Denmark
Send os din anmodning
Nyhedsbrev

Databeskyttelsespolitik

I vores databeskyttelseserklæring finder du informationer om, hvilke data der indsamles, når du besøger vores hjemmeside og bruger vores tilbud, og hvordan vi behandler eller bruger disse data. Vi informerer dig også om beskyttelsesforanstaltningerne, vi har truffet for at beskytte dine data, og hvilke rettigheder du har vedrørende dine data.

1. Oversigt over databeskyttelsen

Generelle informationer

Følgende informationer giver dig en oversigt, som er nem at navigere i, over hvad der sker med dine persondata, når du besøger denne hjemmeside. Udtrykket "persondata" omfatter alle data, der kan bruges til at identificere dig personligt. Hvis du ønsker detaljerede oplysninger om emnet databeskyttelse, kan du læse vores databeskyttelseserklæring, som vi har sendt med sammen med denne kopi.

Dataindsamling på denne hjemmeside

Hvem er den ansvarlige part for registrering af ​​data på denne hjemmeside (dvs. "den dataansvarlige")?

Oplysningerne på denne hjemmeside behandles af hjemmesidens operatør. Du kan finde hans eller hendes kontaktoplysninger i afsnittet "Oplysninger om den ansvarlige part (omtalt som "den dataansvarlige" i GDPR)" i denne privatlivspolitik.

Hvordan indsamler vi dine data?

Vi indsamler dine data som resultatet af, hvilke data du deler med os. Det kan for eksempel være informationer, du indtaster i vores kontaktformular.

Andre data indsamles automatisk af vores IT-systemer eller i løbet af dit besøg på hjemmesiden, hvis du har givet dit samtykke til denne indsamling. Disse data indeholder primært tekniske informationer (f.eks. web-browser, operativsystem eller tidspunktet for dit besøg på siden). Disse informationer indsamles automatisk, når du besøger denne hjemmeside.

Hvad er formålet med at bruge dine data?

En del af informationerne indsamles for at garantere, at websiden fungerer fejlfrit. Andre data bruges til analyse af din brugeradfærd.

Hvilke rettigheder har du i forbindelse med dine data?

Du har ret til når som helst at modtage informationer om kilden, modtagerne og formålene med dine gemte persondata uden at skulle betale gebyr for sådanne oplysninger. Du har også ret til at kræve, at dine data rettes eller slettes. Hvis du har givet samtykke til databehandling, har du til enhver tid mulighed for at tilbagekalde dette samtykke, hvilket vil have indflydelse på al fremtidig databehandling. Derudover har du ret til at kræve, at behandlingen af ​​dine data begrænses under visse omstændigheder. Desuden har du ret til at indgive en klage til det ansvarlige tilsynsorgan.

Du bedes kontakte os, hvis du har spørgsmål om dette eller om andre emner, der vedrører databeskyttelse.

Analyseværktøjer og værktøjer fra tredjeparter

Det er muligt, at dine browsingmønstre analyseres statistisk, når du besøger denne hjemmeside. Disse analyser udføres primært med det, vi kalder "analyseværktøjer".

Se vores databeskyttelseserklæring nedenfor, hvis du ønsker detaljerede oplysninger om disse analyseværktøjer.

2. Generelle og obligatoriske oplysninger

Databeskyttelse

Operatørerne af denne hjemmeside og dens sider tager beskyttelsen af ​​dine persondata meget alvorligt. Derfor behandler vi dine persondata som fortrolige oplysninger og i overensstemmelse med de lovbestemte databeskyttelsesforskrifter og denne databeskyttelseserklæring.

Når du bruger denne hjemmeside, vil en række personlige oplysninger blive indsamlet. Persondata omfatter data, der kan bruges til at identificere dig personligt. Denne databeskyttelseserklæring forklarer, hvilke data vi indsamler, samt de formål, vi bruger disse data til. Den forklarer også, hvordan og til hvilket formål oplysningerne indsamles.

Vi gør dig hermed opmærksom på, at overførsel af data via internettet (dvs. via e-mail-kommunikation) kan være forbundet med sikkerhedsrisici. Det er ikke muligt at beskytte data fuldstændigt mod adgang fra tredjepart.

Informationer om den ansvarlige part (angivet som ”dataansvarlig” i GDPR)

Den dataansvarlige for denne hjemmeside er:

 Zehnder Group International AG

Moortalstr. 1

5722 Gränichen

Schweiz

Telefon: +41 (0)62 8551111

E-mail: info@zehnder-cleanairsolutions.com

 

Den dataansvarlige er den fysiske person eller juridiske enhed, der på egen hånd eller sammen med andre træffer beslutninger om formålene med og ressourcerne til behandling af ​​persondata (f.eks. navne, e-mailadresser osv.).

