VERONTRUSTENDE GEGEVENS OVER LASSEN


A highway in comparison to an industry worker with a safety mask in a polluted hall

GEVOLGEN VAN SLECHTE LUCHTKWALITEIT

Waar ter wereld u zich ook bevindt, slechte luchtkwaliteit kan leiden tot verhoogde klachten van het personeel, ziekteverzuim en personeelsverloop, en zelfs een zwak bedrijfsimago. Maar er gelden specifieke regels voor laswerken die elk bedrijf moet kennen.

Lassers moeten de gevaren van de materialen waarmee ze werken begrijpen en kunnen beheersen. In Nederland, de wettelijke grenswaarde (voorheen MAC-waarde genoemd) voor lasrook is 1 mg/m³ voor 8 uur. Oftewel: de emiddelde blootstelling aan lasrook mag op een 8-urige werkdag niet hoger zijn dan 1 mg/m³. Deze limiet wordt astgesteld door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Gezien het feit dat de vroegere limiet van 3,5 mg / m3 in enkele gevallen al werd gehaald, is het zeer waarschijnlijk dat de nieuwe, ondergrens gemakkelijk ordt overschreden door de meeste lasbedrijven. 

Volg ons