X
Poproś o kontakt
Newsletter
Kontakt Polska

Oświadczenie o ochronie danych Zehnder

1. Zakres obowiązywania i administrator
2. Zgromadzone dane
3. Pliki cookie
4. Recaptcha
5. Wtyczki Social Media Plug-in
6. Newsletter Online
7. Przekazywanie danych
8. Używanie technologii SalesViewer®
9. Prawa użytkownika
10. Bezpieczeństwo danych

Stan: 27.09.2021 r.

W niniejszym oświadczeniu o ochronie danych opisano, jakie dane zbieramy i wykorzystujemy, do jakich celów i jak je chronimy.

1. Zakres obowiązywania i administrator

Niniejsze oświadczenie dotyczy stron internetowych dostępnych pod adresem www.zehnder-cleanairsolutions.com w różnych wersjach językowych.

Nazwa oraz adres administratora odpowiedzialnego za przetwarzanie:

Zehnder Group International AG
5722 Gränichen, Szwajcaria
Ares e-mail: info@zehnder-cleanairsolutions.com
Tel.: +41 628 55 1111

Nazwa oraz adres przedstawiciela ds. ochrony danych w UE zgodnie z art. 27 unijnego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO):

Zehnder Polska Sp. z o.o
ul. Irysowa 1
55-040 Bielany Wrocławskie
Polska

Można skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych pod adresem pocztowym podanym powyżej. W trakcie dalszego rozwoju naszych stron internetowych zastrzegamy sobie prawo do zmian w treści oświadczenia o ochronie danych.

2. Zgromadzone dane

Dane użytkowników gromadzimy zgodnie ze szwajcarską ustawą o ochronie danych oraz dalszymi obowiązującymi przepisami prawnymi poszczególnych krajów.

2.1 Informacje ogólne

Podczas każdej wizyty na naszej stronie internetowej gromadzimy wiele danych ogólnych. Takie ogólne dane i informacje są przechowywane w formie plików dziennika na serwerze. Zbierane są następujące dane:

 • adres IP
 • data i godzina zapytania
 • treść żądania
 • status dostępu / kod http
 • każdorazowo przekazywane ilości danych
 • strona internetowa, z której pochodzi żądanie
 • przeglądarka (w tym język i wersja)
 • system operacyjny

Podczas korzystania z tych ogólnych danych nie dochodzi do przyporządkowania danych do konkretnej osoby. Gromadzenie tych danych jest konieczne ze względów technicznych do udostępniania naszej strony internetowej oraz zagwarantowania jest stabilności i bezpieczeństwa. Protokołujemy wszystkie wejścia na naszą stronę internetową i każdy przypadek dostępu do plików na niej zapisanych. Podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. f unijnego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych lub art. 13 ust. 2 lit. a szwajcarskiej ustawy federalnej o ochronie danych (DSG).

2.2 Formularz kontaktowy

Na naszej stronie internetowej dostępny jest formularz kontaktowy, którego można użyć do nawiązania kontaktu z nami. Dane podane w formularzu kontaktowym są gromadzone w celu przetwarzania lub nawiązywania kontaktu ze zgłaszającą się osobą i mogą być przekazywane dalej w ramach grupy, do której należy dana spółka. Takie dane osobowe nie są przekazywane poza Zehnder Group. Podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. b unijnego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych lub art. 13 ust. 1 szwajcarskiej ustawy federalnej o ochronie danych (DSG).

3. Pliki cookie

Nasza strona internetowa wykorzystuje tzw. pliki cookie, czyli niewielkie pliki tekstowe, które zapisywane są na komputerze użytkownika i tam są ponownie dostępne. Pliki cookie umożliwiają zarejestrowanie się do korzystania z naszych usług i personalizację struktury witryny. W tym celu na naszej stronie internetowej włączone są pliki cookie. Zbierają one dane takie jak adres IP, godzina i czas odwiedzin, liczba odwiedzin, korzystanie z formularza, ustawienia wyszukiwarki, widok prezentacji. Czas przechowywania plików cookie może się różnić. Podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. f unijnego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych lub art. 13 ust. 1 szwajcarskiej ustawy federalnej o ochronie danych (DSG).

