case study wagner stahl 2

Wagner Stahl-Technik

Fakta

Platser Pasching (AT)
Bransch Metallbearbetning
Dammreducering > 60%
placeholder sales

Klimatet i lokalen är märkbart bättre, metallukten har minskat betydligt och dimman har förbättrats avsevärt.

Christian Aufreiter, driftchef

Utmaningar

Wagner Stahl-Technik var mycket måna om att minimera hälsoriskerna för personalen. I metallbranschen är det dock mycket vanligt med fint damm som kommer in i lungorna. De här partiklarna skadar personalens hälsa. Dessutom samlas röken från skärmaskinerna under taket, vilket leder till att luften blir stickande. Och dessutom: Dammet påverkar maskinernas funktion och livslängd, samt de tillverkade delarnas kvalitet.

Fördelar

Dammanalysen som gjordes efter det att luftreningssystemen från Zehnder Clean Air Solutions hade installerats visade att den genomsnittliga partikelförekomsten hade minskat med mer än 60 %. Följden: Luftkvaliteten har förbättrats avsevärt och därmed arbetsförhållandena för personalen. Wagner Stahl-Technik antar också att underhållet av maskiner och utrustning kommer att minska tack vare att dammexponeringen nu är lägre.

Läs mer om våra meriter.

Hämta detaljerade rekommendationer och omdömen. Trevlig läsning!

Ladda ner nu

case study wagner stahl