Finland
Lähetä tiedustelu nyt
Uutiskirje

Tietosuojakäytäntö

Tietosuojailmoituksemme sisältää tietoja siitä, mitä tietoja kerätään, kun vierailet verkkosivustollamme ja käytät tarjouksiamme sekä siitä, miten käsittelemme tai käytämme näitä tietoja. Kerromme sinulle myös näihin liittyvistä suojaustoimenpiteistä, joilla turvaamme tietosi sekä tietojasi koskevista oikeuksistasi.

1. Tietosuoja lyhyesti

Yleisiä tietoja

Seuraavat tiedot sisältävät jäsennellyn yleiskatsauksen siitä, mitä henkilötiedoillesi tapahtuu, kun vierailet tällä verkkosivustolla. Termi ”henkilötiedot” käsittää kaikki tiedot, joiden avulla sinut voidaan tunnistaa. Lisätietoja tietojen suojauksesta on tämän osion alle liitetyssä tietosuojailmoituksessamme.

Tietojen tallentaminen tällä verkkosivustolla

Kuka on vastuussa tietojen tallentamisesta tällä verkkosivustolla (eli ”rekisterinpitäjä”)?

Verkkosivuston ylläpitäjä käsittelee tämän sivuston tiedot. Hänen yhteystietonsa ovat tämän tietosuojakäytännön kohdassa ”Tietoja vastuuhenkilöstä (nimitys GDPR:ssä on ’rekisterinpitäjä’)”.

Miten keräämme tietojasi?

Keräämme tietojasi, koska jaat tietojasi kanssamme. Kyseessä voivat olla esimerkiksi yhteystietolomakkeeseemme syötetyt tiedot.

IT-järjestelmämme tallentavat muut tiedot automaattisesti tai sen jälkeen, kun olet antanut suostumuksesi niiden tallentamiseen vieraillessasi verkkosivustolla. Nämä tiedot ovat pääasiassa teknisiä tietoja (esim. verkkoselain, käyttöjärjestelmä tai sivuston käyttöaika). Nämä tiedot tallennetaan automaattisesti, kun käytät tätä verkkosivustoa.

Mihin tarkoituksiin käytämme tietojasi?

Osa tiedoista luodaan verkkosivuston virheettömän toiminnallisuuden takaamiseksi. Muita tietoja voidaan käyttää käyttäjätoimintasi analysoimiseen.

Mitä tietojasi koskevia oikeuksia sinulla on?

Sinulla on oikeus saada tietoja tallennettujen henkilötietojesi lähteestä, vastaanottajista ja käyttötarkoituksista milloin tahansa tarvitsematta maksaa tällaisista ilmoituksista. Sinulla on myös oikeus vaatia tietojesi korjaamista tai hävittämistä. Jos olet antanut suostumuksesi tietojen käsittelyyn, voit peruuttaa tämän suostumuksen milloin tahansa ja tämä vaikuttaa kaikkeen tulevaan tietojen käsittelyyn. Lisäksi sinulla on oikeus vaatia, että tietojesi käsittelyä rajoitetaan tietyissä olosuhteissa. Lisäksi sinulla on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontavirastolle.

Voit ottaa meihin yhteyttä milloin tahansa, jos sinulla on kysyttävää tästä tai muista tietosuojaan liittyvistä asioista.

Kolmansien osapuolien analytiikkatyökalut ja muut työkalut

On mahdollista, että selaustottumuksiasi analysoidaan tilastollisesti vieraillessasi tällä verkkosivustolla. Tällaiset analyysit tehdään pääasiassa niin sanotuilla analytiikkatyökaluilla.

Lisätietoja näistä analytiikkatyökaluista on alla olevassa tietosuojailmoituksessamme.

2. Yleiset ja pakolliset tiedot

Tietosuoja

Tämän verkkosivuston ja sen sivujen ylläpitäjät suhtautuvat henkilötietojesi suojaamiseen erittäin vakavasti. Siksi käsittelemme henkilötietojasi luottamuksellisina tietoina lakisääteisten tietosuojamääräysten ja tämän tietosuojailmoituksen mukaisella tavalla.

Aina kun käytät tätä verkkosivustoa, kerätään erilaisia henkilötietoja. Henkilötiedot ovat tietoja, joiden avulla sinut voidaan tunnistaa. Tässä tietosuojailmoituksessa selitetään, mitä tietoja keräämme ja mihin tarkoituksiin käytämme näitä tietoja. Siinä selitetään myös, miten ja mihin tarkoitukseen tietoja kerätään.

Siksi ilmoitamme, että tietojen siirto Internetin välityksellä (esim. sähköpostilla) voi olla alttiina tietoturvavajeille. Tietoja ei voida täysin suojata kolmannen osapuolen pääsyltä.

Tietoja vastuullisesta tahosta (GDPR:ssä mainittu ”rekisterinpitäjä”)

Tämän verkkosivuston tietojen käsittelyn rekisterinpitäjä on:

 Zehnder Group International AG

Moortalstr. 1

5722 Gränichen

Sveitsi

Puhelin: +41 (0)62 8551111

Sähköposti: info@zehnder-cleanairsolutions.com

 

Rekisterinpitäjä on luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, joka tekee yksin tai yhdessä muiden kanssa päätöksiä henkilötietojen (esim. nimet, sähköpostiosoitteet jne.) käsittelyn tarkoituksista ja resursseista.

