X
Jätä yhteydenottopyyntö
Uutiskirje

Zehnderin tietosuojaperiaatteet

1. Soveltamisala ja rekisterinpitäjä
2. Kerättävät tiedot
3. Evästeet
4. Recaptcha
5. Sosiaalisen median liitännäiset
6. Online-uutiskirje
7. Tietojen siirtäminen
8. Use of SalesViewer® technology
9. Oikeutesi
10. Tietoturva

Päivitetty viimeksi: 25.1.2021

Näissä tietosuojaperiaatteissa kuvataan, mitä sinua koskevia tietoja keräämme ja käytämme, mihin tarkoitukseen keräämme tietoja ja miten huolehdimme tietojesi suojaamisesta.

1. Soveltamisala ja rekisterinpitäjä

Nämä periaatteet koskevat osoitteessa www.zehnder-cleanairsolutions.com saatavilla olevia erikielisiä verkkosivuja.

Rekisterinpitäjän nimi ja yhteystiedot:

Zehnder Group International AG
5722 Gränichen, Sveitsi
Sähköposti: info@zehnder-cleanairsolutions.com
Puhelin: +41 628 55 1111

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 27 artiklan mukaisen EU-tietosuojaedustajan nimi ja yhteystiedot:

Zehnder Group Nordic AB · Suomen sivuliike
Jonkankatu 4
20360 Turku
Suomi

Voit ottaa yhteyttä tietosuojavastaavaamme postitse edellä mainittuun osoitteeseen. Verkkosivustomme kehittämisen yhteydessä pidätämme oikeuden tehdä muutoksia näihin tietosuojaperiaatteisiin.

2. Kerättävät tiedot

Keräämme tietojasi Sveitsin tietosuojalainsäädännön sekä muiden yksittäisten maiden sovellettavien lakimääräysten mukaisesti.

2.1 Yleistä

Verkkosivustomme kerää useita yleisiä tietoja aina, kun se avataan. Nämä yleiset tiedot tallennetaan palvelimen lokitiedostoihin. Seuraavat tiedot kerätään:

 • IP-osoite
 • Pyynnön päivämäärä ja kellonaika
 • Pyynnön sisältö
 • Käytön tila / http-tilakoodi
 • Kulloinkin siirrettävä datamäärä
 • Verkkosivusto, jolta pyyntö on peräisin
 • Internetselain (mukaan lukien kieli ja versio)
 • Käyttöjärjestelmä

Näiden yleisten tietojen käsittelyssä tietoja ei yhdistetä tiettyyn henkilöön. Tietojen kerääminen on välttämätöntä teknisistä syistä, jotta verkkosivusto voidaan näyttää käyttäjälle ja jotta voidaan taata sivuston vakaus ja turvallisuus. Kirjaamme jokaisen verkkosivustolla vierailun ja jokaisen verkkosivustolla olevan tiedoston lataamisen. Oikeusperuste on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohta ja Sveitsin liittovaltion tietosuojalain (DSG) 13 §:n 2 momentin a kohta.

2.2 Yhteydenottolomake

Verkkosivustollamme on yhteydenottolomakkeita, joilla meihin voi ottaa yhteyttä. Yhteydenottolomakkeessa annettavat tiedot tallennetaan käsittelyä varten tai jotta yhteydenoton tehneeseen henkilöön voidaan olla yhteydessä. Ne voidaan luovuttaa edelleen konsernin sisällä vastaavalle yhtiölle. Näitä henkilötietoja ei välitetä Zehnder Groupin ulkopuolelle. Oikeusperuste on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan b alakohta ja Sveitsin liittovaltion tietosuojalain (DSG) 13 §:n 1 momentti.

3. Evästeet

Verkkosivustomme käyttää niin sanottuja evästeitä. Ne ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka tallennetaan tietokoneellesi ja jotka voidaan myöhemmin ladata sieltä. Evästeiden avulla voit kirjautua palveluihimme ja voimme personoida verkkosivuston sinua varten. Tätä varten verkkosivustomme käyttää evästeitä. Ne keräävät tietoa käyttäjän IP-osoitteesta, sivustolla vierailun ajankohdasta ja kestosta, vierailujen määrästä, lomakkeiden käytöstä, hakuasetuksista ja sivunäkymästä. Evästeiden tallennusaika vaihtelee. Oikeusperuste on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohta ja Sveitsin liittovaltion tietosuojalain (DSG) 13 §:n 1 momentti.