Opbevaringsperiode

Medmindre en mere specifik opbevaringsperiode er angivet i denne privatlivspolitik, gemmes dine persondata hos os, indtil formålet, som de blev indsamlet til, ikke længere gælder. Hvis du fremsætter en berettiget anmodning om sletning eller tilbagekaldelse af dit samtykke til databehandling, vil dine data blive slettet, medmindre vi har andre juridisk tilladte grunde til at opbevare dine persondata (f.eks. skatte- eller handelsretlige opbevaringsperioder); i sidstnævnte tilfælde vil dataene blive slettet, når disse grunde ophører med at gælde.

Generel information om retsgrundlaget for databehandlingen på denne hjemmeside

Hvis du har givet samtykke til databehandling, behandler vi dine persondata på grundlag af art. 6(1)(a) GDPR eller art. 9 (2)(a) GDPR, hvis særlige kategorier af data behandles i henhold til art. 9 (1) DSGVO. I tilfælde af udtrykkeligt samtykke til overførsel af persondata til tredjelande er databehandlingen også baseret på art. 49 (1)(a) GDPR. Hvis du har givet samtykke til opbevaring af cookies eller adgang til oplysninger på din slutenhed (f.eks. via fingeraftryk), er databehandlingen desuden baseret på § 25 (1) TTDSG. Samtykket kan annulleres når som helst. Hvis dine data er nødvendige til opfyldelse af en kontrakt eller til udførelse af foranstaltninger før kontrakten, behandler vi dine data i henhold til art. 6(1)(b) GDPR. Hvis dine data desuden er nødvendige for at opfylde en juridisk forpligtelse, behandler vi dem i henhold til art. 6(1)(c) GDPR. Endvidere kan databehandlingen udføres på baggrund af vores lovlige interesser i henhold til art. 6(1)(f) GDPR. Oplysninger om det relevante retsgrundlag i hvert enkelt tilfælde gives i de følgende afsnit i denne privatlivspolitik.

Informationer om dataoverførsel til USA og andre lande uden for EU

Vi bruger blandt andet værktøjer fra virksomheder baseret i USA eller andre lande uden for EU, som ikke er sikre ud fra et databeskyttelsesperspektiv. Hvis disse værktøjer er aktive, kan dine persondata potentielt blive overført til disse ikke-EU-lande og blive behandlet der. Vi skal påpege, at i disse lande kan et databeskyttelsesniveau, der kan sammenlignes med det i EU, ikke garanteres. For eksempel er amerikanske virksomheder underlagt et krav om at oplyse persondata til sikkerhedsagenturerne, og som den registrerede har du ingen muligheder for at forsvare dig i retten. Det kan derfor ikke udelukkes, at amerikanske agenturer (f.eks. Secret Service) kan behandle, analysere og permanent arkivere dine persondata til overvågningsformål. Vi har ingen indflydelse på disse aktiviteter.

Tilbagekaldelse af dit samtykke til behandling af data

Mange forskellige databehandlingstransaktioner er kun mulige med dit udtrykkelige samtykke. Du kan også når som helst tilbagekalde ethvert samtykke, du har givet os. Dette berører ikke lovligheden af ​​enhver dataindsamling, der fandt sted før din tilbagekaldelse.

Ret til at gøre indsigelse mod indsamling af data i særlige tilfælde; ret til at gøre indsigelse mod direkte reklame (art. 21 GDPR)

I TILFÆLDE, HVOR DATA BEHANDLES PÅ GRUNDLAG AF ART. 6(1)(E) ELLER (F) GDPR HAR DU RET TIL PÅ ET HVILKET SOM HELST TIDSPUNKT AT GØRE INDSIGELSE MOD BEHANDLING AF DINE PERSONDATA BASERET PÅ GRUNDE, DER OPSTÅR UD FRA DIN SPECIELLE SITUATION. DET GÆLDER OGSÅ FOR ENHVER PROFIL BASERET PÅ DISSE BESTEMMELSER. LÆS DENNE DATABESKYTTELSESERKLÆRING FOR AT FÅ INFORMATIONER OM DET JURIDISKE GRUNDLAG, SOM ENHVER BEHANDLING AF DATA ER BASERET PÅ. HVIS DU INDGIVER EN INDSIGELSE, BEHANDLER VI IKKE LÆNGERE DINE PERSONDATA, MEDMINDRE VI ER I STAND TIL AT FREMVISE OVERVÆLDENDE GRUNDE TIL BEHANDLING AF DINE DATA, SOM OPVEJER DINE INTERESSER, RETTIGHEDER OG KRAV OM FRIHED, ELLER HVIS GRUNDEN TIL BEHANDLINGEN ER UDØVELSE ELLER FORSVAR AF JURIDISKE RETTIGHEDER (INDSIGELSE I HENHOLD TIL ART. 21(1) GDPR).