Säilytysaika

Ellei tässä tietosuojakäytännössä ole määritetty tarkempia säilytysaikoja, henkilötietosi säilyvät meillä, kunnes niillä ei enää ole käyttötarkoitusta, jota varten ne on kerätty. Jos esität oikeutetun pyynnön tietojen käsittelyä koskevan suostumuksesi poistamiseen tai peruuttamiseen, tietosi poistetaan, ellei meillä ole muita lain sallimia syitä henkilötietojesi säilyttämiseen (esim. vero- tai kauppaoikeuden säilytysajat). Jälkimmäisessä tapauksessa poisto tapahtuu, kun nämä syyt eivät ole enää voimassa.

Yleisiä tietoja tämän verkkosivuston tietojen käsittelyn oikeudellisesta perusteesta

Jos olet antanut suostumuksesi tietojen käsittelyyn, käsittelemme henkilötietojasi yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) artiklan 6(1)(a) tai artiklan 9 (2)(a) mukaisesti. Tietojen erityisluokkia käsitellään yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) artiklan 9 (1) mukaisesti. Jos on annettu nimenomainen suostumus henkilötietojen siirtämiseen kolmansiin maihin, tietojen käsittely tapahtuu myös yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) artiklan 49 (1)(a) mukaisesti. Jos olet antanut suostumuksesi evästeiden säilytykseen päätelaitteessasi tai pääsyyn päätelaitteessasi oleviin tietoihin (esim. laitteen sormenjälkitunnistuksen avulla), tietojen käsittely tapahtuu lisäksi TTDSG:n pykälän § 25 (1) mukaisesti. Suostumus voidaan peruuttaa milloin tahansa. Jos tietojasi tarvitaan sopimuksen täyttämiseen tai sopimusta edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseen, käsittelemme tietojasi yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) artiklan 6(1)(b) mukaisesti. Jos tietojasi tarvitaan lisäksi lakisääteisten velvollisuuksien täyttämiseen, käsittelemme niitä yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) artiklan 6(1)(c) mukaisesti. Lisäksi tietoja voidaan käsitellä oikeutetun etumme perusteella yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) artiklan 6(1)(f) mukaisesti. Tietoja kunkin yksittäisen tapauksen asiaankuuluvasta oikeudellisesta perusteesta on tämän tietosuojakäytännön seuraavissa kohdissa.

Tietoa tietojen siirrosta Yhdysvaltoihin ja muihin EU:n ulkopuolisiin maihin

Käytämme muun muassa Yhdysvalloissa tai muissa EU:n ulkopuolisissa maissa toimivien yritysten työkaluja, jotka eivät ole tietosuojanäkökulmasta tietoturvallisia. Jos nämä työkalut ovat aktiivisia, henkilötietojasi saatetaan siirtää näihin EU:n ulkopuolisiin maihin ja niitä saatetaan käsitellä siellä. Meidän on huomautettava, että näissä maissa ei voida taata vastaavaa tietosuojatasoa kuin EU-maissa. Yhdysvaltalaisilla yrityksillä on esimerkiksi valtuudet luovuttaa henkilötietoja tietoturvavirastoille, eikä sinulla ole rekisteröitynä mahdollisuuksia puolustautua oikeudessa. Siksi ei voida sulkea pois mahdollisuutta, että Yhdysvaltain virastot (esim. tiedustelupalvelu) voivat käsitellä, analysoida ja arkistoida henkilötietojasi pysyvästi valvontatarkoituksiin. Emme voi hallita näitä käsittelytoimenpiteitä.

Tietojen käsittelyyn antamasi suostumuksen peruuttaminen

Useat tietojenkäsittelytapahtumat ovat mahdollisia vain nimenomaisella suostumuksellasi. Voit myös milloin tahansa peruuttaa minkä tahansa meille antamasi suostumuksen. Tämä ei vaikuta ennen peruuttamista tapahtuneen tietojen keruun lainmukaisuuteen.

Oikeus vastustaa tietojen keräämistä erityistapauksissa, oikeus vastustaa suoraa mainontaa (GDPR:n artikla 21)

JOS TIETOJA KÄSITELLÄÄN YLEISEN TIETOSUOJA-ASETUKSEN (GDPR) ARTIKLAN 6(1)(E) TAI (F) MUKAISESTI, SINULLA ON OIKEUS MILLOIN TAHANSA VASTUSTAA HENKILÖTIETOJESI KÄSITTELYÄ YKSILÖLLISISTÄ SYISTÄ. TÄMÄ KOSKEE MYÖS KAIKKEA NÄIHIN MÄÄRÄYKSIIN PERUSTUVAA PROFILOINTIA. TUTUSTU TÄHÄN TIETOSUOJAILMOITUKSEEN TIETOJEN KÄSITTELYN OIKEUDELLISEN PERUSTEEN SELVITTÄMISEKSI. JOS KIRJAAT VASTUSTUKSESI, EMME ENÄÄ KÄSITTELE HENKILÖTIETOJASI, JOITA ASIA KOSKEE, ELLEMME VOI ESITTÄÄ PAKOTTAVIA, SUOJAAMISEN ARVOISIA PERUSTEITA HENKILÖTIETOJESI KÄSITTELYYN, JOTKA OVAT MERKITTÄVÄMPIÄ KUIN SINUN ETUSI, OIKEUTESI JA VAPAUTESI TAI JOS KÄSITTELYN TARKOITUS ON OIKEUDELLISTEN OIKEUKSIEN VAATIMUS, KÄYTTÖ TAI PUOLUSTAMINEN (GDPR:N ARTIKLAN 21(1) MUKAISESTI).