Voit milloin tahansa estää verkkosivustoamme tallentamasta evästeitä käyttämäsi internetselaimen asetuksista ja kieltää siten evästeiden tallentamisen pysyvästi. Lisäksi jo tallennetut evästeet voidaan milloin tahansa poistaa internetselaimella tai muulla ohjelmistolla. Tämä on mahdollista kaikilla yleisillä internetselaimilla. Jos rekisteröity estää evästeiden tallentamisen käyttämällään internetselaimella, verkkosivustomme kaikkia toimintoja ei välttämättä voida käyttää kaikilta osin.

4. Recaptcha

Recaptcha suojaa tarjontaamme väärinkäytöltä esimerkiksi tarkastamalla ja estämällä verkkosivuihimme kohdistuvia automatisoituja hyökkäyksiä, kuten ns. bottihyökkäyksiä. Google käsittelee tämän vuoksi IP-osoitettasi ja mahdollisia muita tietoja, joista voi päätellä, että kyseessä on ihmisen toiminta, ja jotka kerätään verkkosivulle siirtymisen yhteydessä. Googlen tietosuojamääräykset ovat voimassa ja ne löytyvät osoitteesta: https://www.google.com/intl/fi/policies/privacy/.


Edellä kuvattu tietojenkäsittely on henkilötietojen käsittelyn sallivan lainsäädännön mukaista, sillä kyseessä on Zehnder Group International AG:n merkittävä oikeutettu etu (EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohta). Tarjontamme toimintakyvyn varmistaminen Google Recaptchan avulla on tällöin nähtävä oikeutettuna etuna laissa määritetyllä tavalla.

5. Sosiaalisen median liitännäiset

Käytämme tällä hetkellä seuraavassa taulukossa lueteltuja sosiaalisen median liitännäisiä. Käytämme niin sanottua kahden napsautuksen ratkaisua, jonka mukaan verkkosivustolla vierailevan henkilön henkilötietoja ei pääsääntöisesti jaeta heti liitännäisten tarjoajille. Vain jos aktivoit liitännäisen napsauttamalla merkittyä liitännäiskenttää, liitännäisen tarjoaja saa tiedon siitä, että olet avannut verkkopalveluumme kuuluvan sivun. Lisäksi välitetään näiden periaatteiden kohdassa 2 mainitut tiedot. Liitännäisen tarjoaja tallentaa sinua koskevat tiedot käyttöprofiiliin ja käyttää niitä markkinointiin, markkinatutkimukseen ja/tai verkkosivustonsa räätälöintiin. Oikeusperuste on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohta ja Sveitsin liittovaltion tietosuojalain (DSG) 13 §:n 1 momentti.

Emme pysty vaikuttamaan liitännäisten tarjoajien keräämiin tietoihin tai tietojenkäsittelyprosesseihin. Ne kuuluvat kunkin kolmannen osapuolen tietosuojaperiaatteiden soveltamisalaan. Lisätietoa liitännäisten tarjoajien tiedonkeruun tarkoituksesta ja laajuudesta ja tietojen käsittelystä saat seuraavista kyseisten tarjoajien tietosuojaperiaatteista.

LinkedIn Content/Share LinkedIn Corporation:
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Facebook Content/Share
Facebook Inc.: https://www.facebook.com/about/privacy/update

Instagram Content Share
https://help.instagram.com/519522125107875

Twitter Content/Share
Twitter Inc.: https://twitter.com/privacy

YouTube Content
Google LLC: https://policies.google.com/privacy

6. Online-uutiskirje

Voit halutessasi tilata verkkotiedotteemme ja sähköpostitse lähetettävän uutiskirjeemme. Jotta voimme antaa käyttöösi tarvittavat tiedot, meidän on tallennettava rekisteröitymiseesi liittyvän sähköpostiosoitteesi yhteyteen myös muita tietoja. Näitä tietoja ovat nimesi, yrityksesi nimi, maa sekä tiedot, joita olet pyytänyt tai joista olet kiinnostunut. Säilytämme kyseisiä tietoja niin kauan, kuin saat uutiskirjeemme, ja vielä yhden vuoden sen jälkeen.