HVIS DINE PERSONDATA BEHANDLES FOR AT BLIVE BRUGT TIL DIREKTE MARKETING, HAR DU TIL ENHVER TID RET TIL AT INDGIVE INDSIGELSE MOD BEHANDLING AF DINE PERSONDATA TIL DETTE MARKETINGFORMÅL. DETTE GÆLDER OGSÅ FOR PROFILERING I DET OMFANG, DEN ER KNYTTET TIL DIREKTE MARKETING. HVIS DU GØR INDSIGELSE, BLIVER DINE PERSONDATA EFTERFØLGENDE IKKE BRUGT TIL DIREKTE MARKETING (INDSIGELSE I HENHOLD TIL ART. 21(2) GDPR).

Ret til at indgive en klage til det ansvarlige tilsynsorgan

I tilfælde af overtrædelser af GDPR har de dataregistrerede ret til at indgive en klage til et tilsynsorgan, især i landet, hvor de normalt har deres hjemsted, arbejdsplads eller på det sted, hvor den påståede overtrædelse fandt sted. Retten til at indgive en klage gælder uden hensyn til andre administrative eller retslige procedurer, der er tilgængelige som retsmidler.

Ret til dataportabilitet

Du har ret til at kræve, at vi udleverer alle data, som vi automatisk behandler baseret på dit samtykke eller for at opfylde en kontrakt med dig eller en tredjepart i et almindeligt anvendt, maskinlæsbart format. Hvis du kræver direkte overførsel af data til en anden dataansvarlig, vil dette kun gøres, hvis det er teknisk muligt.

Informationer om rettelse og sletning af data

Inden for rammerne af de gældende lovbestemmelser har du ret til når som helst at kræve oplysninger om dine gemte persondata, deres kilde og modtagere samt formålet med behandlingen af ​​dine data. Du kan også have ret til at få dine data rettet eller slettet. Hvis du har spørgsmål om dette emne eller andre spørgsmål om persondata, bedes du kontakte os når som helst.

Ret til at kræve begrænsning af behandlingen

Du har ret til at kræve indførelse af begrænsninger, hvad angår behandlingen af ​​dine persondata. Hvis du ønsker dette, kan du altid kontakte os. Retten til at kræve begrænsning af behandlingen gælder i følgende tilfælde:

 • Hvis du bestrider rigtigheden af ​​dine data, der er gemt af os, har vi normalt brug for lidt tid for at bekræfte denne påstand. I løbet af den tid, undersøgelse foregår, har du ret til at kræve, at vi begrænser behandlingen af ​​dine persondata.
 • Hvis behandlingen af ​​dine persondata er udført på en ulovlig måde, har du mulighed for at kræve begrænsning af behandlingen af ​​dine data i stedet for at kræve sletning af disse data.
 • Hvis vi ikke længere har brug for dine persondata, og du har brug for dem for at udøve, forsvare eller påberåbe dig juridiske rettigheder, har du ret til at kræve begrænsning af behandlingen af ​​dine persondata i stedet for sletning.
 • Hvis du har gjort indsigelse efter art. 21(1) GDPR, skal dine rettigheder og vores rettigheder vejes op mod hinanden. Så længe det ikke er fastsat, hvis interesser der er gældende, har du ret til at kræve en begrænsning af behandlingen af ​​dine persondata.

Hvis du har begrænset behandlingen af ​​dine persondata, må disse data – med undtagelse af deres arkivering – kun behandles med dit samtykke eller for at kræve, udøve eller forsvare juridiske rettigheder eller for at beskytte andre fysiske personers eller juridiske enheders rettigheder eller af vigtige almene hensyn, som er anført af Den Europæiske Union eller en medlemsstat i EU.

SSL- og/eller TLS-kryptering

Af sikkerhedsmæssige årsager og for at beskytte overførsel af ​​fortroligt indhold, såsom indkøbsordrer eller forespørgsler, du sender til os som hjemmesideoperatør, bruger denne hjemmeside enten et SSL- eller et TLS-krypteringsprogram. Du kan genkende en krypteret forbindelse ved at kontrollere, om browserens adresselinje skifter fra "http://" til "https://" og også på låseikonet i browserlinjen.

Hvis SSL- eller TLS-krypteringen er aktiveret, kan data, du sender til os, ikke læses af tredjeparter.

3. Dataindsamling på denne hjemmeside

Cookies

Vores websteder og sider bruger, hvad industrien kalder "cookies". Cookies er små datapakker, som ikke ødelægger dit udstyr. De gemmes enten midlertidigt i løbet af en session (session cookies), eller arkiveres permanent på din enhed (permanente cookies). Session cookies slettes automatisk, når du afslutter dit besøg. Permanente cookies bliver ved med at være arkiveret på din enhed, indtil du aktivt sletter dem, eller de slettes automatisk af din webbrowser.

I nogle tilfælde er det muligt, at tredjepartscookies gemmes på din enhed, når du går ind på vores side (tredjepartscookies). Disse cookies gør det muligt for dig eller os at bruge visse tjenester, der tilbydes af en tredjepart (f.eks. cookies til behandling af betalingstjenester).