JOS HENKILÖTIETOJASI KÄSITELLÄÄN SUORAMAINONTATARKOITUKSIA VARTEN, SINULLA ON MILLOIN TAHANSA OIKEUS VASTUSTAA HENKILÖTIETOJESI KÄSITTELYÄ TÄLLAISEEN MAINONTAAN. TÄMÄ KOSKEE MYÖS PROFILOINTIA SIINÄ MÄÄRIN KUIN SE LIITTYY TÄLLAISEEN SUORAMAINONTAAN. JOS VASTUSTAT, HENKILÖTIETOJASI EI TÄMÄN JÄLKEEN KÄYTETÄ SUORAMAINONTATARKOITUKSIIN
(VASTUSTUS GDPR:N ARTIKLAN 21(2) MUKAISESTI).

Oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle

Jos tapahtuu rikkomuksia yleistä tietosuoja-asetusta (GDPR) kohtaan, rekisteröidyillä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, erityisesti siinä jäsenvaltiossa, jossa heidän kotipaikkansa, työpaikkansa tai väitetyn rikkomuksen tapahtumapaikka yleensä sijaitsevat. Oikeus tehdä valitus on voimassa riippumatta muista hallinnollisista tai oikeudellisista menettelyistä, jotka ovat käytettävissä oikeussuojakeinoina.

Oikeus tietojen siirrettävyyteen

Sinulla on oikeus vaatia, että luovutamme kaikki tiedot, joita käsittelemme automaattisesti suostumuksesi perusteella tai sopimuksen täyttämiseksi sinulle tai kolmannelle osapuolelle yleisesti käytetyssä koneellisesti luettavassa muodoissa. Jos vaadit tietojen siirtämistä suoraan toiselle rekisterinpitäjälle, tämä tehdään vain, jos se on teknisesti mahdollista.

Tietoja tietojen oikaisemisesta ja poistamisesta

Sovellettavien lakisääteisten määräysten mukaisesti sinulla on oikeus vaatia tietoja arkistoiduista henkilötiedoistasi, niiden lähteestä ja vastaanottajista sekä tietojen käsittelyn tarkoituksesta milloin tahansa. Sinulla voi myös olla oikeus saada tietosi korjattua tai poistettua. Jos sinulla on kysyttävää tästä aiheesta tai muista henkilötiedoista, ota meihin yhteys milloin tahansa.

Oikeus vaatia käsittelyrajoituksia

Sinulla on oikeus vaatia henkilötietojesi käsittelyyn liittyviä rajoituksia. Voit ottaa meihin yhteyttä tätä varten milloin tahansa. Oikeus vaatia käsittelyn rajoittamista on voimassa seuraavissa tapauksissa:

 • Siinä tapauksessa, että kiistät arkistoimiemme tietojesi oikeellisuuden, tarvitsemme yleensä jonkin aikaa tämän väitteen vahvistamiseen. Tämän tutkimuksen ollessa meneillään sinulla on oikeus vaatia, että rajoitamme henkilötietojesi käsittelyä.
 • Jos henkilötietojasi on käsitelty lainvastaisesti, sinulla on mahdollisuus vaatia tietojesi käsittelyn rajoittamista sen sijaan, että vaatisit tietojen poistamista.
 • Jos emme enää tarvitse henkilötietojasi ja tarvitset niitä laillisten oikeuksien käyttämiseen, puolustamiseen tai vaatimiseen, sinulla on oikeus vaatia henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista niiden poistamisen sijaan.
 • Jos olet esittänyt yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) artiklan 21(1) mukaisen vastalauseen, sinun oikeuksiasi ja meidän oikeuksiamme on punnittava toisiaan vastaan. Sinulla on oikeus vaatia henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista niin kauan kuin ei ole määritetty, kenen etu on ensisijainen.

Jos olet rajoittanut henkilötietojesi käsittelyä, näitä tietoja, niiden arkistointia lukuun ottamatta, voidaan käsitellä vain suostumuksellasi tai laillisten oikeuksien vaatimiseksi, käyttämiseksi tai puolustamiseksi tai muiden luonnollisten henkilöiden tai oikeushenkilöiden oikeuksien suojelemiseksi tai Euroopan unionin tai EU:n jäsenvaltion mainitsemien tärkeiden yleisen edun mukaisten syiden vuoksi.

SSL- ja/tai TLS-salaus

Turvallisuussyistä ja luottamuksellisen sisällön, kuten ostotilausten tai verkkosivuston ylläpitäjänä meille toimittamiesi kyselyjen, lähettämiseen tämä verkkosivusto käyttää joko SSL- tai TLS-salausohjelmaa. Voit tunnistaa salatun yhteyden tarkistamalla, vaihtuuko selaimen osoiterivi muodosta ”http://” muotoon ”https://” sekä siitä, että selaimen osoiteriville tulee näkyviin lukkokuvake.

Jos SSL- tai TLS-salaus on aktiivinen, kolmannet osapuolet eivät voi lukea meille lähettämiäsi tietoja.

3. Tietojen kerääminen tällä verkkosivustolla

Evästeet

Verkkosivustoillamme ja -sivuillamme käytetään niin sanottuja ”evästeitä”. Evästeet ovat pieniä tietopaketteja, jotka eivät aiheuta mitään vahinkoa laitteellesi. Niitä säilytetään väliaikaisesti istunnon ajan (istuntoevästeet) tai ne arkistoidaan pysyvästi laitteellesi (pysyvät evästeet). Istuntoevästeet poistetaan automaattisesti vierailusi päätyttyä. Pysyvät evästeet säilyvät arkistoituna laitteellasi, kunnes aktiivisesti poistat ne tai verkkoselaimesi poistaa ne automaattisesti.

