Home
Danmark
Send en anmodning nu
Kontakt
Nyhedsbrev
clean air faqs full

Ofte stillede spørgsmål

20+
Lande
3,000+
Kunder i verden
18,000+
Luftrensere monteret
1 Milliard+
Liter luft renset i timen
2,500+
Støvmålinger om året
130+
Medarbejdere i teamet

Generelt

Hvor stor er jeres virksomhed?

Som en del af Zehnder Group, som har specialiseret sig indenfor indeklima, er Clean Air Solutions aktiv i mere end 16 lande, og har mere end 3.000 kunder over hele verden. Vi bryster os af at være verdens førende udbyder inden for luftrensning.

Hvor mange ansatte har I?

Zehnder Group beskæftiger mere end 3.400 ansatte over hele verden.

Hvilke brancher samarbejder I med?

Clean Air Solutions egner sig til alle de industrisektorer, hvor processer fremkalder støv og andre luftbårne partikler. Vi arbejder med logistik- virksomheder, sværindustri eller virksomheder, der agerer i følsomme miljøer som f.eks. fødevareindustri, drikkevareindustri eller medicinalindustri – for bare at nævne nogle få.

Service

Hvordan måler man luftkvalitet?

Støvmålingerne udføres af vores tekniske virksomhedssupportteam. Vores indledende undersøgelser består i støvmålinger før monteringen af vores luftrensere, der gør det muligt for os at bestemme støvbelastningen i kundernes anlæg. Vores opfølgende undersøgelser måler luftkvaliteten efter monteringen og dokumenterer effektiviteten af vores enheder.

Alle støvmålinger foretages ved hjælp af et apparat, der hedder DustTrakTM,der er produceret af vores partner TSI.

Hvordan finder I ud af, hvordan de skal monteres?

Inden vi installerer vores luftrensningsenheder, gennemfører vi holistiske støvmålinger For at fastlægge støvkoncentrationen i din virksomhed. Baseret på dette finder vi en løsning, der passer til dine individuelle behov. Normalt installerer vi vores enheder så tæt som muligt på støvkilden for at sikre, at partikler ikke påvirker medarbejdere, maskineri eller varer.

Vil monteringen forstyrre min virksomhed?

Vores team gør alt for at montere luftrensningsenhederne uden det påvirker den daglige drift. Vi tilbyder montering uden for spidsbelastninger, om aftenen og også i weekender.

Hvor ofte skal filtrene udskiftes?

Filterudskiftninger afhænger af støvkoncentrationen i din virksomhed. Normalt skal filterudskiftninger foretages efter 3, 6 eller 9 måneder.

Findes der en købsoption?

Zehnder Clean Air Solutions tilbyder en ren luft service, hvor luftrensningsenhederne udlejes. Forbedring af luftkvaliteten stiller krav om en holistisk og systematisk vedligeholdelse over tid, og derfor er vores enheder ikke til salg.

Teknisk

Hvilke luftforurenende partikeltyper arbejder I med?

Vores luftrensningsenheder absorberer alle typer faste luftbårne partikler. Det omfatter grove partikler, fint støv, dampe, bakterier og baciller. Desuden er enhederne i stand til at fange olie- og tågepartikler samt lugte. Fra et videnskabeligt perspektiv betyder dette, at vores luftrensere kan absorbere partikelstørrelser på PM10, PM2,5 og PM1.

Vi tilbyder luftrensere i fire forskellige størrelser med varierende dimensioner og vægte, der egner sig til forskellige arbejdsmiljøer. Du kan finde mere information om tekniske specifikationer i vores datablade.

Vi tilbyder luftrensere i fire forskellige størrelser med varierende dimensioner og vægte, der egner sig til forskellige arbejdsmiljøer. Du kan finde mere information om tekniske specifikationer i vores datablade.

Hvor meget støjer luftrenserne?

Støjniveauet for luftrenserne afhænger af indstillingen af luftgennemstrømningen. Normalt bemærker man ikke støj under den igangværende forretningsmæssige drift. Ved bedst mulig luftgennemstrømningsindstilling ligger støjniveauet i et område, der ligger mellem 59 dB(A) (CleanAir 2) og 64 dB(A) (CleanAir 12).

Hvor meget energi forbruger luftrenserne?

De enkelte luftrenseres energiforbrug afhænger af luftgennemstrømningsindstillingen. Det ligger normalt på mellem 78 W (CleanAir 2) og 410 W (CleanAir 12). Dette betyder, at deres strømforbrug ligger på ca. 25 % af et traditionelt udsugningsanlæg.

Hvilke forskellige monteringsmuligheder findes der?

Alle anlæg er forskellige. Derfor tilbyder vi fleksible monteringsmuligheder, herunder lofter, mure, hylder eller søjler. Luftrensere kan også placeres på gulvet.

Hvad er det, der gør luftrensningsenheder fra Zehnder unikke?

Zehnder Clean Air Solutions anvender en unik filterteknologi, et såkaldt Flimmer-filter. Det består af tusindvis af polypropylenfibre, der gør brug af elektrostatiske ladninger for at indfange store mænger støvpartikler. Flimmer-filteret er ofte kombineret med andre filtertyper for at sikre høj effektivitet og lang levetid.

Hvilke krav stilles der til min virksomhed?

Der er ingen specifikke krav, der skal opfyldes for at kunne installere Zehnder Clean Air Solutions. Vores luftrensere fungerer som plug-and-play – kunden skal kun stille elektricitet og en 230 V stikkontakt til rådighed.

Er luftrenserne omfattet af en garanti?

Vi tilbyder et koncept med fuld garanti, der gælder, så længe enhederne er i brug.