case study chi cargo handling 1

CHI Cargo Handling

Fakta

Platser Frankfurt am Main (DE)
Bransch Frakthantering
Dammreducering Upp till 76 %
adriano fries chi

När vi underhöll luftrenarna tömdes de på nästan 70 kg damm – 70 kg som inte längre hamnar i personalens lungor.

Adriano Fries, Technical Manager

Utmaningar

Optimala arbetsförhållanden och personalskydd är något som är viktigt för logistikföretaget. På grund av den omfattande varuhanteringen genererades mycket damm, något som påverkade personalens hälsa och välbefinnande. Dammavlagringar påverkade även funktionen och noggrannheten hos de biometriska sensorerna i anläggningarna. En annan utmaning var de allt striktare kontrollerna av och bestämmelserna för logistikföretaget, vilka krävde ett stort mått av renlighet. Dammet påverkade även lokalens utseende.

Fördelar

Effektiv luftrening för logistikbranschen ger många fördelar. Det bevisar CHI Cargo varje dag. Tack vare luftreningssystemen från Zehnder Clean Air Solutions kan personalen nu andas bättre och mår bättre. Sjukfrånvaron har minskat avsevärt. En annan mycket positiv fördel är att rengöringsarbetet nu är mindre krävande: Anläggningarna och utrustningen måste bara rengöras var 3:e till 4:e dag istället för varje dag. De dammfria lokalerna ser nu rena och snygga ut och ger företaget en bättre image. 

Läs mer om våra meriter.

Hämta detaljerade rekommendationer och omdömen. Trevlig läsning!

Ladda ner nu

case study chi cargo