Joissakin tapauksissa on mahdollista, että kolmannen osapuolen evästeitä tallennetaan laitteellesi, kun siirryt sivustollemme (kolmannen osapuolen evästeet). Näiden evästeiden avulla sinä tai me voimme hyödyntää tiettyjä kolmannen osapuolen tarjoamia palveluja (esim. maksupalveluiden käsittelyyn käytettävät evästeet).

Evästeillä on useita toimintoja. Monet evästeet ovat teknisesti välttämättömiä, koska tietyt verkkosivuston toiminnot eivät toimi ilman evästeitä (esim. ostoskoritoiminto tai videoiden näyttäminen). Muita evästeitä voidaan käyttää käyttäjien toiminnan analysoimiseen tai markkinointiviestien näyttämiseen.

Evästeet, joita tarvitaan sähköisten viestintätapahtumien toteuttamiseen tai tiettyjen haluamiesi toimintojen (esim. ostoskoritoiminto) tarjoamiseen tai jotka ovat välttämättömiä verkkosivuston optimoimista varten (tarvittavat evästeet) (esim. evästeet, jotka antavat mitattavaa tietoa verkkosivun käyttäjistä), tallennetaan yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) artiklan 6(1)(f) mukaisesti, ellei muuta oikeudellista perustetta ole ilmoitettu. Verkkosivuston ylläpitäjällä on oikeutettu etu tarvittavien evästeiden tallentamiseen voidakseen tarjota teknisesti virheettömiä ja optimoituja palveluita. Jos evästeiden ja vastaavien tunnistustekniikoiden tallentamiseen on pyydetty suostumustasi, käsittely tapahtuu yksinomaan saadun suostumuksen perusteella (yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) artikla 6(1)(a) ja TTDSG:n pykälä § 25 (1)). Tämä suostumus voidaan peruuttaa milloin tahansa.

Sinulla on mahdollisuus määrittää selaimesi siten, että saat ilmoituksen aina, kun evästeitä asetetaan, ja sallia evästeiden hyväksyminen vain tietyissä tapauksissa. Voit myös estää evästeiden hyväksymisen tietyissä tapauksissa tai yleisesti tai aktivoida poistotoiminnon evästeiden automaattista poistamista varten selaimen sulkeutuessa. Jos evästeet poistetaan käytöstä, tämä verkkosivusto saattaa toimia rajoittuneesti.

Jos käytetään kolmannen osapuolen evästeitä tai jos evästeitä käytetään analytiikkatarkoituksiin, ilmoitamme siitä sinulle erikseen tämän tietosuojakäytännön yhteydessä ja pyydämme tarvittaessa suostumustasi.

Suostumus Usercentrics-palvelua käyttäen

Tämä verkkosivusto käyttää Usercentricsin suostumusteknologiaa suostumuksesi hankkimiseen tiettyjen evästeiden tallentamiseen laitteellesi tai tiettyjen teknologioiden käyttöön sekä ensin mainitun dokumentoimiseen tietosuojaa noudattaen. Tämän teknologian tarjoaja on Usercentrics GmbH, Sendlinger Straße 7, 80331 München, Saksa, verkkosivusto https://usercentrics.com/ (jäljempänä ”Usercentrics”).

Aina kun vierailet verkkosivustollamme, seuraavat henkilötiedot siirretään Usercentricsiin:

 • Ilmoituksesi suostumuksesta (suostumuksista) tai antamasi suostumusilmoituksen (antamiesi suostumusilmoitusten) peruuttaminen
 • IP-osoitteesi
 • Tietoja selaimestasi
 • Tietoja laitteestasi
 • Päivämäärä ja aika, jolloin vierailit verkkosivustollamme

 Lisäksi Usercentrics tallentaa evästeen selaimeesi voidakseen jakaa ilmoituksesi suostumuksesta (suostumuksista) tai kaikki niiden peruutukset. Tällä tavalla tallennetut tiedot säilytetään, kunnes pyydät meitä hävittämään ne, poistat Usercentricsin evästeen tai kunnes tietojen arkistointiin ei ole enää syytä. Tämä ei vaikuta lakisääteisten pakollisten säilytysaikojen soveltamiseen.

Usercentrics käyttää evästeitä lain edellyttämien suostumusilmoitusten hankkimiseen. Tiettyjen teknologioiden käytön oikeudellinen peruste on yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) artikla 6(1)(c).

Siirry evästeasetuksiin

Tietojen käsittely

Olemme solmineet tietojenkäsittelysopimuksen (DPA) yllä mainitun palveluntarjoajan kanssa. Tämä on
tietosuojalainsäädännön edellyttämä sopimus, joka takaa sen, että he käsittelevät verkkosivustomme kävijöiden henkilötietoja vain ohjeidemme perusteella ja yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukaisesti.

Palvelimen lokitiedostot

Tämän verkkosivuston ja sen sivujen tarjoaja kerää ja tallentaa automaattisesti tietoja niin sanottuihin palvelimen lokitiedostoihin, jotka selaimesi lähettää meille automaattisesti. Tiedot sisältävät seuraavaa:

 • Käytetyn selaimen tyyppi ja versio
 • Käytetty käyttöjärjestelmä
 • Lähettäjän URL-osoite
 • Yhteyttä käyttävän tietokoneen isäntänimi
 • Palvelinkyselyn aika
 • IP-osoite

Näitä tietoja ei yhdistetä muihin tietolähteisiin.

