industrial air purification welding fume extraction

Tot 70 % minder lasstof met onze luchtzuiveringssystemen

Nu downloaden
Marktleiders vertrouwen ons
reference xpo smallreference boe la smallreference chi smallreference db schenker small

Schone lucht is geen luxe, het is een noodzaak

Ondanks het belang van lassen zijn de werkomstandigheden in de industrie vaak zeer belastend, met lange werkuren in een donkere, nevelige, onaangename en stoffige omgeving. Er is overal vuil dat zich afzet op producten, machines en op de lassers en hun collega’s zelf. Langdurige blootstelling aan lasdampen kan op korte termijn misselijkheid en duizeligheid veroorzaken, en leiden tot longschade en diverse vormen van kanker op langere termijn.

Bovendien worden lassers steeds vaker verplicht om met nieuwe werkwijzen hun taak sneller en op de meest rendabele manier uit te voeren. Dit maakt hun baan erg stressvol. Maar dat hoeft niet zo te zijn. Bij Zehnder geloven wij dat schone lucht voor lassers geen luxe is – maar een noodzaak.

Laslucht – tien keer slechter dan de buitenlucht

De dampen afkomstig van laswerken is een gevarieerde mix van schadelijke gassen en zeer fijne stofdeeltjes in de lucht, zoals alveolair stof, dat ernstige gezondheidsproblemen kan veroorzaken als het wordt ingeademd. Alveolair stof (fijnstof) is het gevaarlijkst en zeer moeilijk op te vangen. Vele bedrijven proberen deze problemen aan te pakken door dampafzuigsystemen in te zetten, oppervlakken te reinigen, aan de loefzijde van lasdampen te blijven, lasgordijnen aan te brengen of ademhalingsbeschermingsmiddelen te dragen.

Deze maatregelen zijn echter niet echt doeltreffend, omdat de dampen niet aan de bron worden afgezogen. Dat kan leiden tot ernstige gezondheidsproblemen voor lassers en hun medewerkers, waaronder astma, lasserslong, metaaldampkoorts en zelfs kanker.

De lucht in lasbedrijven is 10 keer slechter dan de lucht in grote steden zoals Londen, zelfs als ze normale afzuigingsystemen hebben!

air quality in welding facilities

Verontrustende gegevens over lassen

  • OSHA schrijft in een verslag dat laswerken toxische gassen afgeven, waaronder koolmonoxide, stikstofdioxide en ozon.
  • De Britse HSE schat dat jaarlijks 40 - 50 lassers in een ziekenhuis worden opgenomen ten gevolge van het inademen van metaalhoudende dampen op de werkplek 2 lassers sterven elk jaar aan de gevolgen van een longontsteking.
  • De HSE stelt dat negen lassers per jaar een vorm van astma oplopen die zo ernstig is dat ze aanspraak maken op een invaliditeitsuitkering.
  • De OSHA verklaart dat acute blootstelling aan lasdampen en -gassen kan leiden tot duizeligheid, misselijkheid en irritatie van de ogen, neus en keel.
  • Nieuw onderzoek door de HSE wijst uit dat van de 190.000 werknemers die jaarlijks laswerken uitvoeren, er 150 van sterven aan kanker veroorzaakt door de laswerken.
the difference between outdoor and indoor air pollution

Gevolgen van slechte luchtkwaliteit

Waar ter wereld u zich ook bevindt, slechte luchtkwaliteit kan leiden tot verhoogde klachten van het personeel, ziekteverzuim en personeelsverloop, en zelfs een zwak bedrijfsimago. Maar er gelden specifieke regels voor laswerken die elk bedrijf moet kennen.

Lassers moeten de gevaren van de materialen waarmee ze werken begrijpen en kunnen beheersen. In Nederland, de wettelijke grenswaarde (voorheen MAC-waarde genoemd) voor lasrook is 1 mg/m³ voor 8 uur. Oftewel: de emiddelde blootstelling aan lasrook mag op een 8-urige werkdag niet hoger zijn dan 1 mg/m³. Deze limiet wordt astgesteld door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Gezien het feit dat de vroegere limiet van 3,5 mg / m3 in enkele gevallen al werd gehaald, is het zeer waarschijnlijk dat de nieuwe, ondergrens gemakkelijk ordt overschreden door de meeste lasbedrijven. 

conventional air cleaning is not enough

Een dure kapitaalinvestering is niet nodig

Vele bedrijven investeren in dure apparatuur om lasdampen aan te pakken. Vaak wordt die apparatuur slecht onderhouden, waardoor ze veel minder efficiënt zijn, en uw werknemers en uw bedrijf in gevaar zijn.

Je gratis gids
Tot 70 % minder lasstof met onze luchtzuiveringssystemen
Nu downloaden