X
Bel mij terug
Nieuwsbrief
Contact Nederland

Privacyverklaring Zehnder

1. Toepassingsgebied en verantwoordelijke
2. Geregistreerde gegevens
3. Cookies
4. Recaptcha
5. Social Media plug-ins
6. Online nieuwsbrief
7. Gegevensoverdracht
8. Gebruik van de SalesViewer®-technologie
9. Uw rechten
10. Gegevensbescherming

Stand: 27-09-2021

In deze privacyverklaring wordt beschreven welke gegevens wij van u verzamelen en gebruiken, voor welke doeleinden wij dat doen en hoe wij uw gegevens beschermen.

1. Toepassingsgebied en verantwoordelijke

Deze verklaring is van toepassing op de websites die op www.zehnder-cleanairsolutions.com in de verschillende talen beschikbaar zijn.

Naam en adres van de verwerkingsverantwoordelijke:

Zehnder Group International AG
5722 Gränichen, Zwitersland
E-mail: info@zehnder-cleanairsolutions.com
Tel.: +41 628 55 1111

Naam en adres van de EU-gevolmachtigde voor gegevensbescherming volgens art. 27 van de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van de EU:

Zehnder Group Nederland BV
Lingenstraat 2
8028 PM Zwolle
Nederland

U kunt contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming op het hierboven vermelde postadres. Wijzigingen aan de privacyverklaring in het kader van de verdere ontwikkeling van onze website voorbehouden.

2. Geregistreerde gegevens

Uw gegevens worden door ons geregistreerd volgens de Zwitserse wet inzake gegevensbescherming en de overige relevante wettelijke voorschriften van de afzonderlijke landen.

2.1 Algemeen

Onze website registreert bij elke opvraging een reeks algemene gegevens. Deze algemene gegevens en informatie worden opgeslagen in de logbestanden van de server. De volgende gegevens worden geregistreerd:

 • IP-adres
 • Datum en tijdstip van de aanvraag
 • Inhoud van de aanvraag
 • Toegangsstatus / http-statuscode
 • De overgedragen hoeveelheid gegevens
 • Website vanwaar de aanvraag afkomstig is
 • Browser (incl. taal en versie)
 • Besturingssysteem

Wanneer deze algemene gegevens worden gebruikt, worden ze niet aan een bepaalde persoon gekoppeld. De registratie van deze gegevens is technisch vereist om u onze website te tonen en om de stabiliteit en veiligheid ervan te garanderen. Wij protocolleren elke toegang tot onze website en elke opvraging van bestanden die zijn opgeslagen op de website. Rechtsgrond is art. 6, lid 1, letter f) van de algemene verordening gegevensbescherming van de EU resp. art. 13 lid 2, letter a) van de Zwitserse federale wet inzake gegevensbescherming (DSG).

2.2 Contactformulier

Onze website bevat contactformulieren die kunnen worden gebruikt om contact met ons op te nemen. De gegevens die worden ingevoerd in het contactformulier, worden opgeslagen met het oog op de bewerking of het contact met de persoon die contact opneemt en kunnen binnen de Groep aan het verantwoordelijke bedrijf worden doorgegeven. Deze persoonsgegevens worden niet doorgegeven buiten de Zehnder Group. Rechtsgrond is art. 6, lid 1, letter b) van de algemene verordening gegevensbescherming van de EU resp. art. 13, lid 1, van de Zwitserse federale wet inzake gegevensbescherming (DSG).

3. Cookies

Onze website maakt gebruik van zogenaamde cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en daar weer kunnen worden opgehaald. Cookies dienen om het aanmelden bij onze diensten voor u mogelijk te maken en de website voor u te personaliseren. Voor dit doel wordt onze website ondersteund door cookies. Deze cookies verzamelen informatie over uw IP-adres, het tijdstip en de duur van uw bezoek, het aantal bezoeken, het gebruik van het formulier, uw zoekinstellingen, uw weergavebeeld. De opslagduur van de cookies is verschillend. Rechtsgrond is art. 6 lid 1, letter f) van de algemene verordening gegevensbescherming van de EU resp. art. 13, lid 1 van de Zwitserse federale wet inzake gegevensbescherming (DSG).

