Sweden
Skicka förfrågan nu
Nyhetsbrev
case study lk pex 2

LK Pex

Fakta

Platser Ulricehamn (SE)
Bransch Rörtillverkning
Dammreducering Upp till 88 %
placeholder sales

Zehnders luftrenare har hjälpt oss att skapa en positiv och hälsosam arbetsmiljö med nöjda och produktiva medarbetare. Det gör att vi kan fokusera mer på företagets fortsatta utveckling och framtid.

Kim Klesell, chef för byggnadsteknik och arbetsmiljö

Utmaningar

Medarbetarna är den viktigaste resursen för LK Pex när det gäller att behålla företagets position på den hårt konkurrensutsatta marknaden. Såväl tillverkningsprocesser som råmaterialet genererar en stor mängd skadliga partiklar med negativ påverkan på de anställdas hälsa. Mycket tid och pengar lades därför på rengöring av ventilationssystemet samt byte av filter. Behovet av en skräddarsydd lösning för optimal luftrening inom metallindustrin ökade varje dag. 

Fördelar

Luftrenarna från Zehnder Clean Air Solutions renade luften från dammpartiklar på bara 2 dagar. Under arbetstoppar reduceras idag partikelkoncentrationen med upp till 88 %. Andelen dammrelaterade besvär hos de anställda (röda ögon, utslag och andra hudirritationer) har sjunkit till nära nog noll. Resultatet: lägre sjukfrånvaro, lägre personalomsättning och högre produktivitet.

Utöver det har rengöringsintervallen kunnat förlängas avsevärt: från rengöring 12 gånger per år till 3 gånger per år. Den rena luften bidrar till en stabil produktkvalitet, färre kasserade produkter samt gynnar i slutändan företagets rykte.

Läs mer om våra meriter.

Hämta detaljerade rekommendationer och omdömen. Trevlig läsning!

Ladda ner nu

production hall lk pex