case study tillmann packaging

Tillmann Packaging

Tiedot

Sijainti Mühlheim (DE)
Ala Pakkaukset, tukkukauppa
Pölyn väheneminen Jopa 79 %
placeholder sales

Zehnder Clean Air Solutions -ilmanpuhdistimien ansiosta vilustumisista ja hengitystiesairauksista aiheutuvat työntekijöiden sairauspoissaolot ovat vähentyneet puolella.

Peter Tillmann, omistaja ja toimitusjohtaja

Haasteet

Tillmann Verpackungen GmbH kehittää ja tuottaa erilaisia pakkauksia vakiopakkauksista aina asiakaskohtaisiin erikoispakkauksiin. Toiminnan keskuksena on suuri halli, jossa aaltopahvia työstetään. Tällöin syntyy valtava määrä pölyä, joka sai ilman sameaksi viimeistään iltapäivällä ja vaati huomattavia puhdistustoimenpiteitä. Pölyn kertyminen haittasi koneiden toimintaa, aiheutti tuotantotaukoja ja lyhensi laitteistojen käyttöikää. Lisäksi myös työntekijät kärsivät huonosta ilmasta ja usein ilmeni hengityselinten oireita. Tillmann Verpackungen -yhtiössä ihmiset ovat keskipisteessä, joten vastuuhenkilöille oli tärkeää löytää tehokas ratkaisu ilmanpuhdistukseen tuotannossa.

Hyödyt

Tuskin olimme ehtineet ottaa Zehnder Clean Air Solutions -ilmanpuhdistimet käyttöön, kun myös iltapäivällä vallitsi selkeä näkyvyys. Hengitystiesairauksista ja vilustumisista aiheutuvat työntekijöiden sairauspoissaolot ovat sen jälkeen vähentyneet puolella. Puhdistustarve on vähentynyt n. 15 tuntia viikossa. Lisäksi koneiden pölykuormitus on laskenut minimiin, mikä pidentää niiden käyttöikää. Myös huoltoajat ja tuotantotauot lyhenivät. Samalla työympäristö vaikuttaa selvästi edustavammalta, mikä kiinnitti myönteistä huomiota myös vuosittaisessa ISO 9001 -sertifioinnin valvonta-auditoinnissa.

Zehnder Track Record ─ Lue lisää

Lataa yksityiskohtaiset suositukset ja arviot. Mukavia lukuhetkiä!

Lataa nyt

case study tillmann verpackungen