Cookies har mange forskellige funktioner. Mange cookies er teknisk meget vigtige, da nogle hjemmesidefunktioner ikke fungerer uden cookies (f.eks. indkøbskurv-funktionen eller visning af videoer). Andre cookies kan bruges til analyse af brugeradfærd eller til at vise salgsfremmende meddelelser.

Cookies, som er nødvendige for at udføre elektroniske kommunikationstransaktioner, eller til levering af visse funktioner, du ønsker at bruge (f.eks. til indkøbskurv-funktionen), eller cookies, der er nødvendige til optimering (nødvendige cookies) af hjemmesiden (f.eks. , cookies, der giver målbar viden om de besøgende på siden), skal opbevares på grundlag af art. 6(1)(f) GDPR, medmindre andet er angivet i loven. Operatøren af ​​hjemmesiden har en lovlig interesse i opbevaring af nødvendige cookies for at sikre teknisk fejlfri og optimeret levering af operatørens tjenester. Hvis der er anmodet om dit samtykke til opbevaring af cookies og lignende genkendelsesteknologier, udføres behandlingen udelukkende på grundlag af det opnåede samtykke (art. 6(1)(a) GDPR og § 25(1) TTDSG); dette samtykke kan til enhver tid tilbagekaldes.

Du har mulighed for at indstille din browser, så du får besked, hver gang der anbringes cookies, og kun i særlige tilfælde tillade accept af cookies. Du kan også udelukke accept af cookies i visse tilfælde eller generelt eller aktivere slettefunktionen for automatisk sletning af cookies, når browseren lukker. Hvis cookies er deaktiveret, kan funktionerne på denne hjemmeside være begrænsede.

I tilfælde af brug af tredjepartscookies eller hvis cookies bruges til analyseformål, vil vi underrette dig særskilt i forbindelse med denne databeskyttelsespolitik, og hvis det er nødvendigt bede om dit samtykke.

Samtykke med Usercentrics

Denne hjemmeside bruger samtykketeknologien fra Usercentrics til at indhente dit samtykke til lagring af visse cookies på din enhed eller til brug af specielle teknologier samt til at dokumentere førstnævnte på en måde, der er i overensstemmelse med databeskyttelsen. Virksomheden, der tilbyder denne teknologi, er Usercentrics GmbH, Sendlinger Straße 7, 80331 München, Tyskland, hjemmeside: https://usercentrics.com/ (kaldes herefter "Usercentrics").

Når du besøger vores hjemmeside, overføres følgende persondata til Usercentrics:

 • Din(e) samtykkeerklæring(er) eller din tilbagekaldelse af din(e) samtykkeerklæring(er)
 • Din IP-adresse
 • Information om din browser
 • Information om dit udstyr
 • Dato og tidspunkt for dit besøg på vores hjemmeside

 Derudover gemmer Usercentrics en cookie i din browser for at kunne tildele din(e) samtykkeerklæring(er) eller eventuelle tilbagekaldelser af disse. Dataene, der registreres på denne måde, opbevares, indtil du beder os om at fjerne dem, slette Usercentrics-cookien, eller indtil formålet med at arkivere dataene ikke længere eksisterer. Dette berører ikke eventuelle obligatoriske juridiske opbevaringsperioder.

 Usercentrics bruger cookies til at indhente samtykkeerklæringer, som er påbudt ved lov. Retsgrundlaget for brug af særlige teknologier er art. 6(1)(c) GDPR.

Gå til cookie-indstillinger

Databehandling

Vi har indgået en databehandlingsaftale (DPA) med ovennævnte udbyder. Dette er en kontrakt, som er påbudt af databeskyttelsesloven, og som garanterer, at der kun behandles persondata om vores besøgende på vores hjemmeside baseret på vores anvisninger og i overensstemmelse med GDPR.

Serverlogfiler

Udbyderen af ​​denne hjemmeside og dens sider indsamler og gemmer automatisk information i såkaldte serverlogfiler, som din browser automatisk videregiver til os. Informationerne omfatter:

 • Type og version for den anvendte browser
 • Det anvendte operativsystem
 • Henvisnings-URL
 • Den adgangsgivende computers værtsnavn
 • Tidspunktet for serverforespørgslen
 • IP-adressen

Dataene er ikke knyttet sammen med andre datakilder.

Disse data indsamles på basis af art. 6(1)(f) GDPR. Operatøren af ​​hjemmesiden har en lovlig interesse i teknisk fejlfri præsentation og optimering af operatørens hjemmeside. For at kunne opnå dette skal serverlogfilerne registreres.

Forespørgsel via e-mail, telefon eller fax

Hvis du kontakter os via e-mail, telefon eller fax, vil din anmodning, inklusive alle persondata (navn, anmodning) blive gemt og behandlet af os med det formål at behandle din anmodning. Vi sender ikke disse data videre uden dit samtykke.