Nämä tiedot kirjataan yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) artiklan 6(1)(f) perusteella. Verkkosivuston ylläpitäjällä on oikeutettu etu teknisesti virheettömään kuvaukseen ja ylläpitäjän verkkosivuston optimointiin. Tätä varten palvelimen lokitiedostot on tallennettava.

Pyyntö sähköpostilla, puhelimella tai faksilla

Jos otat meihin yhteyttä sähköpostilla, puhelimella tai faksilla, tallennamme ja käsittelemme pyyntösi ja kaikki siihen liittyvät henkilötiedot (nimi, pyyntö) pyyntösi käsittelemistä varten. Emme luovuta näitä tietoja eteenpäin ilman suostumustasi.

Näitä tietoja käsitellään yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) artiklan 6(1)(b) perusteella, jos tiedustelusi liittyy sopimuksen täyttämiseen tai sitä tarvitaan sopimusta edeltävien toimenpiteiden suorittamiseen. Kaikissa muissa tapauksissa tietoja käsitellään meille lähetettyjen kyselyjen tehokasta käsittelyä koskevan oikeutetun etumme perusteella (yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) artikla 6(1)(f)) tai suostumuksesi perusteella (yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) artikla 6(1)(a)), jos se on saatu. Suostumus voidaan peruuttaa milloin tahansa.

Yhteystietopyyntöjen kautta meille lähettämäsi tiedot säilyvät meillä, kunnes pyydät meitä poistamaan ne, peruutat suostumuksesi tietojen tallentamiseen tai syy tietojen tallentamiseen raukeaa (esim. pyyntösi toteuttamisen jälkeen).
Pakolliset lakisääteiset määräykset, erityisesti lakisääteiset säilytysajat, pysyvät ennallaan.

Salesforce Sales Cloud

Hallinnoimme asiakastietoja Salesforce Sales Cloudin avulla. Palvelun tarjoaja on salesforce.com Deutschland GmbH, Erika-Mann-Str. 31, 80636 München, Saksa (jäljempänä ”Salesforce”).

Salesforce Sales Cloud on CRM-järjestelmä, jonka avulla voimme erityisesti hallita nykyisiä ja mahdollisia asiakkaita ja asiakaskontakteja sekä järjestää myynti- ja viestintäprosesseja. CRM-järjestelmän avulla voimme myös analysoida asiakkaisiin liittyviä prosessejamme. Asiakastiedot tallennetaan Salesforcen palvelimille. Prosessin aikana henkilötietoja saatetaan myös siirtää salesforce.com Germany GmbH:n emoyhtiölle, salesforce.com inc., Salesforce Tower, 415 Mission Street, San Francisco, CA 94105, Yhdysvallat.

Lisätietoja Salesforce Sales Cloudin ominaisuuksista on täällä: https://www.salesforce.com/de/products/sales-cloud/overview/.

Salesforce Sales Cloudin käyttö perustuu yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) artiklaan 6(1)(f). Verkkosivuston ylläpitäjällä on oikeutettu etu mahdollisimman tehokkaaseen asiakashallintaan ja asiakasviestintään. Jos asianmukainen suostumus on saatu, käsittely suoritetaan ainoastaan yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) artiklan 6(1)(a) ja TTDSG:n pykälän § 25 (1) perusteella siltä osin kuin suostumukseen sisältyy evästeiden säilytys tai käyttäjän päätelaitteen tietojen käyttö (esim. laitteen sormenjälkitunnistus) TTDSG:n tarkoittamassa merkityksessä. Tämä suostumus voidaan peruuttaa milloin tahansa.

Salesforcella on Ranskan tietosuojaviranomaisen hyväksymät yritystä koskevat sitovat säännöt (BCR). Nämä ovat yritystä koskevia sitovia sääntöjä, jotka oikeuttavat tietojen siirron yrityksistä EU:n ja ETA:n ulkopuolisiin kolmansiin maihin.

Lisätietoja on täällä: https://www.salesforce.com/de/blog/2020/07/die-binding-corporate-rules-von-salesforce-erfuellenhoechste-da.html.

 Lisätietoja on Salesforcen tietosuojakäytännössä: https://www.salesforce.com/de/company/privacy/.

Tietojen käsittely

Olemme solmineet tietojenkäsittelysopimuksen (DPA) yllä mainitun palveluntarjoajan kanssa. Tämä on tietosuojalainsäädännön edellyttämä sopimus, joka takaa sen, että he käsittelevät verkkosivustomme kävijöiden henkilötietoja vain ohjeidemme perusteella ja yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukaisesti.

4. Sosiaalinen media

Facebook

Olemme integroineet tälle verkkosivustolle sosiaalisen verkoston Facebookin elementtejä. Tämän palvelun tarjoaja on Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlanti. Facebookin lausunnon mukaan kerättyjä tietoja siirretään myös Yhdysvaltoihin ja muihin kolmansien osapuolten maihin.

Facebookin sosiaalisen median elementtien yleiskuvaus on saatavana seuraavasta osoitteesta: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Jos sosiaalisen median elementti on aktivoitu, laitteesi ja Facebook-palvelimen välille muodostetaan suora yhteys. Tämän seurauksena Facebook saa tiedot, jotka vahvistavat vierailusi tälle sivustolle IP-osoitettasi käyttäen. Jos napsautat Facebookin tykkää-painiketta ollessasi kirjautuneena Facebook-tilillesi, voit linkittää tämän verkkosivuston sisältöä Facebook-profiiliisi. Tämän vuoksi Facebook voi kohdentaa vierailusi tällä sivustolla käyttäjätiliisi. Meidän on painotettava, että verkkosivuston tarjoajana emme saa mitään tietoja siirrettyjen tietojen sisällöstä ja siitä, miten Facebook käyttää niitä. Lisätietoja on Facebookin tietosuojakäytännössä osoitteessa https://de-de.facebook.com/privacy/explanation.

