Sweden
Skicka förfrågan nu
Nyhetsbrev
case study db schenker langenhagen 2

DB Schenker

Fakta

Platser Langenhagen (DE)
Bransch Logistik
Dammreducering Upp till 65 %
christian schulz db schenker

Personalskyddet har förbättrats avsevärt med luftrenare från Zehnder Clean Air Solutions, men även kvaliteten på våra tjänster har förbättrats och säkerheten är högre än tidigare. Jag rekommenderar luftreningssystemen till alla och envar.

Benjamin Kalle, Head of System Freight

Utmaningar

På grund av den stora omsättningen i lokalen och nötningen från gaffeltruckarnas hjul är dammutvecklingen mycket hög. När en ny lokal planerades var det viktigt att luften skulle vara ren och fri från partiklar. Även personalskyddet var en viktig faktor: Ett negativt brandskyddsprotokoll för den föregående lokalen gjorde de ansvariga medvetna om riskerna med dammavlagringar på systemen. Detta ville man undvika i den nya lokalen. Målet var att förbättra personalens hälsa, öka säkerheten, förbättra varornas kvalitet och hålla rent och snyggt i lokalen.

Fördelar

Luftrenare från Zehnder Clean Air Solutions sörjer nu för mer säkerhet på arbetsplatsen hos DB Schenker i Langenhagen: Brandrisken på grund av dammavlagringar på elektroniska system har minskat avsevärt. Halkrisken på grund av avlagringar på golvet har minimerats. Personalen har en hälsosammare arbetsmiljö. Dessutom finns det ekonomiska fördelar. Behovet av rengöring har minskat betydligt, slitage på grund av damm har minimerats och maskinerna håller längre. Underhållsintervallen har till och med kunnat halveras. Lokalens rena och snygga utseende ger DB Schenker i Langenhagen en bättre image.

Läs mer om våra meriter.

Hämta detaljerade rekommendationer och omdömen. Trevlig läsning!

Ladda ner nu

case study db schenker langenhagen 1