Disse data behandles på grundlag af art. 6(1)(b) GDPR, hvis din forespørgsel er relateret til opfyldelsen af ​​en kontrakt eller er nødvendig for udførelsen af foranstaltninger før en kontrakt. I alle andre tilfælde behandles dataene på grundlag af vores lovmæssige interesse i effektiv håndtering af henvendelser indgivet til os (art. 6(1)(f) GDPR) eller på baggrund af dit samtykke (art. 6(1)(a) GDPR), hvis det er opnået; samtykket kan tilbagekaldes når som helst.

Dataene, du sender til os via kontaktanmodninger, gemmes hos os, indtil du anmoder os om at slette dem, tilbagekalder dit samtykke til opbevaringen, eller indtil formålet med datalagringen bortfalder (f.eks. efter at din anmodning er udført).
Obligatoriske lovbestemmelser - især lovbestemte opbevaringsperioder - er fortsat upåvirkede heraf.

Salesforce Sales Cloud

Vi bruger Salesforce Sales Cloud til administrering af kundedata. Udbyderen er salesforce.com Deutschland GmbH, Erika-Mann-Str. 31, 80636 München, Tyskland (herefter “Salesforce”).

Salesforce Sales Cloud er et CRM-system og sætter os i stand til at administrere eksisterende og potentielle kunder og kundekontakter og til at organisere salgs- og kommunikationsprocesser. Brug af ​​CRM-systemet gør os også i stand til at analysere vores kunderelaterede processer. Kundedataene gemmes på Salesforce-servere. I processen kan persondata også overføres til moderselskabet til salesforce.com Germany GmbH, salesforce.com inc., Salesforce Tower, 415 Mission Street, San Francisco, CA 94105, USA.

Du kan få yderligere oplysninger om Salesforce Sales Cloud’s funktionsområder her: https://www.salesforce.com/de/products/sales-cloud/overview/.

Brug af ​​Salesforce Sales Cloud udføres på baggrund af art. 6(1)(f) GDPR. Hjemmesideoperatøren har en lovmæssig interesse i den mest effektive kundestyring og kundekommunikation som muligt. Hvis der er indhentet det nødvendige samtykke, udføres behandlingen udelukkende på grundlag af art. 6(1)(a) GDPR og § 25 (1) TTDSG, for så vidt at samtykket omfatter lagring af cookies eller adgang til informationer i brugerens slutenhed (f.eks. enhedens fingeraftryk) i henhold til TTDSG. Dette samtykke kan tilbagekaldes når som helst.

Salesforce har bindende virksomhedsregler (BCR), som er godkendt af de franske databeskyttelsesmyndigheder. Det er bindende virksomhedsregler, der gør overførsel af data fra virksomheder til tredjelande uden for EU og EØS lovligt.

Du kan finde nærmere oplysninger her: https://www.salesforce.com/de/blog/2020/07/die-binding-corporate-rules-von-salesforce-erfuellenhoechste-da.html.

 Se Salesforce’s privatlivspolitik, hvis du ønsker yderligere informationer: https://www.salesforce.com/de/company/privacy/.

Databehandling

Vi har indgået en databehandlingsaftale (DPA) med ovennævnte udbyder. Dette er en kontrakt, som er påbudt af databeskyttelseslove, der garanterer, at de kun behandler persondata om vores websiders besøgende baseret på vores anvisninger og i overensstemmelse med GDPR.

4. Sociale medier

Facebook

Vi har integreret elementer af det sociale netværk Facebook på denne hjemmeside. Udbyderen af ​​denne service er Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland. Ifølge Facebooks erklæring vil de indsamlede data også blive overført til USA og andre tredjepartslande.

En oversigt over Facebooks sociale medieelementer er tilgængelig under følgende link: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Hvis det sociale medie-element er aktiveret, etableres en direkte forbindelse mellem din enhed og Facebook-serveren. Som et resultat heraf modtager Facebook informationer, der bekræfter dit besøg på denne hjemmeside med din IP-adresse. Hvis du klikker på Facebook synes godt om-knappen, mens du er logget ind på din Facebook-konto, kan du linke indholdet af denne hjemmeside til din Facebook-profil. Som følge heraf er Facebook i stand til at tildele dit besøg på denne hjemmeside til din brugerkonto. Vi skal understrege, at vi som udbyder af hjemmesiden ikke modtager nogen information om indholdet af de overførte data og Facebooks brug af dem. Hvis du ønsker yderligere informationer, kan du læse Facebooks databeskyttelsespolitik på: https://de-de.facebook.com/privacy/explanation.

Hvis din godkendelse (dit samtykke) er opnået, skal brug af ​​ovennævnte tjeneste ske på grundlag af art. 6 afs. 1 lit. a GDPR og § 25 TTDSG (den tyske telekommunikationslov). Dette samtykke kan tilbagekaldes når som helst. Hvis dit samtykke ikke er indhentet, vil brug af ​​tjenesten udføres på baggrund af vores lovmæssige interesse i at gøre vores oplysninger så synlige som muligt på sociale medier.

