Gå ikke glip af noget – Abonnér på vores nyhedsbrev

Vær med blandt det stadigt voksende antal af virksomheder, der går i spidsen for ren luft.

Thank you for signing up to our newsletter

We love sharing our knowledge about clean air. To complete your registration, please click the confirmation link in the e-mail we have sent to you.

Læs hvordan ren luft kan være noget for dig.

Angiv dine kontaktoplysninger nedenfor, så bliver du ringet op af en af vores eksperter.

Thank you for reaching out to us

Our sales team will be in touch as soon as possible.

Service manager in a warehouse holding a clipboard

Ofte stillede spørgsmål

Her finder du svar på nogle af de mest almindelige spørgsmål, vi får.

Generelt

Som en del af Zehnder Group, som har specialiseret sig indenfor indeklima, er

➥ Clean Air Solutions aktiv i mere end 16 lande, og har mere end 3.000 kunder over hele verden. Vi bryster os af at være verdens førende udbyder inden for luftrensning.

Zehnder Group beskæftiger mere end 3.400 ansatte over hele verden.

Clean Air Solutions egner sig til alle de industrisektorer, hvor processer fremkalder støv og andre luftbårne partikler. Vi arbejder med ➥ logistik- virksomheder, sværindustri eller virksomheder, der agerer i følsomme miljøer som f.eks. ➥ fødevareindustri, drikkevareindustri eller ➥ medicinalindustri – for bare at nævne nogle få.

 

 

 

Service

Støvmålingerne udføres af vores tekniske virksomhedssupportteam. Vores indledende undersøgelser består i støvmålinger før monteringen af vores luftrensere, der gør det muligt for os at bestemme støvbelastningen i kundernes anlæg. Vores opfølgende undersøgelser måler luftkvaliteten efter monteringen og dokumenterer effektiviteten af vores enheder.

Alle støvmålinger foretages ved hjælp af et apparat, der hedder DustTrakTM,der er produceret af vores partner TSI.

Inden vi installerer vores luftrensningsenheder, gennemfører vi ➥ holistiske støvmålinger For at fastlægge støvkoncentrationen i din virksomhed. Baseret på dette finder vi en løsning, der passer til dine individuelle behov. Normalt installerer vi vores enheder så tæt som muligt på støvkilden for at sikre, at partikler ikke påvirker medarbejdere, maskineri eller varer.

Vores team gør alt for at montere ➥ luftrensningsenhederne uden det påvirker den daglige drift. Vi tilbyder montering uden for spidsbelastninger, om aftenen og også i weekender.

Filterudskiftninger afhænger af støvkoncentrationen i din virksomhed. Normalt skal filterudskiftninger foretages efter 3, 6 eller 9 måneder.

Zehnder Clean Air Solutions tilbyder en ➥ ren luft service, hvor luftrensningsenhederne udlejes. Forbedring af luftkvaliteten stiller krav om en holistisk og systematisk vedligeholdelse over tid, og derfor er vores enheder ikke til salg.

Teknisk

Vores luftrensningsenheder absorberer alle typer faste ➥ luftbårne partikler. Det omfatter grove partikler, fint støv, dampe, bakterier og baciller. Desuden er enhederne i stand til at fange olie- og tågepartikler samt lugte. Fra et videnskabeligt perspektiv betyder dette, at vores luftrensere kan absorbere partikelstørrelser på PM10, PM2,5 og PM1.

Vi tilbyder luftrensere i fire forskellige størrelser med varierende dimensioner og vægte, der egner sig til forskellige arbejdsmiljøer. Du kan finde mere information om tekniske specifikationer i vores datablade.

Støjniveauet for ➥luftrenserne afhænger af indstillingen af luftgennemstrømningen. Normalt bemærker man ikke støj under den igangværende forretningsmæssige drift. Ved bedst mulig luftgennemstrømningsindstilling ligger støjniveauet i et område, der ligger mellem 59 dB(A) (CleanAir 2) og 64 dB(A) (CleanAir 12).

De enkelte luftrenseres energiforbrug afhænger af luftgennemstrømningsindstillingen. Det ligger normalt på mellem 78 W (CleanAir 2) og 410 W (CleanAir 12). Dette betyder, at deres strømforbrug ligger på ca. 25 % af et traditionelt udsugningsanlæg.

Alle anlæg er forskellige. Derfor tilbyder vi fleksible monteringsmuligheder, herunder lofter, mure, hylder eller søjler. Luftrensere kan også placeres på gulvet.

Zehnder Clean Air Solutions anvender en unik ➥ filterteknologi, et såkaldt Flimmer-filter. Det består af tusindvis af polypropylenfibre, der gør brug af elektrostatiske ladninger for at indfange store mænger støvpartikler. Flimmer-filteret er ofte kombineret med andre filtertyper for at sikre høj effektivitet og lang levetid.

Desuden er vores luftrensere designet, så de fungerer i ethvert fysisk miljø og kan installeres fleksibelt på mange forskellige måder.

Der er ingen specifikke krav, der skal opfyldes for at kunne installere Zehnder Clean Air Solutions. Vores luftrensere fungerer som plug-and-play – kunden skal kun stille elektricitet og en 230 V stikkontakt til rådighed.

Vi tilbyder et koncept med fuld garanti, der gælder, så længe enhederne er i brug.

Følg os