Jos hyväksyntänne (suostumuksenne) on saatu, yllä mainitun palvelun käytön täytyy tapahtua yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) artiklan 6(1) ja TTDSG:n (Saksan televiestintälaki) pykälän § 25 perusteella. Tällainen suostumus voidaan peruuttaa milloin tahansa. Jos suostumustasi ei ole saatu, palvelun käyttö tapahtuu oikeutetun etumme perusteella, jotta tietomme saadaan mahdollisimman kattavasti näkyviin sosiaalisessa mediassa.

Sikäli kuin henkilötietoja kerätään verkkosivustollamme tässä kuvatun työkalun avulla ja välitetään Facebookille, me ja Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlanti olemme yhdessä vastuussa tällaisesta tietojen käsittelystä (yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) artikla 26). Yhteinen vastuu rajoittuu ainoastaan tietojen keräämiseen ja niiden välittämiseen Facebookille. Eteenpäin siirron jälkeinen Facebookin suorittama käsittely ei ole osa yhteistä vastuuta. Yhteiset velvollisuutemme on vahvistettu yhteisessä käsittelysopimuksessa. Sopimuksen sanamuoto on esitetty osoitteessa https://www.facebook.com/legal/controller_addendum.

Tämän sopimuksen mukaisesti olemme vastuussa tietosuojatietojen tarjoamisesta Facebook--työkalua käytettäessä ja työkalun tietoturvallisesta käytöstä verkkosivustollamme. Facebook on vastuussa Facebook-tuotteiden tietoturvasta. Voit vaatia rekisteröidyn oikeuksia, jotka koskevat Facebookin käsittelemiä tietoja (esim. tietopyyntöjä), suoraan Facebookilta. Jos vaadit rekisteröityjen oikeuksia meiltä, meidän on välitettävä pyyntö Facebookille.

Tietojen siirto Yhdysvaltoihin perustuu Euroopan komission vakiosopimuslausekkeisiin (SCC). Lisätietoja on täällä: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum, https://de-de.facebook.com/help/566994660333381 ja https://www.facebook.com/policy.php.

X

Olemme integroineet tälle verkkosivustolle sosiaalisen median alustan X toimintoja. Näitä toimintoja tarjoaa Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07, Irlanti.

Jos sosiaalisen median elementti on aktivoitu, laitteesi ja X palvelimen välille muodostetaan suora yhteys. Tämän seurauksena X saa tiedot vierailustasi tälle sivustolle. Kun käytät X ja uudelleentviittaustoimintoa, vierailemasi verkkosivustot yhdistetään X-tiliisi ja ilmaistaan muille käyttäjille. Meidän on huomautettava, että verkkosivuston ja sen sivujen tarjoajana emme tiedä mitään siirrettyjen tietojen sisällöstä ja siitä, miten X käyttää niitä. Lisätietoja on X tietosuojaselosteessa osoitteessa https://twitter.com/en/privacy.

Jos hyväksyntänne (suostumuksenne) on saatu, yllä mainitun palvelun käytön täytyy tapahtua yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) artiklan 6(1) ja TTDSG:n (Saksan televiestintälaki) pykälän § 25 perusteella. Tällainen suostumus voidaan peruuttaa milloin tahansa. Jos suostumustasi ei ole saatu, palvelun käyttö tapahtuu oikeutetun etumme perusteella, jotta tietomme saadaan mahdollisimman kattavasti näkyviin sosiaalisessa mediassa.

Tietojen siirto Yhdysvaltoihin perustuu Euroopan komission vakiosopimuslausekkeisiin (SCC). Lisätietoja on täällä: https://gdpr.twitter.com/en/controller-to-controller-transfers.html.

Voit nollata tietosuoja-asetuksesi X tilin asetuksissa kohdassa https://twitter.com/account/settings.

Instagram

Olemme integroineet tälle verkkosivustolle julkisen median alustan Instagramin toimintoja. Nämä toiminnot tarjoaa Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlanti.

Jos sosiaalisen median elementti on aktivoitu, laitteesi ja Instagramin palvelimen välille muodostetaan suora yhteys. Tämän seurauksena Instagram saa tietoja vierailustasi tälle sivustolle.

Jos olet kirjautuneena Instagram-tilillesi, voit linkittää tämän verkkosivuston sisältöä Instagram-profiiliisi napsauttamalla Instagram-painiketta. Tämän ansiosta Instagram voi kohdentaa vierailusi tälle verkkosivustolle käyttäjätiliisi. Meidän on huomautettava, että verkkosivuston ja sen sivujen tarjoajana meillä ei ole mitään tietoja siirrettyjen tietojen sisällöstä ja siitä, miten Instagram käyttää niitä.

Jos hyväksyntänne (suostumuksenne) on saatu, yllä mainitun palvelun käytön täytyy tapahtua yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) artiklan 6(1) ja TTDSG:n (Saksan televiestintälaki) pykälän § 25 perusteella. Tällainen suostumus voidaan peruuttaa milloin tahansa. Jos suostumustasi ei ole saatu, palvelun käyttö tapahtuu oikeutetun etumme perusteella, jotta tietomme saadaan mahdollisimman kattavasti näkyviin sosiaalisessa mediassa.

