ned detaljerte anbefalinger og evalueringer. Vi ønsker deg god lesning!

Last ned nå

case study boe la