Sweden
Skicka förfrågan nu
Nyhetsbrev
case study solar

Solar

Fakta

Platser Alkmaar (NL)
Bransch Teknisk helhetslösning
Dammreducering n/a
customer quote solar

Resultaten för luftrenarna från Zehnder Clean Air Solutions visade sig direkt efter installationen. Våra anställda arbetar nu i en mer hälsosam miljö, med fräschare doft ocht mindre kartongdamm i luften.

Grietzen van den Berg, Technical Affairs Coordinator

Utmaningar

Solar Nederland är en av de största leverantö-rerna av tekniskt material till företag som arbetar med elinstallationer, uppvärmning, sanitet och ventilation. För att kunna behandla den stora ordervolymen snabbt och precist använder Solar ett automatiserat orderplockningssystem och flera kartongvikningsmaskiner. Den stora mängden produkter och människor i rörelse ger upphov till mycket damm i luften. Det gör även kartongerna. När dammet blixtsnabbt sprider sig i hela lagerlokalen skapas en förorenad arbets-miljö. Detta ökar risken för att utrustningen skadas men ännu mer allvarligt är att miljön utgör en risk för de anställda som arbetar i lagerlokalen.

Fördelar

Tack vare luftreningslösningen från Zehnder Clean Air Solution har koncentrationen av fint damm i lagerlokalen minskat avsevärt. De anställda är tillfreds med en mer hälsosam arbetsmiljö. Genom att dammpartiklarna fångas upp direkt blir det färre tekniska fel. Minskat underhåll samt mindre rengöring av kartongvikningsmaskinerna stoppar de extra utgifter som tidigare belastade företaget.

Läs mer om våra meriter.

Hämta detaljerade rekommendationer och omdömen. Trevlig läsning!

Ladda ner nu

case study solar clean air