case study comforta oy 1

Comforta

Fakta

Platser Oulu (FI)
Bransch Textiltjänster
Dammreducering 88 %
placeholder sales

Vi rekommenderar alla företag med liknande dammproblem att avhjälpa det med luftrenare från Zehnder Clean Air Solutions.

Heikki Bolszak, underhåll och service

Utmaningar

Comforta Oy är ett industritvätteri för hotell, restauranger och sjukhus som hanterar cirka 10 000 kg textilier varje dag.

Verksamheten ger upphov till enorma mängder damm. När olika typer av textilier packas upp så frigörs fina fibrer samt ludd i luften, partiklar som knappt syns med blotta ögat. Dessa lägger sig överallt, vilket påverkar maskinernas hastighet och effektivitet. Dessutom med höga städkostnader som konsekvens. Utöver det drabbas de anställda regelbundet av influensaliknande symptom på grund av den höga halten damm i luften.

Fördelar

Inom ett år minskades mängden damm i produktionshallen med 88 %. Detta genom användning av industriella luftrenare. Den renade luften ger nu mer effektiva och snabbare processer, vilket underlättar arbetet. Luftkvaliteten har märkbart förbättrats och de anställda lider mer sällan av hosta och förkylning. Omfattningen av städning, och dess kostnader, har också minskat avsevärt.

Läs mer om våra meriter.

Hämta detaljerade rekommendationer och omdömen. Trevlig läsning!

Ladda ner nu

case study comforta