X
Be oss om å ringe deg
Nyhetsbrev
Kontakt Norge

Erklæring om personvern Zehnder

1. Gyldighetsområde og ansvarshavende
2. Innsamlede data
3. Informasjonskapsler
4. Recaptcha
5. Social Media-plug-ins
6. Nyhetsbrev online
7. Dataoverføring
8. Use of SalesViewer® technology
9. Dine rettigheter
10. Datasikkerhet

Status: 25.01.2021

Denne erklæringen om personvern beskriver hvilke data vi samler inn og bruker, til hvilke formål vi gjør dette og hvordan vi beskytter dine data.

1. Gyldighetsområde og ansvarshavende

Denne erklæringen gjelder for nettsidene som kan åpnes på forskjellige språk under www.zehnder-cleanairsolutions.com.

Navn og adresse for den som har ansvaret for behandlingen:

Zehnder Group International AG
5722 Gränichen, Sveits
E-post: info@zehnder-cleanairsolutions.com
Tlf.: +41 628 55 1111

Navn og adresse til EUs personvernrepresentant iht. art. 27 i EUs personvernforordning (GDRP):

Zehnder Group Nordic Norge NUF
Østreheimsveien 12 A
0590 Oslo
Norge

Du kan nå vår personvernansvarlige kan via postadressen som er oppgitt over. I forbindelse med videreutviklingen av nettsidene våre forbeholder vi oss retten til å gjøre endringer i personvernerklæringen.

2. Innsamlede data

Vår innsamling av dine data skjer i henhold til sveitsisk lov om personvern samt aktuelle lovbestemmelser i de enkelte landene.

2.1 Generelt

Hver gang nettsiden vår åpnes, samler den inn en rekke generelle data. Disse generelle dataene og opplysningene blir lagret i serverens loggfiler. Følgende data blir innsamlet:

 • IP-adresse
 • Dato og klokkeslett for forespørselen
 • Fordringens innhold
 • Tilgangsstatus / http-statuskode
 • Den aktuelle overførte datamengden
 • Nettsiden som oppfordringen kommer fra
 • Nettleser (inkl. språk og versjon)
 • Operativsystem

Ved bruk av disse generelle dataene, tilordnes de ikke noen bestemt person. Av tekniske grunner er det nødvendig å samle inn disse dataene for å kunne vise deg vår nettside og sikre at den er stabil og sikker. Vi protokollfører hver tilgang til vår nettside og hver opphenting av en fil som er lagt inn på nettsiden. Lovhjemmelen er EUs personvernforordning art. 6, avsn. 1 (f) hhv. art. 1 3 avsn. 2 bokstav a sveitsisk personvernlov (DSG).

2.2 Kontaktskjema

Nettsiden vår inneholder kontaktskjemaer som kan brukes til å ta kontakt med oss. Opplysningene som legges inn i kontaktskjemaet blir lagret for behandling eller for å kontakte personen som søker kontakt, og kan gis videre til selskaper innenfor gruppen. Det skjer ingen videre overføring av disse persondataene utenfor Zehnder Group. Lovhjemmelen er EUs personvernforordning art. 6 (1) (b) eller sveitsisk personvernlov (DSG) art. 1 3, avsn. 1.

3. Informasjonskapsler

Vår nettside bruker såkalte informasjonskapsler, dette er små tekstfiler som blir lagt på din datamaskin og som kan hentes opp igjen der. Informasjonskapsler gjør at du kan melde deg på våre tjenester og tilpasser nettsiden for deg. For dette støttes vår nettside av informasjonskapsler. Informasjonskapslene samler opplysninger om din IP-adresse, tidspunkt og varighet for ditt besøk, antall besøk, bruk av skjemaer, dine søkeinnstillinger, din visningsmåte. Lagringstiden for informasjonskapslene varierer. Lovhjemmelen er EUs personvernforordning art. 6, avsn. 1 (f) eller DSG art. 1 3, avsn. 1.

Ved hjelp av en innstilling i nettleseren som brukes, kan du når som helst forhindre at nettsiden vår lagrer informasjonskapsler, og på denne måten kan du foreta en permanent avvisning av informasjonskapsler. Dessuten kan informasjonskapsler som allerede er lagret, til enhver tid slettes med en nettleser eller en annen programvare. Dette er mulig i alle vanlige nettlesere. Hvis den aktuelle personen deaktiverer lagringen av informasjonskapsler i nettleseren som brukes, er det mulig at ikke alle funksjonene på vår nettside kan brukes i fullt omfang.

4. Recaptcha

Recaptcha brukes for å beskytte våre tilbud mot misbruk ved at interaksjon på nettsiden, f.eks. automatisk tilgang av f.eks. såkalte “bots”, kontrolleres og forhindres. For dette behandler Google IP-adressen din og ev. videre data som viser menneskelig handling og som samles inn i forbindelse med tilgang til nettsiden. Personvernbestemmelsene til Google gjelder, du finner dem på https://www.google.com/intl/no/policies/privacy/.


Databehandlingen som er beskrevet over, finner sted på grunnlag av lovfestede forskrifter som tillater behandling av personopplysninger fordi Zehnder Group International AG har en overveiende berettiget interesse for dette (art. 6 avsn. 1 f) GDPR). Det regnes som berettiget interesse iht. denne loven at Google Recaptcha sikrer at våre tilbud fungerer.

