Leven we de voedselveiligheidsvoorschriften niet na, dan gaat het fout

 

In de productiefaciliteiten en magazijnen is er volop activiteit. De lucht voert constant sporen, ziektekiemen en bacteriën mee de fabriek in en die vermenigvuldigen zich snel, hoe voorzichtig uw werknemers ook zijn. Ingrediënten, zoals meel en olie, komen tijdens de productie in de lucht terecht en tijdens het malen van graan komt er veel fijn stof vrij. Dit verontreinigt de werkplek en leidt ertoe dat het stof zich ophoopt, zelfs in de laad- en loszones. In drankbedrijven kan het stof neerslaan op flessen en blikken in opslagruimtes. In drankbedrijven kan het stof neerslaan op flessen en blikken in opslagruimtes. Het is niet eenvoudig om deze zwevende deeltjes te bestrijden, maar u kunt er niet omheen. 

Zelfs de kleinste hoeveelheden verontreinigde stoffen vormen al een risico voor uw consumenten en werknemers en kunnen hen ziek maken. In de voedingssector kan reputatieschade gemakkelijk leiden tot een groot publiek schandaal. De niet-naleving van overheidsvoorschriften vormt dus ook een ernstig bedrijfsrisico: de goede naam van uw bedrijf kan- misschien zelfs onherstelbaar - worden geschaad. Uw bedrijf zal niet slagen voor de audits, krijgt boetes opgelegd en kan zelfs gedwongen worden om te sluiten. Al deze problemen kunt u eenvoudig voorkomen door de HACCP-regels na te leven.

Volg ons