I det omfang persondata indsamles på vores hjemmeside ved hjælp af værktøjet, der er beskrevet her, og videresendes til Facebook, er vi og Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland i fællesskab ansvarlige for denne databehandling ( art. 26 DSGVO). Det fælles ansvar er udelukkende begrænset til indsamling af data og videregivelse heraf til Facebook. Facebooks behandling, der finder sted efter den videre overførsel, er ikke del af det fælles ansvar. Forpligtelserne, der påhviler os i fællesskab, er fastsat i en fælles behandlingsaftale. Aftalens indhold kan findes på: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum.

I henhold til denne aftale er vi ansvarlige for at give privatlivsoplysningerne ved brug af Facebook-værktøjet og for at implementere værktøjet på vores hjemmeside, så privatlivet er sikret. Facebook bærer ansvaret for datasikkerheden for Facebook-produkter. Du kan hævde dine rettigheder (f.eks. anmodning om informationer) direkte med Facebook i forbindelse med data, der behandles af Facebook. Hvis du hævder dine datarettigheder hos os, er vi forpligtede til at videresende dem til Facebook.

Dataoverførsel til USA er baseret på standardkontraktbestemmelserne (SCC) fra Europa-Kommissionen. Du kan finde nærmere oplysninger her: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum, https://de-de.facebook.com/help/566994660333381 and https://www.facebook.com/policy.php.

X

Vi har integreret funktioner fra den sociale medieplatform X på denne hjemmeside. Disse funktioner leveres af Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07, Irland.

Hvis det sociale medieelement er aktiveret, etableres en direkte forbindelse mellem din enhed og X server. Som et resultat heraf modtager X informationer om dit besøg på denne hjemmeside. Mens du bruger X og "Re-Tweet"-funktionen, knyttes websider, du besøger, til din X-konto og videresendes til andre brugere. Vi gør opmærksom på, at vi - udbyderne af websiden og dens sider - ikke ved noget om de overførte datas indhold samt om, hvordan disse oplysninger bruges af X. Hvis du ønsker flere informationer kan du læse X databeskyttelseserklæring på: https://twitter.com/en/privacy.

Hvis din godkendelse (dit samtykke) er indhentet, skal brug af ​​ovennævnte tjeneste ske på grundlag af art. 6(1)(a) GDPR og § 25 TTDSG (den tyske telekommunikationslov). Dette samtykke kan tilbagekaldes når som helst. Hvis dit samtykke ikke er indhentet, vil brug af ​​tjenesten udføres på baggrund af vores lovmæssige interesse i at gøre vores oplysninger så synlige som muligt på sociale medier.

Dataoverførsel til USA er baseret på de standardiserede kontraktbestemmelser (SCC) fra Europa-Kommissionen. Du kan finde nærmere oplysninger her: https://gdpr.twitter.com/en/controller-to-controller-transfers.html.

Du har mulighed for at nulstille dine databeskyttelsesindstillinger på X under kontoindstillingerne på https://twitter.com/account/settings.

Instagram

Vi har integreret funktioner fra den offentlige medieplatform Instagram på denne hjemmeside. Disse funktioner tilbydes af Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland.

Hvis det sociale medieelement er aktiveret, etableres en direkte forbindelse mellem din enhed og Instagrams server. Som et resultat heraf vil Instagram modtage informationer om dit besøg på denne hjemmeside.

Hvis du er logget ind på din Instagram-konto, kan du klikke på Instagram-knappen for at linke indhold fra denne hjemmeside til din Instagram-profil. Det gør det muligt for Instagram at tildele dit besøg på denne hjemmeside til din brugerkonto. Vi skal gøre opmærksom på, at vi som udbyder af hjemmesiden og dens sider ikke har nogen viden om indholdet af de overførte data samt om, hvordan Instagram bruger dem.

Hvis din godkendelse (dit samtykke) er indhentet, skal brug af ​​ovennævnte tjeneste ske på grundlag af art. 6(1)(a) GDPR og § 25 TTDSG (den tyske telekommunikationslov). Dette samtykke kan tilbagekaldes når som helst. Hvis dit samtykke ikke er indhentet, vil brug af ​​tjenesten udføres på baggrund af vores lovmæssige interesse i at gøre vores oplysninger så synlige som muligt på sociale medier.

I det omfang persondata indsamles på vores hjemmeside ved hjælp af værktøjet, der er beskrevet her, og videresendes til Facebook eller Instagram, er vi og Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland i fællesskab ansvarlige for behandlingen af disse data (art. 26 DSGVO). Det fælles ansvar er udelukkende begrænset til indsamling af data og videresendelse til Facebook eller Instagram.

