Netherlands
Nu aanvragen versturen
Nieuwsbrief
haccp compliance in dairy production

Waarom is zuivere lucht essentieel om de haccp-regels na te leven

Nu downloaden
Marktleiders vertrouwen ons
reference xpo smallreference boe la smallreference chi smallreference db schenker small

Leven we de voedselveiligheidsvoorschriften niet na, dan gaat het fout

In de productiefaciliteiten en magazijnen is er volop activiteit. De lucht voert constant sporen, ziektekiemen en bacteriën mee de fabriek in en die vermenigvuldigen zich snel, hoe voorzichtig uw werknemers ook zijn. Ingrediënten, zoals meel en olie, komen tijdens de productie in de lucht terecht en tijdens het malen van graan komt er veel fijn stof vrij. Dit verontreinigt de werkplek en leidt ertoe dat het stof zich ophoopt, zelfs in de laad- en loszones. In drankbedrijven kan het stof neerslaan op flessen en blikken in opslagruimtes. In drankbedrijven kan het stof neerslaan op flessen en blikken in opslagruimtes. Het is niet eenvoudig om deze zwevende deeltjes te bestrijden, maar u kunt er niet omheen. 

Zelfs de kleinste hoeveelheden verontreinigde stoffen vormen al een risico voor uw consumenten en werknemers en kunnen hen ziek maken. In de voedingssector kan reputatieschade gemakkelijk leiden tot een groot publiek schandaal. De niet-naleving van overheidsvoorschriften vormt dus ook een ernstig bedrijfsrisico: de goede naam van uw bedrijf kan- misschien zelfs onherstelbaar - worden geschaad. Uw bedrijf zal niet slagen voor de audits, krijgt boetes opgelegd en kan zelfs gedwongen worden om te sluiten. Al deze problemen kunt u eenvoudig voorkomen door de HACCP-regels na te leven.

haccp non compliance

Wat is HACCP?

HACCP is de afkorting van Hazard Analysis and Critical Control Points. Het is een internationale norm voor de voedingssector om de gezondheid en veiligheid van werknemers en consumenten te vrijwaren van elk risico.

Waarom is de naleving van de HACCP-regels belangrijk?

Een bedrijf levert niet alleen hoogstaande producten, afgestemd op de wensen van de consument, maar is ook verantwoordelijk voor veiligheid van zijn werknemers en de consumenten. De HACCP-hygiënecodes vormen daarvoor een uitstekende leidraad. De naleving van de HACCP-regels is voor consumenten ook een bewijs dat u kwaliteitsnormen en de gezondheid van consumenten en werknemers serieus neemt. Dit draagt bij aan een beter bedrijfsimago en een beter bedrijfsresultaat.

De feiten

Een bedrijfstak met heel veel stof

De voedingssector is één van de sectoren die het meest met stof af te rekenen heeft. Eén op de vijf managers in de voedsel- en drankensector erkent dat hun bedrijf het stofprobleem niet helemaal onder controle krijgt.

£ 36.000 boete voor Engelse bakkerij

De normen niet naleven is een groot risico voor bedrijven, hoe groot of klein ze ook zijn. In 2016 kreeg een bakkerijbedrijf van de HSE een boete van £ 36.000 het niet naleven van de normen.

VS: inspecties en weigeringen

In 2019 voerde de Amerikaanse Food Safety and Inspection Service (FSIS) strenge aanvullende inspecties uit. Zij verboden de invoer van 2,27 miljoen kilo vlees en 2268 kg eieren.

Beroepsastma en meel

Van 2014 tot 2018 vormde de blootstelling aan meel de belangrijkste risicofactor voor de ontwikkeling van astma.

Pas op voor verontreiniging

In de voedingsindustrie kan verontreiniging binnen het hele productieproces plaatsvinden, niet alleen tijdens de verwerking. Mogelijke verontreinigende stoffen zijn natuurlijke gifstoffen, metalen andere anorganische materialen en schadelijke stoffen.

Verontreinigde lucht is slecht voor onze gezondheid

De WHO heeft vastgesteld dat langdurige blootstelling aan verontreinigde lucht acuut luchtwegenziektesyndroom kan veroorzaken. Bovendien hebben ze een verband aangetoond tussen fijnstof en verminderde productiviteit.

Wie is er in uw land verantwoordelijk voor HACCP?

De specifieke voedselvoorschriften verschillen van land tot land. Elk land heeft zijn eigen organisatie die verantwoordelijk is voor naleving van bedrijfsnormen:

In Nederland is dit de taak van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). De NVWA waarborgt een veilige productie, bereiding, transport en verkoop van voedingsmiddelen door middel van toezicht en strenge richtlijnen.

haccp compliance in food logistics

De lucht die we binnenshuis inademen

Industriële instanties en regelgevende instanties over de hele wereld benadrukken het belang van zuivere lucht op de werkplek. Veel mensen denken nog steeds dat de luchtkwaliteit binnenshuis veel beter is en dat ze daar niet in aanraking komen met luchtvervuiling. Maar de binnenluchtkwaliteit kan net zo slecht zijn en zelfs nog slechter dan buiten.

customer quote giovanelli

"We hebben altijd op de teelt en de kwaliteit van het fruit dat we verkopen kunnen garanderen, nu hebben we ook de interne omstandigheden van ons magazijn en verpakkingsruimtes in de hand. Onze investering in zuivere lucht was een belangrijk stap om onze positie als marktleider te versterken."

Sergio Giovanelli, Giovanelli AG

Wat betekent de naleving van de HACCP- normen voor uw bedrijf?

Om te voldoen aan de HACCP-hygiënecodes is zuivere, kiemvrije lucht vereist. Slechte binnenluchtkwaliteit vormt een groot risico voor voedselproducten, de gezondheid van de werknemers en voor machines en installaties. Stof en andere zwevende schadelijke stoffen kunnen een negatief effect hebben op de efficiëntie en de levensduur van uw machines aanzienlijk verkorten. Hierdoor komt de hele productielijn onverwacht stil te liggen. Kortom, schadelijke stoffen laten ophopen in uw bedrijf is geen optie.

Het kan bijzonder tijdrovend en duur zijn om een bedrijf kraaknet te houden en zwevende deeltjes te verwijderen. Bovendien weerhoudt het werknemers om hun kerntaak uit te voeren, namelijk kwalitatief hoogwaardige producten maken. Gelukkig bestaan er hulpmiddelen en opties om snel, gemakkelijk en kosteneffectief de lucht in uw bedrijf te reinigen. 

Om een doeltreffend plan op te stellen om de HACCP-regels na te leven, hebt u de juiste tools en methoden nodig - en daar kunnen wij u bij helpen.

conventional air cleaning is not enough

De oplossing voor HACCP-naleving is binnen handbereik.

Conventionele methoden zoals afzuigsystemen zijn niet voldoende. Om helemaal te voldoen aan de HACCP-regels, moeten de schadelijke stoffen bij de bron worden aangepakt. De luchtzuiveringssystemen van Zehnder helpen u daarbij.

Je gratis gids
Waarom is zuivere lucht essentieel om de haccp-regels na te leven
Nu downloaden