case study gilog

GILOG

Fakta

Platser Frechen (DE)
Bransch Logistik
Dammreducering n/a
customer quote gilog

Personalen märker att luften är mycket bättre och mer angenäm att andas in. Även behovet av rengöring har minskat avsevärt. Vi är så nöjda att vi rekommenderar Zehnder till andra.

Frank Oelschläger, grundare av och vd på GILOG

Utmaningar

Hos logistikföretaget GILOG är det vanligt med mycket damm både i huvudanläggningen i Frechen och i anläggningen i Bergheim. Detta gäller särskilt där varorna packas eller där många människor arbetar, exempelvis i returhanteringen av elektronik. Här måste varorna packas upp, skadorna undersökas, varorna rengöras och sedan förpackas igen. Det genererar mycket damm som virvlas upp av personalen och som sprids i lokalen. Partiklarna ledde till ett stort behov av rengöring och påverkade personalens hälsa.

Fördelar

Tack vare luftreningslösningen från Zehnder Clean Air Solutions kunde partikelkoncentrationen i luften sänkas med upp till 85 %. Det ledde till att behovet av rengöring i packningslokalen och i returhanteringen minskade avsevärt. Men medförde även positiva fördelar för medarbetarnas hälsa: Tack vare den rena, mer hälsosamma luften kan personalen andas lättare och mår bättre. Luftreningslösningen genererar även luftströmmar som påverkar värmefördelningen i lokalen positivt.

Läs mer om våra meriter.

Hämta detaljerade rekommendationer och omdömen. Trevlig läsning!

Ladda ner nu

gilog industrial air cleaning in the logistics industry