W dowolnym czasie można wyłączyć zapisywanie plików cookie za pośrednictwem naszej strony internetowej, stosując odpowiednie ustawienia w używanej przeglądarce, co spowoduje trwałe zablokowanie plików cookie. Ponadto zapisane pliki cookie można w każdej chwili usunąć za pomocą przeglądarki lub innego programu. Jest to możliwe we wszystkich powszechnie używanych przeglądarkach internetowych. W przypadku wyłączenia opcji zapisywania plików cookie w używanej przeglądarce internetowej niektóre funkcje naszej strony internetowej mogą nie być w pełni dostępne.

4. Recaptcha

reCAPTCHA służy do ochrony przed niewłaściwym wykorzystywaniem naszych ofert, na przykład poprzez sprawdzanie i zapobieganie interakcjom na naszej stronie internetowej przez automatyczny dostęp, np. za pomocą tzw. botów. W tym celu Google przetwarza Państwa adres IP oraz ewentualnie inne dane, które wskazują na działanie fizycznego użytkownika i które są gromadzone w trakcie dostępu do strony internetowej. Obowiązuje polityka prywatności Google, dostępna pod adresem https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/.


Opisane powyżej przetwarzanie danych odbywa się na podstawie przepisów prawnych, które zezwalają na przetwarzanie danych osobowych, ponieważ Zehnder Group International AG ma w tym nadrzędny prawnie uzasadniony interes [art. 6 ust. 1 lit. f) RODO]. Konkretnie za uzasadniony interes w rozumieniu prawa uważane jest zapewnienie funkcjonowania naszych ofert za pomocą Google reCAPTCHA.

5. Wtyczki Social Media Plug-in

Obecnie stosujemy wtyczki Social Media Plug-in wymienione w poniższej tabeli. Korzystamy przy tym z tzw. rozwiązania dwóch kliknięć, które polega na tym, że po odwiedzinach na naszej stronie internetowej początkowo z reguły nie są przekazywane żadne dane osobowe dostawcom wtyczek. Dostawca wtyczki otrzyma informacje, że użytkownik wyświetlił odpowiednią stronę internetową z naszej oferty online tylko w przypadku kliknięcia oznaczonej wtyczki i jej aktywowania w ten sposób. Przekazane zostaną wówczas dane, o których mowa w pkt 2 niniejszego oświadczenia. Dostawca wtyczki przechowuje zebrane przez użytkownika dane jako profile użytkowania i wykorzystuje je do celów reklamy, badań rynkowych i/lub dostosowanego do potrzeb kształtowania strony internetowej. Podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. f unijnego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych lub art. 13 ust. 1 szwajcarskiej ustawy federalnej o ochronie danych (DSG).

Nie mamy wpływu na zgromadzone dane ani sposoby ich przetwarzania przez dostawcę wtyczki. Podlegają one osobnym oświadczeniom o ochronie danych dostawców. Więcej informacji o celu i zakresie gromadzenia i przetwarzania danych przez dostawców wtyczek znajduje się w poniżej podanych oświadczeniach o ochronie danych poszczególnych dostawców.

LinkedIn Content/Share LinkedIn Corporation:
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Facebook Content/Share
Facebook Inc.: https://www.facebook.com/about/privacy/update

Instagram Content Share
https://help.instagram.com/519522125107875

Twitter Content/Share
Twitter Inc.: https://twitter.com/privacy

YouTube Content
Google LLC: https://policies.google.com/privacy

6. Newsletter Online

Istnieje możliwość otrzymywania informacji online i subskrypcji naszego Newslettera. W celu przekazywania odpowiednich informacji oprócz adresu e-mail potrzebujemy także innych danych do rejestracji użytkownika. Obejmują one m.in. imię i nazwisko, nazwę firmy, kraj oraz informacje, których potrzebuje użytkownik lub które go interesują. Dane te przechowujemy przez okres, w którym użytkownik otrzymuje nasz Newsletter, a następnie przez kolejny rok.