Mikäli henkilötietoja kerätään verkkosivustollamme tässä kuvatun työkalun avulla ja välitetään Facebookille tai Instagramille, me ja Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlanti, olemme yhdessä vastuussa tällaisesta tietojen käsittelystä (yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) artikla 26). Yhteinen vastuu rajoittuu ainoastaan tietojen keräämiseen ja niiden välittämiseen Facebookille tai Instagramille.

Eteenpäin siirron jälkeinen Facebookin tai Instagramin suorittama käsittely ei ole osa yhteistä vastuuta. Yhteiset velvollisuutemme on vahvistettu yhteisessä käsittelysopimuksessa. Sopimuksen sanamuoto on esitetty osoitteessa https://www.facebook.com/legal/controller_addendum.

Tämän sopimuksen mukaisesti olemme vastuussa tietosuojatietojen tarjoamisesta Facebook- tai Instagram-työkalua käytettäessä ja työkalun tietoturvallisesta käytöstä verkkosivustollamme. Facebook on vastuussa Facebook- tai Instagram-tuotteiden tietoturvasta. Voit vaatia rekisteröidyn oikeuksia, jotka koskevat Facebookin tai Instagramin käsittelemiä tietoja (esim. tietopyyntöjä), suoraan Facebookilta. Jos vaadit rekisteröityjen oikeuksia meiltä, meidän on välitettävä pyyntö Facebookille.

Tietojen siirto Yhdysvaltoihin perustuu Euroopan komission vakiosopimuslausekkeisiin (SCC). Lisätietoja on täällä: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendumhttps://help.instagram.com/519522125107875 ja https://de-de.facebook.com/help/566994660333381.

Lisätietoja tästä aiheesta on Instagramin tietosuojaselosteessa osoitteessa https://instagram.com/about/legal/privacy/.

LinkedIn

Tällä verkkosivustolla käytetään LinkedIn-verkoston elementtejä. Palvelun tarjoaja on LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irlanti.

Aina kun käyt tämän sivuston sivulla, joka sisältää LinkedInin elementtejä, muodostetaan yhteys LinkedInin palvelimiin. LinkedInille ilmoitetaan, että olet käynyt tällä verkkosivustolla IP-osoitettasi käyttäen. Jos tällöin napsautat LinkedInin Suosittele-painiketta ja olet kirjautuneena LinkedIn-tilillesi, LinkedIn pystyy kohdentamaan vierailusi tälle verkkosivustolle käyttäjätiliisi. Meidän on huomautettava, että verkkosivustojen tarjoajana meillä ei ole mitään tietoja siirrettyjen tietojen sisällöstä ja siitä, miten LinkedIn käyttää niitä.

Jos hyväksyntänne (suostumuksenne) on saatu, yllä mainitun palvelun käytön täytyy tapahtua yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) artiklan 6(1) ja TTDSG:n (Saksan televiestintälaki) pykälän § 25 perusteella. Tällainen suostumus voidaan peruuttaa milloin tahansa. Jos suostumustasi ei ole saatu, palvelun käyttö tapahtuu oikeutetun etumme perusteella, jotta tietomme saadaan mahdollisimman kattavasti näkyviin sosiaalisessa mediassa.

Tietojen siirto Yhdysvaltoihin perustuu Euroopan komission vakiosopimuslausekkeisiin (SCC). Lisätietoja on täällä:

https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/62538/datenubertragung-aus-der-eu-dem-ewr-und-derschweiz?lang=en.

Lisätietoja tästä aiheesta on LinkedInin tietosuojaselosteessa osoitteessa

https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

5. Palvelut, analytiikkatyökalut ja mainonta
6. Uutiskirje

Uutiskirjeen tiedot

Jos haluat tilata uutiskirjeemme, tarvitsemme sähköpostiosoitteesi ja tiedot, joiden avulla voimme varmistaa, että olet tämän sähköpostiosoitteen omistaja ja että suostut uutiskirjeen vastaanottamiseen. Muita tietoja ei kerätä tai niitä kerätään vain vapaaehtoisuuteen perustuen. Käytämme näitä tietoja ainoastaan pyydettyjen tietojen lähettämiseen emmekä jaa näitä tietoja millekään kolmannelle osapuolelle.

Uutiskirjeen tilauslomakkeeseen syötettyjen tietojen käsittely tapahtuu vain suostumuksesi perusteella (yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) artikla 6(1)(a)). Voit peruuttaa tietojen ja sähköpostiosoitteen arkistointiin antamasi suostumuksen sekä näiden tietojen käytön uutiskirjeen lähettämiseen milloin tahansa, esimerkiksi napsauttamalla uutiskirjeen ”Tilauksen peruutus” -linkkiä. Tämä ei vaikuta tähän mennessä tapahtuneen tietojen keruun lainmukaisuuteen.

Säilytämme tiedot, jotka on tallennettu meille uutiskirjeen tilaamista varten, kunnes peruutat uutiskirjeen tai uutiskirjeen palveluntarjoajan tilauksen ja poistamme ne uutiskirjeen jakelulistasta sen jälkeen, kun olet peruuttanut uutiskirjeen tilauksen tai kun käyttötarkoitus ei ole enää ole voimassa. Pidätämme oikeuden poistaa tai estää uutiskirjeiden jakelulistaltamme sähköpostiosoitteita oman harkintamme mukaan yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) artiklan 6(1)(f) mukaisesti. Muita käyttötarkoituksia varten tallennetut tiedot säilyvät ennallaan.

