Deutschland
Skicka förfrågan nu
Kontakt
Nyhetsbrev
clean air solutions air cleaner filters 1

Industriella luftfilter i världsklass

Ta kontakt nu
Zehnders industriella luftrenare hanterar luftföroreningar i alla former och storlekar. Från ultrafina till grova partiklar – från fint damm till väl synligt damm. Genom beprövad teknik och smarta filterkombinationer erbjuder vi individuellt anpassade luftreningslösningar för just din verksamhet.

Våra luftrenare utrustade med HEPA-filter erbjuder unika fördelar

Zehnders luftreningslösningar erbjuder många typer av filterkonfigurationer som är skräddarsydda för att rena luft i specifika miljöer.

Filter för luftrenare kan delas in i tre grundtyper, baserat på filtreringsmetod: elektrostatiska filter, mediefilter samt påsfilter. Varje filtertyp finns även i flera olika filterklasser, från grova filter som hanterar större partiklar till så kallade HEPA-filter för mycket ultrafint damm, virus och mikroorganismer.

I Zehnders omfattande utbud av luftrenare erbjuds hundratals möjliga filterkombinationer, optimerade för att fånga upp luftföroreningar i alla former: damm, ångor, oljedimma, gaser, bakterier, mikroorganismer och virus.

Vi kombinerar våra industriella luftfilter så att luftrenarna arbetar så effektivt som möjligt i sin miljö. Vi kan även skräddarsy en filterlösning för era unika behov. På detta sätt kan vi alltid garantera bästa möjliga luftkvalitet på er arbetsplats.

industrial air filter flimmer m working principle
Video

Så här fungerer våra industriella filter i luftrenare

Titta på videon
Låt oss lösa ditt dammproblem tillsammans
Damm är en komplex utmaning som kräver experthjälp. Vi hjälper dig gärna att hitta den bästa filterlösningen för din verksamhet. Lämna dina kontaktuppgifter så hör vi av oss för att närmare diskutera och verifiera dina behov.
Ta reda på mer

Damm- och virusfilter i detalj

Med blotta ögat kan vi oftast inte se det som potentiellt kan åsamka skada, exempelvis luftburna dammpartiklar och virus. Våra högkvalitativa damm- och virusfilter säkerställer att vi skyddar människors hälsa och miljön där de arbetar – liksom produktkvaliteten och maskinerna.

Flimmerfilter

Ett flimmerfilter består av tusentals polypropylenfibrer som fångar partiklarna med hjälp av elektrostatisk uppladdning. Till skillnad från många andra industriella luftfilter i luftrenare tillåter flimmerfiltret ett högt luftflöde även när det innehåller mycket damm. Flimmerfilter kan användas fristående eller i patenterad kombination med andra filter. Med flimmerfiltret som förfilter till ett kompaktfilter eller ett påsfilter förlängs livslängden markant för det sekundära filtret.

flimmer filter
Påsfilter

Påsfilter installeras vanligtvis i miljöer med mycket stora mängder damm. De kan användas fristående eller i filterkombinationer som förfilter (före huvudfiltret) eller sekundärt filter.

bag filter
Kompaktfilter och industriellt HEPA-filter i luftrenare

Kompaktfilter finns i många olika filterklasser, från grova filter anpassade för större och grövre partiklar, till det som kallas HEPA-filter för skadliga ultrafina partiklar, som kan vara kemiska, biologiska eller till och med radioaktiva. HEPA-filter, som alltid är individuellt testade och certifierade, fungerar som stödfilter och kan erhållas i olika filterklasser (upp till HEPA 14).

compact filter
clean air solutions virus air purifier
Industriella luftrenare för virus

Virus Shield: Fångar 99,995 % av alla luftburna virus

Zehnders filtersystem Virus Shield kombinerar flimmerfilter med individuellt testade och certifierade HEPA 14-filter. Det innebär att Virus Shield hanterar allt från ultrafina partiklar till synligt damm samt filtrerar effektivt bakterier och virus och gör luften renare och säkrare i extra känsliga miljöer.

Upptäck Virus Shield

Om damm och hur det bildas

Damm är en form av luftförorening som består av luftburna partiklar. Damm på arbetsplatsen kan förekomma naturligt, till exempel som pollen, eller som resultat av mänsklig aktivitet vid tillverkning, konstruktion, lantbruk eller stenbrott. Partiklar finns i olika storlekar, varav de flesta är osynliga för blotta ögat och partikelstorleken anges ofta i enheten PM (partikulärt material).

industrial air fitlers particle sizes compared

Vad är filterklasser?

En filterklass beskriver hur väl ett filter fångar olika partikelstorlekar/PM-kategorier. Utöver att våra industriella luftfilter uppfyller alla strikta krav ger filterklass dig vägledning till att rätt produkt används. Detta för att avskilja luftföroreningarna ocht säkerställa en god lutfkvalitet på arbetsplatsen.

Definition av partikelstorlek
  • PM1: Partiklar som är mindre än 0,001 mm
  • PM2.5: Partiklar mellan 0,001 och 0,0025 mm
  • PM10: Partiklar mellan 0,0025 och 0,01 mm
  • Grova: Partiklar som är lika med eller större än 0,01 mm

Olika standarder för luftfilter

ISO 16890 och ASHRAE 52.2

ISO 16890 är en internationell klassificerings- och teststandard för luftfilter och ersätter den gamla standarden EN779:2012. Den är mycket snarlik, men inte identisk, med standarden ASHRAE 52.2 som mest används i USA. För att standarden ISO16890 ska uppfyllas måste filtret i luftrenaren samla upp minst 50 % av partikelstorlekarna i respektive PM-kategori (partikulärt material).

iso 16890 and ashrae 52 25
EN1822

EN1822 är den gällande standarden för EPA-, HEPA- och ULPA-filter. Det är den officiella standarden i Europa och USA.

en 1822

Låt oss prata ren luft

Med unik expertis kan vi bidra till en ren arbetsmiljö som inte bara förbättrar era medarbetares hälsa utan även ökar företagets produktivitet samt stärker ert varumärke. Kontakta mig för ett förutsättningslöst samtal om ren luft som garanterat ger dig bra underlag för smarta beslut.

Vilka är Zehnder Clean Air Solutions? Vi är marknadens största och mest betrodda leverantör av luftrening för industri. Som marknadsledande inom industriell luftrening med 20+ års erfarenhet så kan vi presentera relevanta referenskunder inom de allra flesta branscher där oönskat damm och andra luftburna partiklar förekommer. Vi hjälper logistikföretag, tunga industriföretag samt företag med känsliga miljöer inom livsmedel, drycker eller läkemedel. Vi har med all säkerhet en genomtänkt lösning även för dig.

Rickard Carlsson Country Manager  +46 70 941 45 01  E-post till  Få kontakt med mig på LinkedIn
MCS5T2P4PPS5DVNPJ7V5UG2SRAQY?oid=00D24000000ef4qEAA&channelId=0ap08000000XZz7AAG