Podstawę prawną stanowi art. 6 ust. zd. 1 lit. a unijnego ogólnego rozporządzenia o ochronie danychh (RODO) lub art. 13 ust. 1 szwajcarskiej ustawy federalnej o ochronie danych (DSG), jeśli użytkownik wyrazi zgodę lub art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. b DSG lub art. 13 ust. 1 DSG, jeśli użytkownik subskrybuje Newsletter na podstawie umowy. Użytkownik może w każdej chwili cofnąć swoją zgodę lub zrezygnować z subskrypcji, klikając link podany w każdorazowej wiadomości e-mail z Newsletterem lub wysyłając wiadomość na adres info@zehnder-cleanairsolutions.com bądź też korzystając z danych kontaktowych podanych w stopce. Wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych na mocy zgody udzielonej przed jej wycofaniem.

7. Przekazywanie danych

Dane użytkownika zgromadzone zgodnie z pkt 2 niniejszego oświadczenia możemy przekazywać innym członkom naszego koncernu Zehnder Group, jak również stronom trzecim, o ile jest to konieczne do wykonania umowy. Odbiorcy mogą znajdować się również w krajach, w których może nie być zagwarantowany porównywalny poziom ochrony danych. Gwarantujemy ochronę danych w spółkach naszego koncernu przez zastosowanie umownych standardowych klauzul ochrony danych zgodnie z art. 46 ust. 2 lit. c unijnego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych lub art. 6 ust. 2 lit. a szwajcarskiej ustawy federalnej o ochronie danych (DSG).

8. Używanie technologii SalesViewer®

Na tej stronie internetowej za pomocą technologii SalesViewer® firmy SalesViewer® GmbH, na podstawie uzasadnionego interesu administratora strony internetowej (art. 6 ust.1 lit. f RODO), ma miejsce zbieranie i przechowywanie danych w celach marketingowych, badań rynkowych i optymalizacji. W tym celu jest stosowany kod na podstawie JavaScript, który służy do pobierania danych dotyczących firmy i odpowiedniego używania. Dane zbierane za pomocą tej technologii są szyfrowane za pomocą niemożliwej do prześledzenia jednorazowej funkcji (hashing). Dane są bezpośrednio pseudonimizowane i nie są używane do osobistego identyfikowania użytkownika tej strony internetowej.

W każdym momencie można wyrazić sprzeciw wobec gromadzenia i przechowywania danych, klikając to łącze TUTAJ, by zapobiec w przyszłości zapisywaniu danych przez SalesViewer® w obrębie tej strony internetowej. W tym celu na urządzeniu użytkownika jest dla tej strony internetowej tworzony plik cookie Opt-out. Jeżeli pliki cookie zostaną usunięte w przeglądarce, należy ponownie kliknąć to łącze.

9. Prawa użytkownika

Użytkownik ma następujące prawa w stosunku do dotyczących go danych osobowych:

 • prawo informacji
 • prawo do sprostowania lub usuwania
 • prawo do ograniczenia przetwarzania
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
 • prawo do przenoszenia danych
 • prawo wniesienia skargi do organu ochrony danych w sprawie przetwarzania przez nas danych osobowych.

Jeżeli przetwarzanie danych na naszej stronie internetowej opiera się na zgodzie użytkownika, użytkownik ma prawo do wycofania takiej zgody w dowolnym czasie ze skutkiem w przyszłości, bez podawania przyczyny. Informację o wycofaniu zgody należy przekazać administratorowi, korzystając z danych kontaktowych podanych w pkt 1. W określonych okolicznościach krajowe przepisy ustawowe mogą przyznawać użytkownikowi dalsze prawa.

10. Bezpieczeństwo danych

Do ochrony danych stosujemy m.in. szyfrowanie podczas przekazywania danych oraz liczne środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia możliwie pełnej ochrony danych osobowych przetwarzanych za pośrednictwem niniejszej strony internetowej.