Kun olet peruuttanut uutiskirjeen jakelulistan tilauksen, me tai uutiskirjepalveluntarjoajamme voimme tallentaa sähköpostiosoitteesi mustalle listalle, jos tämä on tarpeen tulevien postitusten estämiseksi. Mustan listan tietoja käytetään vain tähän tarkoitukseen, eikä niitä yhdistetä muihin tietoihin. Tämä palvelee sekä sinun etujasi että meidän etuamme täyttää lakisääteiset vaatimukset lähettäessämme uutiskirjeitä (oikeutettu etu yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) artiklan 6(1)(f) mukaisesti). Säilytysaika mustalla listalla on rajoittamaton. Voit vastustaa tallennusta, jos etusi on merkittävämpi kuin oikeutettu etumme.

7. Laajennukset ja työkalut

YouTube ja laajennettu tietosuojaintegrointi

YouTube-verkkosivuston videoita on upotettu verkkosivustollemme. Verkkosivuston ylläpitäjä on Google Ireland Limited (”Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanti. Käytämme YouTubea laajennetussa tietosuojatilassa. YouTuben mukaan tämä tila varmistaa, että YouTube ei tallenna mitään tietoja tämän verkkosivuston vierailijoista ennen videon katsomista.

Tämä ei kuitenkaan välttämättä tarkoita, että tietojen jakaminen YouTuben kumppaneille voitaisiin sulkea pois laajennetun tietosuojatilan ansiosta. Esimerkiksi, YouTube luo aina yhteyden Google DoubleClick -verkkoon riippumatta siitä, katseletko videota.

Heti kun alat toistaa YouTube-videota tällä verkkosivustolla, yhteys YouTuben palvelimiin muodostetaan. Tämän seurauksena YouTube-palvelimelle ilmoitetaan, millä sivuillamme olet käynyt. Jos olet kirjautuneena YouTube-tilillesi vieraillessasi sivustollamme, YouTube voi suoraan kohdentaa selaustottumuksesi henkilökohtaiseen profiiliisi. Voit estää tämän kirjautumalla ulos YouTube-tililtäsi.

Lisäksi, kun olet alkanut toistaa videota, YouTube voi sijoittaa laitteellesi erilaisia evästeitä tai vastaavia tunnistustekniikoita (esim. laitteen sormenjälkitunnistus). Tällä tavoin YouTube voi saada tietoa tämän verkkosivuston vierailijoista. Näitä tietoja käytetään muun muassa videotilastojen laatimiseen sivuston käyttäjäystävällisyyden parantamiseksi ja petosten estämiseksi.

Tietyissä olosuhteissa saatetaan käynnistää lisää tiedonkäsittelytapahtumia sen jälkeen, kun olet alkanut toistaa YouTube-videota. Nämä eivät ole meidän hallinnassamme. YouTuben käyttö perustuu haluumme esitellä verkkosisältöämme houkuttelevalla tavalla. Yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) artiklan 6(1)(f) mukaan tämä on oikeutettu etu. Jos asianmukainen suostumus on saatu, käsittely suoritetaan ainoastaan yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) artiklan 6(1)(a) ja TTDSG:n pykälän § 25 (1) perusteella siltä osin kuin suostumukseen sisältyy evästeiden säilytys tai käyttäjän päätelaitteen tietojen käyttö (esim. laitteen sormenjälkitunnistus) TTDSG:n tarkoittamassa merkityksessä. Tämä suostumus voidaan peruuttaa milloin tahansa.

Lisätietoja siitä, miten YouTube käsittelee käyttäjätietoja, on YouTuben tietosuojakäytännössä osoitteessa https://policies.google.com/privacy?hl=en.

Friendly Captcha

Käytämme Friendly Captchaa (jäljempänä ”Friendly Captcha”) tällä verkkosivustolla. Tarjoaja on Friendly Captcha GmbH, Am Anger 3-5, 82237 Woerthsee, Saksa.

 Friendly Captcha -palvelua käytetään sen varmistamiseen, käsitteleekö tälle sivustolle (esim. yhteydenottolomakkeeseen) syötettyjä tietoja henkilö vai automaattinen ohjelma. Tätä tarkoitusta varten Friendly Captcha analysoi verkkosivuston vierailijoiden käyttäytymismalleja useiden ominaisuuksien perusteella. Analysointia varten Friendly Captcha tutkii monenlaisia tietoja (esim. anonymisoitu IP-osoite, suosittelija, käyntiaika jne.). Lisätietoja on osoitteessa: https://friendlycaptcha.com/legal/privacy-end-users/.

Tietojen tallennus ja analysointi tapahtuvat yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) artiklan 6 (1)(f) mukaisesti. Verkkosivuston ylläpitäjällä on oikeutettu etu suojella ylläpitäjän verkkosivuja haitalliselta automaattiselta vakoilulta ja roskapostilta. Mikäli kyseinen suostumus on saatu, tietoja käsitellään ainoastaan yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) artiklan 6(1)(a) ja TTDSG:n pykälän § 25 (1) perusteella, jos suostumukseen sisältyy evästeiden säilytys tai käyttäjän päätelaitteen tietojen käyttö (esim. laitteen sormenjälkitunnistus) TTDSG:n (Saksan televiestintälaki) tarkoittamassa merkityksessä. Tällainen suostumus voidaan peruuttaa milloin tahansa.

Tietojen käsittely

Olemme solmineet tietojenkäsittelysopimuksen (DPA) yllä mainitun palveluntarjoajan kanssa. Tämä on tietosuojalainsäädännön edellyttämä sopimus, joka takaa sen, että he käsittelevät verkkosivustomme kävijöiden henkilötietoja vain ohjeidemme perusteella ja yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukaisesti.

Zehnder Group International AG (www.zehnder-cleanairsolutions.com)
Versio: 31.10.2022