U kunt het plaatsen van cookies door onze website te allen tijde verhinderen door de gebruikte internetbrowser overeenkomstig in te stellen en zo blijvend verzet aantekenen tegen het plaatsen van cookies. Bovendien kunnen reeds ingestelde cookies te allen tijde via een internetbrowser of andere softwareprogramma's worden verwijderd. Dit is in alle gangbare internetbrowsers mogelijk. Als de betrokkene de plaatsing van cookies in de gebruikte internetbrowser uitschakelt, zijn soms niet alle functies van onze website volledig bruikbaar.

4. Recaptcha

Recaptcha dient ter bescherming tegen misbruik van onze aanbiedingen, bijvoorbeeld door het controleren en voorkomen van interacties op onze website door geautomatiseerde toegang, bijv. door zogenaamde bots. Voor dit doel verwerkt Google uw IP-adres en, indien van toepassing, andere gegevens die duiden op het bestaan van een menselijke handeling en die worden verzameld tijdens de toegang tot de website. Het privacybeleid van Google is van toepassing en is beschikbaar op https://www.google.com/intl/nl/policies/privacy/.


De hierboven beschreven gegevensverwerking vindt plaats op basis van wettelijke voorschriften die toestaandat persoonsgegevens worden verwerkt, omdat Zehnder Group International AG hier een hoger gerechtvaardigd belang bij heeft (artikel 6, lid 1, onder f) van de AVG). Met name het verzekeren van de functionaliteit van onze aanbiedingen via Google Recaptcha wordt beschouwd als een legitiem belang in de zin van de wet.

5. Social Media plug-ins

Wij gebruiken momenteel de Social Media Plug-ins die in onderstaande tabel zijn opgenomen. Wij gebruiken de zogenaamde twee-klikken-oplossing, waarbij bij het bezoek aan onze webpagina in principe geen persoonsgegevens worden doorgestuurd naar de aanbieder van de plug-ins. Alleen als u klikt op het gemarkeerde plug-in-veld en het daardoor activeert, krijgt de plug-in-aanbieder de informatie dat u de overeenkomstige website van ons online aanbod hebt opgevraagd. Bovendien worden de onder punt 2 van deze verklaring vermelde gegevens doorgestuurd. De plug-in-aanbieder slaat de over u verzamelde gegevens als gebruikersprofielen op en gebruikt ze voor reclame, marktonderzoek en/of om de vormgeving van zijn website beter op de behoefte af te stemmen. Rechtsgrond is art. 6 lid 1, letter f) van de algemene verordening gegevensbescherming van de EU resp. art. 13, lid 1 van de Zwitserse federale wet inzake gegevensbescherming (DSG).

Wij hebben geen invloed op de verzamelde gegevens en gegevensverwerkingsprocessen van de plug-in-aanbieder. Deze zijn onderworpen aan de desbetreffende privacyverklaringen van de derde aanbieders. Meer informatie over het doel en de omvang van de gegevensverzameling en -verwerking door de plug-in-aanbieder vindt u in de hierna meegedeelde privacyverklaringen van deze aanbieders.

LinkedIn Content/Share LinkedIn Corporation:
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Facebook Content/Share
Facebook Inc.: https://www.facebook.com/about/privacy/update

Instagram Content Share
https://help.instagram.com/519522125107875

Twitter Content/Share
Twitter Inc.: https://twitter.com/privacy

YouTube Content
Google LLC: https://policies.google.com/privacy

6. Online nieuwsbrief

Desgewenst kunt u zich abonneren op onze online-informatie en e-mail-nieuwsbrief. Om u de relevante informatie te kunnen verstrekken, moeten wij in verband met uw registratie naast uw e-mailadres nog andere gegevens opslaan. Dit omvat uw naam, de naam van uw bedrijf, het land en de informatie die u hebt aangevraagd of waarin u bent geïnteresseerd. Wij bewaren deze gegevens zo lang u onze nieuwsbrief ontvangt en daarna nog een jaar.

