Netherlands
Nu aanvragen versturen
Nieuwsbrief
clean air solutions food and beverages haccp compliance

Slagen voor je voedselveiligheid HACCP audit: 3 aandachtspunten

Bedrijven in voedselproductie moeten zich aan strenge regels houden. Voedsel heeft een directe impact op de gezondheid van mensen. Er is simpelweg geen ruimte voor fouten. Elk land heeft zijn eigen wetgeving, net als een overheidsinstantie die de naleving waarborgt en voedselveiligheid audits uitvoert.

De meeste landen eisen dat voedselproducenten de HACCP aanpak (Hazard Analysis and Critical Control Points) volgen. Zoals uitgelegd door de U.S. Food & Drug Administration, is HACCP een voedselveiligheidssysteem. Biologische, chemische en fysieke gevaren worden hiermee in kaart gebracht en beheerst: vanaf het produceren, inkopen en verwerken van grondstoffen tot aan de productie, distributie en consumptie van het eindproduct.

HACCP heeft 7 basisprincipes
  • Voer een gevarenanalyse uit.
  • Bepaal de kritische beheerspunten (CCP's).
  • Stel kritische grenzen vast.
  • Zet monitoring procedures op.
  • Definieer corrigerende acties.
  • Ontwikkel verificatieprocedures.
  • Houd documentatie en registratie bij.
haccp non compliance
clean air solutions food and beverages haccp compliance 2

De meeste autoriteiten testen en handhaven de naleving van de lokale wetgeving met een voedselveiligheid audit. Wil je elke keer opnieuw slagen voor de HACCP audit? Richt je dan op de volgende 3 aandachtspunten:

Zorg voor een hygiënische productieruimte

Om te voldoen aan de normen voor voedselveiligheid, moet je productiefaciliteit helemaal zuiver en hygiënisch zijn. De simpelste manier om dit te bereiken, is door je werkruimte zo in te richten dat deze gemakkelijk te reinigen is. Zorg ervoor dat je machines gemakkelijk vanuit alle hoeken te reinigen zijn en dat er geen vuil, stof of smeermiddelen ophopen. Stel een reinigingsschema op waarbij je regelmatig meer doet dan oppervlakkig vegen, maar reinigt tot op microbiologisch niveau.

Een goede strategie voor afvalbeheer is cruciaal. Dit voorkomt besmetting en houdt ongedierte buiten. Overweeg zuivere zones of ruimtes in je bedrijf, waar geen afval mag worden bewaard. Door voedsel in deze zones te verwerken, verklein je het risico op besmetting.

Zorg er ook voor dat je medewerkers en processen altijd toegang hebben tot gezuiverd water en zuivere lucht. Dit is essentieel.

Is je productieruimte volledig hygiënisch? Kijk dan ook naar de algemene hygiëne van je producten. Bewaar voedsel op de juiste temperatuur en werk volgens het first-in first-out versheidsprincipe om voedsel niet langer te houden dan nodig.

Train je personeel op voedselveiligheid

Je medewerkers zijn essentieel om ervoor te zorgen dat je voedselproductieprocessen voldoen aan de wettelijke vereisten. Het is dan ook belangrijk dat je jouw personeel traint om te voldoen aan deze normen voor persoonlijke hygiëne en richtlijnen voor het omgaan met voedsel:

Werknemers moeten hun handen schoonhouden en effectieve handwastechnieken toepassen na het gebruik van de keuken of het toilet. Voedsel, zeker rauw voedsel, mag overigens nooit direct in contact komen met handen. Je personeel moet daarom keukengerei en wegwerphandschoenen gebruiken.

Om een voedselveiligheid HACCP audit te doorstaan, moeten je medewerkers hun haar bedekken met haarnetjes. Ze mogen niet niezen of hoesten boven het voedsel, dus geef ze voor de zekerheid wegwerpmaskers. Hebben ze sneetjes of open wonden? Dan moeten ze die bedekken. Wanneer een werknemer ziek is moet hij of zij dit melden. Bovendien mag de werknemer pas weer aan het werk gaan met een officiële gezondheidsverklaring.

Productiemedewerkers mogen op het werk geen sieraden of nagellak dragen. Wel moeten ze beschermende kleding en antislipschoenen aan om kruisbesmetting tussen werkruimtes te voorkomen.

Bewijs je voedselveiligheid met de vereiste documentatie

Jij weet dat je een hygiënische voedselproductiefaciliteit runt, maar de autoriteiten willen bewijs. Om voorbereid te zijn op een onverwachtse voedselveiligheid HACCP audit, moet je over alle relevante documentatie beschikken. Managers moeten regelmatig hun processen voor voedselveiligheid beoordelen en dit op papier vastleggen, samen met concrete actieplannen om eventuele tekortkomingen aan te pakken. Bewaar ook documenten over ongediertebestrijding en gedetailleerde reinigingsschema’s op een plek waar je snel en gemakkelijk bij kunt.

Wanneer jouw werkplek en personeel ingericht zijn op het produceren van voedsel op een veilige en hygiënische manier (en je hebt alle documenten om dit te bewijzen) ben je goed op weg om voor je voedselveiligheid audit te slagen. Ook Zehnder Clean Air Solutions kan je helpen onze luchtzuiveringssystemen beperken de hoeveelheid luchtverontreinigende stoffen tot een minimum. Zo houd je jouw voedselproductiefaciliteit nog netter.