Sweden
Skicka förfrågan nu
Nyhetsbrev
case study airxchange 2

Airxchange

Fakta

Platser Rockland, MA (USA)
Bransch Energiåtervinning
Dammreducering Upp till 65 %
placeholder sales

Förbättringarna med luftrening från Zehnder Clean Air Solutions är enorma. Våra partikelmätare visade en direkt partikelminskning på 55 % i genomsnitt och 65 % som bäst.

David Kirk, vice ordförande och VD

Utmaningar

Airxchange tillverkar ventilations- och energiåtervinningsprodukter som används i värme- och luftkonditioneringssystem.

Effektiv luftrening inom metallindustrin är en svår uppgift. Hos Airxchange är naturligt damm en krävande utmaning. I hallen där energiåtervinningsfläktar tillverkas kommer damm in i byggnaden genom öppna dörrar och lådor som delar levereras i. Dessutom genereras dammpartiklar under produktionen och i maskindriften. Detta leder till omfattande underhåll av precisionsutrustning, täta intervall för filterbyte i utrustning och system och utöver det tillkommer rengöringsarbetet.

Fördelar

Investeringen lönade sig direkt när luftreningslösningen från Zehnder Clean Air Solutions togs i drift. Mängden damm kunde reduceras med upp till 65 %. Detta minskade behovet av rengöring med 90 % och även arbetet med förebyggande underhåll av systemen kunde minskas avsevärt. Genom att filtren inte behövde bytas lika ofta i värme- och luftkonditioneringssystem samt i dammavskiljarna kunde företaget spara närmare 5 000 US dollar per år. Dessutom är personalen mycket mer tillfreds eftersom luftkvaliteten har förbättrats avsevärt.

Läs mer om våra meriter.

Hämta detaljerade rekommendationer och omdömen. Trevlig läsning!

Ladda ner nu

case study airxchange 1