Facebooks eller Instagrams databehandling, der udføres efter den videre overførsel, er ikke en del af det fælles ansvar. Forpligtelserne, der påhviler os i fællesskab, er fastsat i en fælles behandlingsaftale. Aftalens ordlyd kan findes under: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum.

I henhold til denne aftale er vi ansvarlige for at give privatlivsoplysningerne ved brug af Facebook- eller Instagram-værktøjet og for den privatlivssikre implementering af værktøjet på vores hjemmeside. Facebook er ansvarlig for datasikkerheden for Facebook- eller Instagram-produkter. Du kan kræve retten til dine registrerede data (f.eks. anmodninger om information), der behandles af Facebook eller Instagram, direkte med Facebook. Hvis du hævder dine datarettigheder hos os, er vi forpligtede til at videresende dem til Facebook.

Dataoverførsel til USA er baseret på de standardiserede kontraktbestemmelser (SCC) fra Europa-Kommissionen. Du kan finde nærmere oplysninger her: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendumhttps://help.instagram.com/519522125107875 og https://de-de.facebook.com/help/566994660333381.

Hvis du ønsker flere informationer om dette emne, kan du læse Instagrams databeskyttelseserklæring på:https://instagram.com/about/legal/privacy/.

LinkedIn

Denne hjemmeside bruger elementer fra LinkedIn-netværket. Udbyderen er LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irland.

Når du går ind på en af denne hjemmesides sider, der indeholder elementer af LinkedIn, oprettes en forbindelse til LinkedIns servere. LinkedIn får besked om, at du har besøgt denne hjemmeside med din IP-adresse. Hvis du klikker på LinkedIns "Anbefal"-knap og er logget ind på din LinkedIn-konto på det tidspunkt, vil LinkedIn være i stand til at allokere dit besøg på denne hjemmeside til din brugerkonto. Vi skal gøre opmærksom på, at vi som udbyder af hjemmesiderne ikke har noget kendskab til indholdet af de overførte data og deres brug af LinkedIn.

Hvis din godkendelse (dit samtykke) er indhentet, skal brugen af ​​ovennævnte tjeneste ske på grundlag af art. 6 (1)(a) GDPR og § 25 TTDSG (den tyske telekommunikationslov). Dette samtykke kan tilbagekaldes når som helst. Hvis dit samtykke ikke er indhentet, vil brug af ​​tjenesten udføres på baggrund af vores lovmæssige interesse i at gøre vores oplysninger så synlige som muligt på sociale medier.

Dataoverførsel til USA er baseret på de standardiserede kontraktbestemmelser (SCC) fra Europa-Kommissionen. Du kan finde nærmere oplysninger her:

https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/62538/datenubertragung-aus-der-eu-dem-ewr-und-derschweiz?lang=en.

Hvis du ønsker flere oplysninger om dette emne, kan du læse LinkedIns databeskyttelseserklæring på:

https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

5. Tjenester, analyseværktøjer og annoncering
6. Nyhedsbrev

Data i forbindelse med nyhedsbrev

Hvis du ønsker at tilmelde dig vores nyhedsbrev, har vi brug for din e-mailadresse samt oplysninger, der gør det muligt for os at bekræfte, at du er ejer af denne e-mailadresse og dit samtykke til modtagelse af nyhedsbrevet. Der må ikke indsamles yderligere data, eller hvis de indsamles kun på frivillig basis. Vi bruger udelukkende disse data til at sende de ønskede oplysninger og deler ikke disse data med nogen tredjepart.

Behandlingen af ​​oplysningerne, der indtastes i nyhedsbrevets tilmeldingsformular, sker udelukkende på grundlag af dit samtykke (art. 6(1)(a) GDPR). Du kan til enhver tid tilbagekalde samtykket, du har givet til arkivering af data, e-mailadressen og brugen af ​​disse oplysninger til udsendelse af nyhedsbrevet, for eksempel ved at klikke på linket "Afmeld" i nyhedsbrevet. Dette berører ikke lovligheden af ​​eventuelle databehandlingstransaktioner, der har fundet sted til dags dato.

Dataene, der opbevares hos os med henblik på at tilmelde dig nyhedsbrevet, opbevares af os, indtil du afmelder dig nyhedsbrevet eller udbyderen af nyhedsbrevet og slettes fra nyhedsbrevets distributionsliste, når du har afmeldt dig nyhedsbrevet, eller efter at formålet er ophørt med at gælde. Vi forbeholder os ret til at slette eller blokere e-mail-adresser fra vores distributionsliste for nyhedsbreve efter eget skøn og inden for rammerne af vores lovmæssige interesse i overensstemmelse med art. 6(1)(f) GDPR. Data, som gemmes til andre formål, er upåvirkede heraf.