Oikeusperuste on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan ensimmäisen virkkeen a alakohta ja Sveitsin liittovaltion tietosuojalain (DSG) 13 §:n 1 momentti, jos olet antanut suostumuksesi, tai EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan ensimmäisen virkkeen b alakohta ja Sveitsin liittovaltion tietosuojalain (DSG) 13 §:n 1 momentti, jos olet tilannut uutiskirjeen sopimuksen perusteella. Voit peruuttaa suostumuksesi tai uutiskirjeen tilauksen milloin tahansa napsauttamalla jokaisessa uutiskirjesähköpostissa olevaa linkkiä tai lähettämällä sähköpostin osoitteeseen info@zehnder-cleanairsolutions.com tai ilmoittamalla meille asiasta (ks. julkaisutiedoissa mainitut yhteystiedot). Jos peruutat suostumuksesi, peruutus ei vaikuta suostumuksen mukaisen ja ennen peruutusta tapahtuneen tietojen käsittelyn lainmukaisuuteen.

7. Tietojen siirtäminen

Voimme jakaa näiden periaatteiden kohdassa 2 mainitut tiedot muille Zehnder Group -konsernin jäsenille sekä kolmansille osapuolille, mikäli se on välttämätöntä sopimuksen täytäntöönpanoa varten. Kyseiset vastaanottajat voivat sijaita maissa, joissa ei välttämättä ole vastaavaa tietosuojan tasoa. Takaamme konserniin kuuluvien yhtiöidemme tietosuojan tietosuojaa koskevilla vakiolausekkeilla EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 46 artiklan 2 kohdan c alakohdan ja Sveitsin liittovaltion tietosuojalain 6 §:n 2 momentin a kohdan mukaisesti.

8. Use of SalesViewer® technology

This website uses SalesViewer® technology from SalesViewer® GmbH on the basis of thewebsite operator’s legitimate interests (Section 6 paragraph 1 lit.f GDPR) in order to collect and save data on marketing, market research and optimisation purposes. In order to do this, a javascript based code, which serves to capture company-related data and according website usage. The data captured using this technology are encrypted in a nonretrievable one-way function (so-called hashing). The data is immediately pseudonymised and is not used to identify website visitors personally.

The data stored by Salesviewer will be deleted as soon as they are no longer required for their intended purpose and there are no legal obligations to retain them.  The data recording and storage can be repealed at any time with immediate effect for the future, by clicking on https://www.salesviewer.com/opt-out in order to prevent SalesViewer® from recording your data. In this case, an opt-out cookie for this website is saved on your device. If you delete the cookies in the browser, you will need to click on this link again.

9. Oikeutesi

Sinulla on meitä kohtaan seuraavat henkilötietojasi koskevat oikeudet:

 • oikeus saada pääsy tietoihin
 • oikeus tietojen oikaisuun tai poistamiseen
 • oikeus käsittelyn rajoittamiseen
 • oikeus vastustaa käsittelyä
 • oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
 • oikeus tehdä tietosuojavalvontaviranomaiselle valitus siitä, kuinka käsittelemme henkilötietojasi.

Jos tietojen käsittely verkkosivustollamme perustuu antamaasi suostumukseen, voit milloin tahansa perua suostumuksen ilmoittamatta perusteita. Peruutus on ilmoitettava rekisterinpitäjälle kohdassa 1 annettuja yhteystietoja käyttämällä. Tietyissä tapauksissa maakohtainen lainsäädäntö voi antaa sinulle tätä laajemmat oikeudet.

10. Tietoturva

Käytämme tietojen suojaamiseen esimerkiksi tiedonsiirron salausta ja olemme toteuttaneet lukuisia teknisiä ja organisatorisia toimenpiteitä, joilla takaamme verkkosivustolla käsiteltävien henkilötietojen mahdollisimman aukottoman suojan.