5. Social Media-plug-ins

For tiden bruker vi de Social Media-plug-ins som er oppført i den følgende tabellen. Vi bruker den såkalte «to-klikk-løsningen»; ved et besøk på vår nettside blir da først i prinsippet ingen personlige data gitt videre til tilbyderne av plug-ins. Bare når du klikker på det markerte plug-in-feltet, som dermed aktiveres, får plug-in-tilbyderen opplysning om at du har hentet opp den tilsvarende nettsiden i vårt nettilbud. I tillegg overføres dataene som er nevnt i punkt 2 i denne erklæringen. Plug-in-tilbyderen lagrer de dataene som er samlet inn om deg som bruksprofil, og bruker dem for reklame, markedsforskning og/eller behovsrettet utforming av sin nettside. Lovhjemmelen er EUs personvernforordning art. 6, avsn. 1 (f) eller DSG art. 1 3, avsn. 1.

Vi har ingen innflytelse på de innsamlede dataene og databehandlingen hos plug-in-tilbyderen. Disse er underlagt gjeldende personvernerklæringer fra andre tilbydere. Flere opplysninger om formål og omfang av innsamling og behandling av data hos plug-in-tilbyderen får du i erklæringene om personvern fra disse tilbyderne, som meddeles nedenfor.

LinkedIn Content/Share LinkedIn Corporation:
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Facebook Content/Share
Facebook Inc.: https://www.facebook.com/about/privacy/update

Instagram Content Share
https://help.instagram.com/519522125107875

Twitter Content/Share
Twitter Inc.: https://twitter.com/privacy

YouTube Content
Google LLC: https://policies.google.com/privacy

6. Nyhetsbrev online

Hvis du ønsker det, kan du abonnere på vår online-informasjon og vårt nyhetsbrev på e-post. For å kunne stille relevant informasjon til disposisjon for deg må vi i tillegg lagre e-postadressen din og videre data i sammenheng med registreringen. Disse dataene er navnet ditt, navnet på foretaket, landet og informasjonen du har bestilt eller som du er interessert i. Vi lagrer disse dataene så lenge du mottar nyhetsbrevet vårt, og i ett år etterpå.

Lovhjemmelen er EUs personvernforordning (GDRP) art. 6, avsn. 1 s. 1 bokstav a, eller sveitsisk personvernlov (DSG) art. 13, avsn. 1 hvis du har gitt ditt samtykke, eller GDPR art. 6 avsn. 1 s. 1 bokstav b eller DSG art. 13 avsn. 1 hvis du har abonnert på nyhetsbrevet på kontraktsbasis. Du kan når som helst tilbakekalle ditt samtykke eller avbestille nyhetsbrevet ved å klikke på den aktuelle lenken som du finner i hvert nyhetsbrev, eller du kan sende en e-post til info@zehnder-cleanairsolutions.com eller sende en melding til kontaktinformasjonen som er oppgitt i kontaktdataene. Hvis du tilbakekaller ditt samtykke, gjelder ikke dette for retten til behandling av dataene iht. samtykket før denne tilbakekallingen.

7. Dataoverføring

Data som er samlet inn under punkt 2 i denne erklæringen, kan vi gjøre kjent for andre medlemmer i vårt konsern Zehnder Group og for tredjeparter, i den utstrekning dette er nødvendig for å oppfylle en avtale. Disse mottakerne kan også befinne seg i land der det muligens ikke finnes et likeverdig personvernnivå. Vi garanterer personvernet til våre konsernselskaper med avtalemessige standardpersonvernbestemmelser i henhold til EUs personvernforordning art. 46, 2. ledd, bokstav c hhv. DSG art. 6, 2. ledd, bokstav a.

8. Use of SalesViewer® technology

This website uses SalesViewer® technology from SalesViewer® GmbH on the basis of thewebsite operator’s legitimate interests (Section 6 paragraph 1 lit.f GDPR) in order to collect and save data on marketing, market research and optimisation purposes. In order to do this, a javascript based code, which serves to capture company-related data and according website usage. The data captured using this technology are encrypted in a nonretrievable one-way function (so-called hashing). The data is immediately pseudonymised and is not used to identify website visitors personally.

The data stored by Salesviewer will be deleted as soon as they are no longer required for their intended purpose and there are no legal obligations to retain them.  The data recording and storage can be repealed at any time with immediate effect for the future, by clicking on https://www.salesviewer.com/opt-out in order to prevent SalesViewer® from recording your data. In this case, an opt-out cookie for this website is saved on your device. If you delete the cookies in the browser, you will need to click on this link again.

9. Dine rettigheter

Overfor oss har du følgende rettigheter med hensyn til dine persondata:

 • Rett til informasjon
 • Rett til korrigering eller sletting
 • Rett til begrensning av behandling
 • Rett til å angre på behandlingen
 • Rett til dataoverførbarhet
 • Rett til å klage til en datatilsynsmyndighet over vår behandling av dine persondata.

Hvis en databehandling på vår nettside beror på ditt samtykke, kan du til enhver tid tilbakekalle dette for fremtiden uten å oppgi grunn. Tilbakekallingen skal rettes til ansvarshavende ved hjelp av kontaktinformasjonen i punkt 1. Under visse omstendigheter kan nasjonal lovgivning innrømme deg videre rettigheter.

10. Datasikkerhet

For å beskytte dataene dine bruker vi blant annet kryptering ved dataoverføring, og vi har iverksatt mange tekniske og organisatoriske tiltak for å sikre at persondata som behandles over denne nettsiden blir beskyttet så godt som mulig.