Når du har afmeldt dig nyhedsbrevets distributionsliste, gemmes din e-mailadresse af os eller udbyderen af nyhedsbrevstjenesten på en sortliste, hvis dette er nødvendigt for at forhindre fremtidige forsendelser. Dataene fra sortlisten bruges kun til dette formål og er ikke knyttet sammen med andre data. Dette tjener både dine og vores interesse i at overholde de juridiske krav ved udsendelse af nyhedsbreve (lovmæssig interesse i henhold til art. 6(1)(f) GDPR). Lagringen på sortlisten er ubestemt. Du kan gøre indsigelse mod opbevaringen, hvis dine interesser vejer tungere end vores lovmæssige interesse.

7. Plugins og værktøjer

YouTube med udvidet databeskyttelsesintegration

Vores hjemmeside indeholder videoer fra hjemmesiden YouTube. Webstedets operatør er Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland. Vi bruger YouTube i den udvidede databeskyttelsestilstand. Ifølge YouTube sikrer denne tilstand, at YouTube ikke gemmer informationer om besøgende på denne hjemmeside, før de ser videoen.

Det betyder dog ikke nødvendigvis, at deling af data med YouTube-partnere kan udelukkes som følge af den udvidede databeskyttelsestilstand. Uanset om du f.eks. ser en video, opretter YouTube altid en forbindelse til Google DoubleClick-netværket.

Så snart du begynder at afspille en YouTube-video på denne hjemmeside, oprettes en forbindelse til YouTubes servere. Dermed vil YouTube-serveren få besked om, hvilken af ​​vores sider du har besøgt. Hvis du er logget ind på din YouTube-konto, mens du besøger vores hjemmeside, sætter du YouTube i stand til at forbinde dine browsingmønstre direkte med din personlige profil. Du kan forhindre dette ved at logge ud af din YouTube-konto.

Endvidere kan YouTube placere forskellige cookies på din enhed eller sammenlignelige teknologier til genkendelse (f.eks. enhedens fingeraftryk), når du begynder at spille en video. Derved er YouTube i stand til at få informationer om denne hjemmesides besøgende. Disse oplysninger vil blandt andet blive brugt til at udarbejde videostatistik med det formål at forbedre sidens brugervenlighed og for at forhindre forsøg på at begå svindel.

I visse situationer kan yderligere databehandlingstransaktioner udløses, efter at du er begyndt at afspille en YouTube-video. Disse databehandlingstransaktioner er uden for vores kontrol. Vores brug af ​​YouTube er baseret på vores interesse i at præsentere vores onlineindhold på en attraktiv måde. I henhold til art. 6(1)(f) GDPR, er dette en lovmæssig interesse. Hvis der er indhentet det nødvendige samtykke, udføres behandlingen udelukkende på grundlag af art. 6(1)(a) GDPR og § 25 (1) TTDSG, for så vidt at samtykket omfatter lagring af cookies eller adgang til informationer i brugerens slutenhed (f.eks. enhedens fingeraftryk) i henhold til TTDSG. Dette samtykke kan tilbagekaldes når som helst.

Hvis du ønsker yderligere informationer om, hvordan YouTube håndterer brugerdata, kan du læse YouTubes databeskyttelsespolitik under: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

Friendly Captcha

Vi bruger Friendly Captcha (herefter benævnt "Friendly Captcha") på denne hjemmeside. Udbyderen er Friendly Captcha GmbH, Am Anger 3-5, 82237 Woerthsee, Tyskland.

 Friendly Captcha bruges til at verificere, om indtastningen af ​​data på denne hjemmeside (f.eks. i en kontaktformular) udføres af en person eller et automatisk program. Til dette formål analyserer Friendly Captcha adfærdsmønstrene for besøgende på webstedet baseret på adskillige karakteristiske egenskaber. Til analysen undersøger Friendly Captcha mange forskellige oplysninger (f.eks. anonymiseret IP-adresse, referer, tidspunkt for besøget osv.). Hvis du ønsker flere informationer, kan du besøge denne side: https://friendlycaptcha.com/legal/privacy-end-users/.

Opbevaringen og analysen af ​​dataene sker på grundlag af art. 6 (1)(f) GDPR. Webstedsoperatøren har en lovmæssig interesse i at beskytte operatørens webpræsentationer mod misbrug af automatisk spionage og SPAM. I tilfælde af at det nødvendige samtykke er indhentet, behandles oplysningerne udelukkende på grundlag af art. 6 (1)(a) GDPR og § 25 (1) TTDSG, hvis samtykket omfatter lagring af cookies eller adgang til oplysninger på brugerens enhed (f.eks. enhedens fingeraftryk) som defineret i TTDSG (den tyske telekommunikationslov). Dette samtykke kan tilbagekaldes når som helst.

Databehandling

Vi har indgået en databehandlingsaftale (DPA) med ovennævnte udbyder. Dette er en kontrakt, som er påbudt af databeskyttelseslove, der garanterer, at de kun behandler persondata om vores websiders besøgende baseret på vores anvisninger og i overensstemmelse med GDPR.

Zehnder Group International AG (www.zehnder-cleanairsolutions.com)
Version: 31.10.2022