Rechtsgrond is art. 6, lid 1, eerste zin, letter a), van de algemene verordening gegevensbescherming van de EU (AVG) of art. 13, lid 1, van de Zwitserse federale wet inzake gegevensbescherming (DSG) indien u toestemming hebt gegeven, of artikel 6, lid 1, eerste zin, letter b), van de algemene verordening gegevensbescherming van de EU (AVG) resp. art. 13, lid 1, van de Zwitserse federale wet inzake gegevensbescherming (DSG) indien u zich op contractuele basis hebt geabonneerd op de nieuwsbrief. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken of uw abonnement opzeggen door te klikken op de link in elke nieuwsbrief e-mail of door een e-mail te sturen naar info@zehnder-cleanairsolutions.com of door een bericht te sturen naar de contactgegevens die in het impressum staan. Indien u uw toestemming intrekt, heeft dit geen gevolgen voor de rechtmatigheid van de gegevensverwerking overeenkomstig de toestemming vóór deze intrekking.

7. Gegevensoverdracht

Wij kunnen uw gegevens die wij hebben verzameld zoals vermeld onder punt 2 van deze verklaring, doorgeven aan leden van ons concern Zehnder Group evenals aan derden, voor zover dat nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst. Deze ontvangers kunnen zich ook in landen bevinden waar mogelijk geen gelijkwaardig gegevensbeschermingsniveau bestaat. Wij garanderen de gegevensbescherming met onze concernvennootschappen door contractuele beschermingsbepalingen van standaardgegevens volgens art. 46 lid 2 letter c van de EU-Algemene Verordening Gegevensbescherming resp. art. 6 lid 2, lettera DSG.

8. Gebruik van de SalesViewer®-technologie

Op deze website worden met de SalesViewer®-technologie van SalesViewer® GmbH op basis van gerechtvaardigde belangen van de website-xploitant (art. 6 lid 1, f) van de AVG) gegevens verzameld en opgeslagen voor marketing-, marktonderzoek- en optimaliseringsdoeleinden. Hiervoor wordt een op javascript gebaseerde code ingezet, die voor de registratie van firmagerelateerde gegevens en het bijbehorend gebruik dienen. De met deze technologie geregsitreerde gegevens worden via een niet terugrekenbare functie (zogen. hashing) gecodeerd (encryptie). De gegevens worden onmiddellijk gepseudonimiseerd en niet ervoor benut de bezoeker van de website persoonlijk te identificeren.

Het verzamelen van de gegevens en de opslag ervan kan altijd met onmiddellijke ingang voor de toekomst worden herroepen. Klik hiervoor op deze link HIER om de registratie door SalesViewer® binnen deze website in de toekomst te verhinderen. Hiertoe wordt een opt-outcookie voor deze website op uw apparaat opgeslagen. Als u de cookies bij deze browser wist, moet u opnieuw op deze link klikken.

9. Uw rechten

U hebt ten aanzien van ons de volgende rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die op u betrekking hebben:

 • Recht op informatie
 • Recht op rectificatie of wissen
 • Recht op beperking van de verwerking
 • Recht op bezwaar tegen de verwerking
 • Recht op dataportabiliteit
 • Recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende instantie voor gegevensbescherming met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens door ons.

Indien een gegevensverwerking op onze website gebaseerd is op uw toestemming, kunt u deze op elk ogenblik zonder opgave van redenen herroepen voor de toekomst. De herroeping moet worden gericht aan de verantwoordelijke via de contactgegevens in punt 1. In bepaalde gevallen kunnen nationale wetten u verdergaande rechten toestaan.

10. Gegevensbescherming

Om uw gegevens te beschermen, gebruiken wij onder meer versleutelingen bij de gegevensoverdracht en hebben we talrijke technische en organisatorische maatregelen getroffen om de via deze website verwerkte persoonsgegevens zo volledig mogelijk te beschermen.